เศรษฐกิจบ้านเรา

ม.หาดใหญ่ เผย​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ก.ค.62

เมื่อ: 11:16 น. 5 ส.ค. 62   939 ครั้ง

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกรกฎาคม 2562

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในภาคใต้ เก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 420 ตัวอย่าง

ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวมปรับตัวลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายนโดยดัชนีที่มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการทำงาน รายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ความสุขในการดำเนินชีวิต และฐานะการเงิน(รายได้หักรายจ่าย) โดยปัจจัยลบส่วนหนึ่งมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ค่าเงินบาทไทยแข็งค่าขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นในอนาคต และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันเข้าสู่ฤดูมรสุมทำให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลง รายได้ของเกษตรกรลดลงจากสินค้าทางการเกษตร ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ที่ราคาตกต่ำมาก เนื่องจากผลผลิตที่ออกพร้อมกันจำนวนมากทั้งภาคใต้ อีกทั้งการส่งออกไปประเทศจีนที่มีปัญหา

ในส่วนดัชนีความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจภาคใต้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หลังจากได้เห็นโฉมหน้ารัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ โดยประชาชนภาคใต้ส่วนหนึ่งมีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลประยุทธ์ 2 นี้จะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจภาคใต้ได้ เนื่องจากมีรัฐมนตรีที่ดูแลเศรษฐกิจมาจากพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรคที่คนใต้ให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจมากจำนวน 2 คน ประกอบด้วย 1) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ 2) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบกับเมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งนโยบายเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม การยกระดับศักยภาพของแรงงาน การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

โดยประชาชนภาคใต้ได้ฝากความหวังกับทีมเศรษฐกิจรัฐบาลประยุทธ์ ให้ช่วยพลิกฟื้นคืนความสุขให้กับประชาชนภาคใต้ได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่มีนโยบายสวยหรู แต่เป็นเพียงแค่วาทกรรมและข้อความบนกระดาษ โดยในทางปฏิบัติไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริง หรือแก้ปัญหาได้เป็นครั้งคราวแต่ไม่ยั่งยืน ในขณะที่ประชาชนภาคใต้ส่วนหนึ่งที่ไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้จะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจภาคใต้ได้ เพราะมองว่าทีมเศรษฐกิจส่วนหนึ่งยังเป็นคนหน้าเดิม นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิม ๆ ปัญหาก็ยังคงเหมือนเดิม อีกทั้งไม่มั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาล ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่ล่าช้า รวมถึงข้อจำกัดในฐานะการคลังของรัฐบาล

ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงานจะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 36.20 และ 36.70 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นต่อรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 32.60 และ 37.80 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นด้านความสุขในการดำเนินชีวิต การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 49.10 , 26.80 และ 22.70 ตามลำดับ

ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมากที่สุด คือ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ คิดเป็นร้อยละ 28.30 รองลงมา คือ ค่าครองชีพและราคาสินค้าสูง คิดเป็นร้อยละ 21.90 และ 14.70 ตามลำดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ ค่าครองชีพ รองลงมา คือ ราคาสินค้าสูง ตามลำดับ

 
เมื่อ: 11:16 น. 5 ส.ค. 62   939 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง พร้อมจัดงานฉลองตรุษจีนและงานประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ ประจำปี 2563
เมื่อ: 17:42เศรษฐกิจบ้านเรา
มท.2 ลงพื้นที่บริเวณตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย และคลื่นกัดเซาะบ้านเรือน
เมื่อ: 16:38ข่าวสารบ้านเรา
​ใหม่ถอดด้าม ออกแล้วคำสั่งแต่งตั้ง 3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 13:59ข่าวสารบ้านเรา
​เตรียมพบกับโรงหนังเมเจอร์สาขาใหม่ในโลตัสหน้าม.อ. พร้อมรับสมัครงานหลายอัตรา
เมื่อ: 16:10เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ​ช่วงหน้ามรสุมของโครงการ 269 ล้าน 3 ปีกับการเติมทรายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์
  3271 ครั้ง
 2. ​“นิพนธ์” มท.2 นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพหาดชลาทัศน์ หลังคลื่นลมแรงกัดเซาะชายฝั่ง เป็นเหตุให้ต้นสนอายุเกือบ 100 ปี โค่นล้มจำนวนหลายต้น สั่งการเร่งแก้ไข
  1184 ครั้ง
 3. ​เตือนคลื่นลมแรงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 3-7 ธ.ค.เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
  1024 ครั้ง
 4. ​กิมหยงรีวิว พาชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่ รถร้อนแรงส่งท้ายปี 2019
  1005 ครั้ง
 5. ​เปิดตัว Sonngkhlamasuk ภาคเอกชนเดินแผนเป็นแม่ทัพผลักดันท่องเที่ยวสงขลาสู่สากล
  1000 ครั้ง
 6. ​MGC-ASIA ยกทัพ BMW,MINI,HONDA อัดแคมเปญกว่า 4 ล.รับมอเตอร์เอ็กซ์โป
  923 ครั้ง
 7. ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ
  915 ครั้ง
 8. สุดเจ๋ง นศ.ศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา หยิบเรื่องเล่า “หนูกับแมว” สร้างเกมออนไลน์แนวผจญภัย ชนะเลิศประกวดออกแบบสื่อพัฒนาเมือง
  915 ครั้ง
 9. เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกผักบนโต๊ะกันดีกว่า
  837 ครั้ง
 10. ​BUDDEY FOOD แนะนำตัวพร้อมชวนชาวหาดใหญ่มาใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์​
  828 ครั้ง
 1. ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง พร้อมจัดงานฉลองตรุษจีนและงานประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 2. มท.2 ลงพื้นที่บริเวณตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย และคลื่นกัดเซาะบ้านเรือน
  0 ครั้ง
 3. ​ใหม่ถอดด้าม ออกแล้วคำสั่งแต่งตั้ง 3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 4. ​เตรียมพบกับโรงหนังเมเจอร์สาขาใหม่ในโลตัสหน้าม.อ. พร้อมรับสมัครงานหลายอัตรา
  0 ครั้ง
 5. ​วช.พบนักวิจัยภาคใต้ ประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
  0 ครั้ง
 6. ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการ "ปล่อยปู ปลูกป่า" ร่วมน้ำใจ ทำความดี เพื่อครอบครัวสิงหนคร โดย กต.ตร.สภ.สิงหนคร
  0 ครั้ง
 7. ต้องนัดช้อปด่วน " Wow Weekend " ลดสูงสุด 50% 14-15 ธ.ค. 2562
  0 ครั้ง
 8. ​หาดทิพย์ สนับสนุนโครงการรับบริจาควัสดุอลูมิเนียมและถุงน่อง ใช้ผลิตขาเทียมเพื่อผู้พิการ
  0 ครั้ง
 9. ​สุดยอดนักเรียนแสงทองวิทยา-ธิดานุเคราะห์ คว้าเหรียญวิทยาศาสตร์โลก 3 ทอง 2 เงิน
  0 ครั้ง
 10. ประชาชนชาวสงขลา ร่วมรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
  0 ครั้ง