Thai Angel Cyclingพร้อมเต็มที่ THAI ANGEL CYCLING แข่งขันจักรยานหญิงล้วน 25 ก.พ.61

หลายหน่วยงานร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานหญิง THAI ANGEL CYCLING 2018 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Thai Angel Cycling รีบสมัครด่วนครั้งแรกกับการแข่งปั่นจักรยานหญิงล้วน ชิงถ้วยพระราชทาน

ในยุคที่ผุ้คนสนใจการออกกำลังกายและกระแสการปั่นจักรยานฟีเวอร์ หลายคนเริ่มสนใจการปั่นจักรยานมากขึ้น โดยเฉพาะผู้หญิง ที่ใส่ใจการดูแลสุขภาพเป็นทุนอยู่แล้วและเลือกการออกกำลังด้วยจักรยานก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ