โยกย้าย​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส

(8 ก.ย.63) มีรายงานว่ากระทรวงมหาดไทย เสนอที่ประชุมครม.พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจราชการกระทรวง จำนวน 26 ตำแหน่ง ในส่วนของพื้นที่จังหวัดสงขลา ยังไม่มีรายงานการขยับสับเปลี่ยนตำแหน่ง แต่มีที่น่าสนใจคืออดีตข้าราชการในสงขลาหลายคนได้เลื่อนสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

เปิดรายชื่อปลัดจังหวัด นอภ.หาดใหญ่ เมือง และการโยกย้ายอีกหลายตำแหน่ง

ช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่การเกษียณอายุราชการและมีการโยกย้ายปลัดจังหวัดและนายอำเภอหลายตำแหน่ง ส่วนของจังหวัดสงขลา มีการเปรับเปลี่ยนในหลายตำแหน่งเช่นกัน โดยนายวรณัฏฐ์ หนูรอต นายอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นปลัดจังหวัดสงขลา นายบุญพาศ รักนุ้ย นายอำเภอสะเดา เป็นปลัดจังหวัดปัตตานี นายทศพล สวัสดิสุข นายอำเภอบางกลํ่า เป็นปลัดจังหวัดสตูล นายอนุสร ตันโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา เป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

สงขลาได้ผู้ว่าฯใหม่ รองขจรศักดิ์ขยับไปพัทลุง หัวหน้าอำพลขึ้นรองผู้ว่าฯ

1 ตุลาคม 2561 เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 2562 นายวีระนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คนใหม่เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการโดยย้ายมาจากจังหวัดปัตตานี แทนนายดลเดช พัฒรัฐ ที่เกษียณอายุราชการ ส่วนตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเริ่มขยับแล้วเช่นกัน

โผอย่างเป็นทางการ แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดรอบใหม่ 25-09-61

โผอย่างเป็นทางการ แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดรอบใหม่ในการประชุมครม.25-09-61 ส่วนของภาคใต้มีดังนี้ นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผวจ.ปัตตานี เป็น ผวจ.ตรัง ,นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผวจ.นราธิวาส เป็น ผวจ.นราธิวาส ,นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผวจ.สตูล เป็น ผวจ.สตูล