โรงไฟฟ้าจะนะ​โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นายชนาธิป ชิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าจะนะ และฟังบรรยายข้อมูลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าจะนะ โดยเน้นที่การตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน โดยมีนายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ นายเฉลิมพล คงเขียว หัวหน้าแผนกประสิทธิภาพ นางสาวศิริณา ถาวรวิสิทธิ์ หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม และนายพงศกร นัครา วิศวกรระดับ 6 แผนกประสิทธิภาพ เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมงานวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา

เมื่อวันที่ 9 -11 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา จังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ร่วมจัดกิจกรรมงานวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา (วันสงขลา) โดยได้ยกทัพ ของดีของเด็ดใน 16 อำเภอ มาแสดงในงานวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

​โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าจะนะ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีนายชานนท์ นัครัตน์ หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า เป็นวิทยากรในการบรรยาย หลังจากนั้นทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมภายในตัวโรงไฟฟ้าจะนะเป็นลำดับต่อไป

โรงไฟฟ้าจะนะเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมกินน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจร

วันที่ 1 มีนาคม 2566 โรงไฟฟ้าจะนะเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมกินน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจร และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยมีนายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และทีมผู้บริหารให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน หน่วยงานเอกชนในพื้นที่อำเภอจะนะ โดยมีว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ เป็นประธาน