โรงเรียนศรีสว่างวงศ์โรงเรียนศรีศว่างวงศ์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

ยินดีกับคนเก่งโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ENGLISH CONTEST

ขอแสดงความยินดี คนเก่งโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ENGLISH CONTEST ชิงแชมป์ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 25 ประเภททีม QUIZ ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ประจำปี 2561 ได้แก่

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ นำคณะครูปฏิบัติธรรมะ พัฒนาจิตใจ

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำโดยอาจารย์พยอม สารานนท์ ผู้รับใบอนุญาต นำคณะครูของโรงเรียนร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าแสงธรรม ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้คณะครูได้มีการพัฒนาจิตใจ รักษาศีล ภาวนา เดินจงกรม พร้อมรับฟังเทศนาธรรมจากพระอาจารย์อนันต์ อนุตตฺโร เจ้าอาวาสวัดป่าแสงธรรม