เศรษฐกิจบ้านเรา

เปิดแล้ว งาน SPARK STSP Innovation Fair 2019 Health and Wellness นวัตกรรมนําสุข

เมื่อ: 18:01 น. 12 ก.ค. 62   732 ครั้ง

เปิดแล้ว! งาน “SPARK STSP Innovation Fair 2019 Health and Wellness นวัตกรรมนําสุข”


อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรเปิดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2019 Health and Wellness นวัตกรรมนําสุข” ภายใต้การสนับสนุนจากสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินหน้ายกระดับเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมวิจัยภาคเอกชนในภาคใต้

วันนี้ (12 ก.ค. 62) ที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2019 Health and Wellness นวัตกรรมนําสุข” และปาฐกถาพิเศษ “มีอะไรใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม” โดยมี ผศ.คํารณ พิทักษ์ ผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง นักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ผศ.คํารณ พิทักษ์ ผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการจัดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2019” โดยในปีนี้จัดขึ้นในแนวคิด “Health and Wellness : นวัตกรรมนําสุข” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู้ของภูมิภาค ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการวิจัย อีกทั้ง พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ยุทธศาสตร์ภูมิภาค ยกระดับเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมและส่งเสริมวัฒนธรรมวิจัยในภาคเอกชนในภาคใต้

ด้าน นายแพทยปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า การแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับการแข่งขันของภาคเอกชน โดยต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาคม และสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยพัฒนาร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา อันจะนําไปสู่การสร้างสินค้านวัตกรรมซึ่งมีศักยภาพสูงกว่าการดําเนินการเพียงฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง การจัดงาน SPARK STSP Innovation Fair 2019 จะเกิดการยกระดับมาตรฐานนวัตกรรมไทยให้ดียิ่งขึ้นและ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนว่านวัตกรรมของคนไทยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือผู้ที่มีความสนใจเข้ารับบริการที่มีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในการพัฒนาขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมในระยะยาว รวมทั้งประชาชนที่สนใจทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงนวัตกรรมที่เป็นความสามารถของคนไทย อันจะนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนต่อไป

งาน “SPARK STSP Innovation Fair 2019 Health and Wellness นวัตกรรมนําสุข” จัดขึ้นในวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา ภายในงาน รวบรวมนวัตกรรมพร้อมใช้และการจําหน่ายสินค้านวัตกรรมสุขภาพและการแพทย์ การเสวนาและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับนวัตกรรมและสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อ “กัญชาเพื่อการใช้งานทางการแพทย์” และ “สร้างความสุขด้วยการออกกําลังกาย” นอกจากนี้ พบกับการเปิดตัวนิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้ “อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้” พร้อมทั้ง กิจกรรมร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงาน และมินิคอนเสิร์ตจากโต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/SPARKInnovationFair
 
เมื่อ: 18:01 น. 12 ก.ค. 62   732 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
เมื่อ: 14:32คอลัมน์แนะนำ
เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
เมื่อ: 14:17รายงานพิเศษ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
เมื่อ: 14:12G-SPECIAL
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
เมื่อ: 14:05รอบรั้วการศึกษา

 1. ​งบมาแล้ว 570 ล.เริ่มสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน
  20426 ครั้ง
 2. ​เปิดแล้ว ร้านครัวโชเล่ย์ @หาดใหญ่ เมนูปักษ์ใต้สไตล์ซีฟู๊ดและอาหารบ้านบ้าน โชเลย์ ดอกกระโดน รับประกันว่าอา...หร่อย
  5363 ครั้ง
 3. อลังการด่านนอก มหกรรมหุ่นโคมไฟ นานาชาติ แลนเทิร์นส เฟสติวัล 2020
  2616 ครั้ง
 4. ​2 คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้รับทุนการศึกษาจาก ม.อ.วิทยานุสรณ์ จนจบหลักสูตร
  2065 ครั้ง
 5. ​กิมหยงรีวิว มาแลตะ ยังไหรมั่งที่ มากินตะ จุดเช็คอินใหม่ใจกลางเมืองหาดใหญ่
  2052 ครั้ง
 6. ผู้การชาติ ชูนโยบายสู้ศึกเลือกตั้งอบจ.สงขลา ดันรถไฟฟ้าสงขลา-หาดใหญ่-ด่านสะเดา
  1676 ครั้ง
 7. อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงขลาเกิดมากที่สุด 116 ครั้งเจ็บ 121 ราย ตาย 7 ราย
  1367 ครั้ง
 8. แจ้งราคามาตรฐาน อัตราค่าโดยสารรถโดยสารไม่ประจำทาง "รถตุ๊กตุ๊ก" ในหาดใหญ่
  1298 ครั้ง
 9. ps ประสิทธิ์แอร์ - ช่างแอร์ในตำนานเมืองหาดใหญ่
  1290 ครั้ง
 10. ภูมิปัญญาระโนด เปลี่ยนหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ ต่อยอดสู่สินค้าหัตถกรรมเครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน
  1159 ครั้ง
 1. ​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
  0 ครั้ง
 2. เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
  0 ครั้ง
 3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
  0 ครั้ง
 4. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 5. จัดอีกรายการใหญ่ที่สงขลา ฟุตซอลชิงแชมป์นานาชาติ 2-8 ก.พ.ที่เซ้นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 6. ปตท. เปิดรับฟังความเห็น ขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 7. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
  0 ครั้ง
 8. เปิดการประชุมสัมนา "เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0"
  0 ครั้ง
 9. ​กรมส่งเสริมการเกษตร เสนอวิสาหกิจชุมชนเด่น พร้อมรับนายกฯ ลงพื้นที่นราธิวาส
  0 ครั้ง
 10. รองผู้ว่าฯสงขลาเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายกรณีชิงผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุร้ายในเรือนจำ
  0 ครั้ง