เศรษฐกิจบ้านเรา

​31 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมขยายสนามบินรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อ: 11:05 น. 27 ส.ค. 62   867 ครั้ง

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 31 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ระดับสากล ขยายสนามบินและพื้นที่ให้บริการเพ่อรองรับจำนวนผู้โดสารที่โตต่อเนื่อง เตรียมขยายสนามบิน อาคารผู้โดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น


(26 ส.ค.62) ที่สำนักงานท่าอากาศยาน หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวงานครบรอบการดำเนินงาน 31 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดย นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่, นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) และ นายเสรี เดชะตุงคะ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน และสื่อมวลชนเข้าร่วมในครั้งนี้

นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับโอนกิจการจากกรมการบินพาณิชย์ (กรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2531 ผู้บริหารหลายฝ่ายได้ร่วมกัน กำหนดยุทธศาสตร์ให้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย (Gateway to Southern-most Thailand) ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางสู่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา และปัตตานี รวมถึงประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์


มีสายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศ จำนวน 5 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์, สายการบินนกแอร์, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์, สายการบินไทยแอร์เอเชีย, สายการบินบางกอกแอร์เวย์ นำผู้โดยสารเดินทางสู่ดอนเมือง, สุวรรณภูมิ, เชียงใหม่, เชียงราย, อุดรธานี, ขอนแก่น, อู่ตะเภา และภูเก็ต และมีสายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศ จำนวน 2 สายการบิน ได้แก่ สายการบินสกู๊ด และสายการบินไทยแอร์เอเชีย นำผู้โดยสารเดินทางสู่ประเทศ สิงคโปร์และมาเลเชีย

ส่วนของข้อมูลจราจรทางอากาศ ในปี 2561 ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีผู้โดยสาร 4.26 ล้านคน และในรอบ 10 เดือนของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ก.ค.62) มีโดยสารจำนวน 3.4 ล้านคน ซึ่งเกินขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารส่งผลให้เกิดความแออัดแก่ผู้ใช้บริการ ทอท.จึงได้มีแผนการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทั้งในระยะเร่งด่วนดดยการก่อสร้างอาคารผุ้โดยสารเพิ่มเติม และปรับปรุงระบบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ปี2561-2563) ระยะที่ 2 จะมีการขยายลานจอดอากาศยาน สร้างอาคารคลังสินค้า ปรับปรุงอาคารผุ้โดยสารเดิมและขยายเพิ่มในบางส่วน (ปี 2564-2568)

นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินธุรกิจด้วยหัวใจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมตามหลัก ธรรมาภิบาล การดำเนินงานที่โปร่งใส ควบคู่ไปกับการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม กว่า 30 ปี ของความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคมและชุมชนที่ยังยืนโดยมีโครงการที่ดำเนินการระหว่าง ปี 2560 -2562 อาทิ โครงการส่งเสริมนิเวศวิถีชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยังยืนอำเภอคลองหอยโข่ง, โครงการเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่โรงเรียนวัดเลียบ ,โครงการ AOT พี่อาสา , โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุรอบชุมชนท่าอากาศยานหาดใหญ่ , กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล , กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆ

และเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ สู่ระดับสากล จึงได้เข้าร่วมโครงการสำคัญต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ การเข้าร่วมโครงการ “อาหารสะอาด รสชาติ อร่อย” (Clean Food Good Taste) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข การได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีว อนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และ มอก.18001-2554 จากบริษัทผู้ให้การรับรอง Bureau Veritas Certification Co.,Ltd การเข้าร่วมโครงการจัดอันดับคุณภาพบริการท่าอากาศยาน Airport Service Quality (ASQ) ขององค์กร Airports Council International (ACI) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้ ทหญ. ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับทอง) ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และการได้รับการรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 และ มอก. 22301-2556 จากบริษัทผู้ให้การรับรอง บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด


 
เมื่อ: 11:05 น. 27 ส.ค. 62   867 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
คลังจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ ชิมช้อปใช้ ”
เมื่อ: 16:07เศรษฐกิจบ้านเรา
กาชาดสงขลา จัดหลักสูตรพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อ: 16:05ข่าวสารบ้านเรา
ไทย-มาเลเซีย หัวใจเดียวกัน ร่วมมอบหมวกกันน๊อคนักเรียนและเก็บขยะริมหาดสมิหลา
เมื่อ: 16:01ข่าวสารบ้านเรา
เอไอเอส เป็นโอเปอร์เรเตอร์รายแรกและรายเดียวในไทย ที่ได้รับรางวัล “องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย”
เมื่อ: 14:02ประชาสัมพันธ์

 1. เปิดแล้ว ห้างดิวตี้ฟรีด่านนอก แห่งแรกในสงขลาพร้อมดึงดูดมาเลย์-ไทย ร่วมช้อปกระตุ้นเศรษฐกิจ
  2706 ครั้ง
 2. ​Grand Opening MRC CLINIC ศูนย์สุขภาพครบวงจรที่ให้คุณสวยสุขภาพดีจนนาทีสุดท้ายของชีวิต
  1984 ครั้ง
 3. ​เปิดให้รถวิ่งแล้วสะพานข้ามคลองร.1 ลพบุรีราเมศวร์ หลังปิดจากเหตุสะพานทรุดมาแรมปี
  1806 ครั้ง
 4. ​จุรินทร์ นำทัพ 2 รมต.สงขลา ลุยแก้ปัญหาสินค้าเกษตร ส่งฟรีผ่านเครื่อง-สร้างนักค้าออนไลน์-เปิดตลาดลองกอง
  1526 ครั้ง
 5. ​จุรินทร์ ลุยตรวจด่านสะเดาใหม่คืบหน้ากว่า 95% เร่งหาแนวทางแก้อุปสรรคค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
  1524 ครั้ง
 6. ​เริ่มแล้ว...งานมหกรรมสุขภาพดีหาดใหญ่ ไทยแลนด์ 4.0 “Hatyai Healthy Life 2019 ”
  1450 ครั้ง
 7. หน่วยงานสนับสนุน ร่วมแถลงข่าวความพร้อมจัดงานเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ 22 ก.ย.62
  1442 ครั้ง
 8. ​พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 26 กันยายน 2562
  1416 ครั้ง
 9. ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนสิงหาคม 2562
  1388 ครั้ง
 10. มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
  1385 ครั้ง
 1. คลังจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ ชิมช้อปใช้ ”
  0 ครั้ง
 2. กาชาดสงขลา จัดหลักสูตรพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
  0 ครั้ง
 3. ไทย-มาเลเซีย หัวใจเดียวกัน ร่วมมอบหมวกกันน๊อคนักเรียนและเก็บขยะริมหาดสมิหลา
  0 ครั้ง
 4. เอไอเอส เป็นโอเปอร์เรเตอร์รายแรกและรายเดียวในไทย ที่ได้รับรางวัล “องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย”
  0 ครั้ง
 5. ​ม.อ. ถวายปริญญาเกษตรศาสตร์ แด่พระสมเด็จราชาธิบดีเลโซโท
  0 ครั้ง
 6. ม.Gansu ประเทศจีน เยือน มรภ.สงขลา เรียนรู้ภาษา-วัฒนธรรมไทย
  0 ครั้ง
 7. ​สดร. ขยายเวลารับสมัคร-ส่งผลงานเฟ้นหานักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์ ถึง 30 ก.ย. นี้
  0 ครั้ง
 8. ​วิสาหกิจชุมชน ผนึกเครือข่าย 3 มหา’ลัย ประกวดชุดยูนิฟอร์มวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาว ต.หัวเขา
  0 ครั้ง
 9. ​เส้นทางสู่ไทยลีก4 ดาร์บี้แมตซ์สงขลาชิงแชมป์กลุ่มเอ ส่วนนาทวีคงไม่ถึงฝัน
  0 ครั้ง
 10. ผู้ว่าฯ นำทุกภาคส่วนเดินเท้ารวมพลังปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าต้นน้ำผาดำ
  0 ครั้ง