Young Play Concert 2016เมเจอร์สเกล จัด Young Play Concert เติมไฟ สร้างพลังการเรียนรู้

ศูนย์ข่าวบ้านเรา.- โรงเรียนดนตรีและศิลปะเมเจอร์สเกลหาดใหญ่ จัด Young Play Concert 2016 ให้เด็กๆนักเรียน โชว์ความสามารถ สร้างความสุขและรอยยิ้มให้ผู้ปกครอง