KendariKendari เมืองหลวงแห่งสุลาเวสีตะวันออกเฉียงใต้

สุลาเวสีเต็งการา (สุลาเวสีตะวันออกเฉียงใต้) ตั้งอยู่บนเกาะที่มีรูปร่างโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งมักเรียกกันว่า 'เกาะรูปกล้วยไม้' วันนี้สุลาเวสีถูกแบ่งออกเป็นหกจังหวัดหนึ่งในนั้นคือสุลาเวสีตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งครอบคลุม 'กลีบดอกไม้' ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะที่สวยงามแห่งนี้