โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่กล้าดี พิทักษ์ใจ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ อบรมสื่อช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ปั๊มหัวใจ (CPR)

กล้าดี พิทักษ์ใจ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ จับมือสื่อจังหวัดสงขลาและสตูล อบรมกู้ชีพ ปั้มหัวใจ (CPR) ตลอดจน ให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามขั้นตอน ปลุก โทร ปั้ม แปะ เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ แนะเคล็ดไม่ลับ สุขภาพดี ช่วงรอมฎอน

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ แนะเคล็ดไม่ลับ สุขภาพดี ช่วงรอมฎอน

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ แนะไข้หวัดใหญ่ ติดต่อง่าย แต่ป้องกันได้

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ แนะเรื่อง “ไข้หวัดใหญ่” ซึ่งเป็นโรคที่ระบาดมากและมีอาการรุนแรง มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนจนถึงขั้นเสียชีวิต

อุ่นใจสงกรานต์ใช้สิทธิ์พ.ร.บ.ได้ที่รพ.กรุงเทพหาดใหญ่

อุ่นใจสงกรานต์ใช้สิทธิ์พ.ร.บ.ได้ที่ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่