New Demประชาธิปัตย์รุ่นใหม่ New Dem ลงพื้นที่ปัตตานี ฟังเสียงชาวบ้าน รับฟังปัญหาส่งต่อผู้ใหญ่ในพรรค

ประชาธิปัตย์รุ่นใหม่ New Dem ลงพื้นที่ปัตตานี ฟังเสียงชาวบ้าน รับฟังปัญหาส่งต่อผู้ใหญ่ในพรรค

เลือดใหม่ประชาธิปัตย์ New Dem เดินถนนคนเดิน สงขลาแต่แรก ขอการสนับสนุนจากคนสงขลา

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายสรรเพชญ บุญญามณี ตัวแทน New Dem นำนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ตัวแทน จากรุงเทพ คุณศิริภา อินทรวิเชียร จากนครศรีธรรมราช และคุณสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธืจากจังหวัดตรัง พบกับพี่น้องประชาชนใน ตัวเมืองสงขลา ณ ถนนคนเดิน “สงขลาแต่แรก เพื่อขอการสนับสนุน เชิญชวนพี่น้องประชาชนสมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อที่จะร่วมกันกำหนดทิศทางบ้านเมือง ในฐานะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยได้การต้อนรับอย่างอบอุ่น จากพี่น้องประชาชนชาวสงขลา