โยกย้าย​"เจษฎา จิตรัตน์" ลูกหม้อชายแดนใต้ย้ายจากนราฯ เป็นผู้ว่าราชจังหวัดสงขลา คนใหม่

โผรอบแรกของการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย แทนตำแหน่งที่เกษียณและโยกย้ายตามวาระ ส่วนของจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ทำหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 2 ปีมีคิวเกษียณในวันที่ 30 กันยายนนี้ และชื่อของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคนใหม่ก็ออกมาแล้วนั่นคือ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส

(8 ก.ย.63) มีรายงานว่ากระทรวงมหาดไทย เสนอที่ประชุมครม.พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจราชการกระทรวง จำนวน 26 ตำแหน่ง ในส่วนของพื้นที่จังหวัดสงขลา ยังไม่มีรายงานการขยับสับเปลี่ยนตำแหน่ง แต่มีที่น่าสนใจคืออดีตข้าราชการในสงขลาหลายคนได้เลื่อนสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

เปิดรายชื่อปลัดจังหวัด นอภ.หาดใหญ่ เมือง และการโยกย้ายอีกหลายตำแหน่ง

ช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่การเกษียณอายุราชการและมีการโยกย้ายปลัดจังหวัดและนายอำเภอหลายตำแหน่ง ส่วนของจังหวัดสงขลา มีการเปรับเปลี่ยนในหลายตำแหน่งเช่นกัน โดยนายวรณัฏฐ์ หนูรอต นายอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นปลัดจังหวัดสงขลา นายบุญพาศ รักนุ้ย นายอำเภอสะเดา เป็นปลัดจังหวัดปัตตานี นายทศพล สวัสดิสุข นายอำเภอบางกลํ่า เป็นปลัดจังหวัดสตูล นายอนุสร ตันโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา เป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

สงขลาได้ผู้ว่าฯใหม่ รองขจรศักดิ์ขยับไปพัทลุง หัวหน้าอำพลขึ้นรองผู้ว่าฯ

1 ตุลาคม 2561 เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 2562 นายวีระนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คนใหม่เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการโดยย้ายมาจากจังหวัดปัตตานี แทนนายดลเดช พัฒรัฐ ที่เกษียณอายุราชการ ส่วนตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเริ่มขยับแล้วเช่นกัน