เศรษฐกิจบ้านเรา

​31 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมขยายสนามบินรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อ: 11:05 น. 27 ส.ค. 62   1029 ครั้ง

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 31 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ระดับสากล ขยายสนามบินและพื้นที่ให้บริการเพ่อรองรับจำนวนผู้โดสารที่โตต่อเนื่อง เตรียมขยายสนามบิน อาคารผู้โดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น


(26 ส.ค.62) ที่สำนักงานท่าอากาศยาน หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวงานครบรอบการดำเนินงาน 31 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดย นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่, นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) และ นายเสรี เดชะตุงคะ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน และสื่อมวลชนเข้าร่วมในครั้งนี้

นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับโอนกิจการจากกรมการบินพาณิชย์ (กรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2531 ผู้บริหารหลายฝ่ายได้ร่วมกัน กำหนดยุทธศาสตร์ให้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย (Gateway to Southern-most Thailand) ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางสู่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา และปัตตานี รวมถึงประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์


มีสายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศ จำนวน 5 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์, สายการบินนกแอร์, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์, สายการบินไทยแอร์เอเชีย, สายการบินบางกอกแอร์เวย์ นำผู้โดยสารเดินทางสู่ดอนเมือง, สุวรรณภูมิ, เชียงใหม่, เชียงราย, อุดรธานี, ขอนแก่น, อู่ตะเภา และภูเก็ต และมีสายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศ จำนวน 2 สายการบิน ได้แก่ สายการบินสกู๊ด และสายการบินไทยแอร์เอเชีย นำผู้โดยสารเดินทางสู่ประเทศ สิงคโปร์และมาเลเชีย

ส่วนของข้อมูลจราจรทางอากาศ ในปี 2561 ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีผู้โดยสาร 4.26 ล้านคน และในรอบ 10 เดือนของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ก.ค.62) มีโดยสารจำนวน 3.4 ล้านคน ซึ่งเกินขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารส่งผลให้เกิดความแออัดแก่ผู้ใช้บริการ ทอท.จึงได้มีแผนการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทั้งในระยะเร่งด่วนดดยการก่อสร้างอาคารผุ้โดยสารเพิ่มเติม และปรับปรุงระบบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ปี2561-2563) ระยะที่ 2 จะมีการขยายลานจอดอากาศยาน สร้างอาคารคลังสินค้า ปรับปรุงอาคารผุ้โดยสารเดิมและขยายเพิ่มในบางส่วน (ปี 2564-2568)

นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินธุรกิจด้วยหัวใจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมตามหลัก ธรรมาภิบาล การดำเนินงานที่โปร่งใส ควบคู่ไปกับการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม กว่า 30 ปี ของความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคมและชุมชนที่ยังยืนโดยมีโครงการที่ดำเนินการระหว่าง ปี 2560 -2562 อาทิ โครงการส่งเสริมนิเวศวิถีชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยังยืนอำเภอคลองหอยโข่ง, โครงการเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่โรงเรียนวัดเลียบ ,โครงการ AOT พี่อาสา , โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุรอบชุมชนท่าอากาศยานหาดใหญ่ , กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล , กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆ

และเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ สู่ระดับสากล จึงได้เข้าร่วมโครงการสำคัญต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ การเข้าร่วมโครงการ “อาหารสะอาด รสชาติ อร่อย” (Clean Food Good Taste) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข การได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีว อนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และ มอก.18001-2554 จากบริษัทผู้ให้การรับรอง Bureau Veritas Certification Co.,Ltd การเข้าร่วมโครงการจัดอันดับคุณภาพบริการท่าอากาศยาน Airport Service Quality (ASQ) ขององค์กร Airports Council International (ACI) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้ ทหญ. ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับทอง) ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และการได้รับการรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 และ มอก. 22301-2556 จากบริษัทผู้ให้การรับรอง บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด


 
เมื่อ: 11:05 น. 27 ส.ค. 62   1029 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ความสำเร็จ AIS Points ฉลองสู่ปีที่ 30 สร้างกระแส Talk of the Town ทำสถิติ ยอดใช้สิทธิ์ทะลุ 5.1 ล้านครั้ง
เมื่อ: 13:52ประชาสัมพันธ์
​โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ ผู้ว่ารัฐเปอร์ริสและรัฐมนตรีรัฐเปอร์ริส
เมื่อ: 13:48ประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มองเศรษฐกิจภาคใต้ยังมีความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว
เมื่อ: 12:15รายงานพิเศษ
สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เมื่อ: 10:53G-SPECIAL

 1. เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวชะลอลง คนว่างงานมากขึ้น ทุเรียน พระเอกช่วยภาคการเกษตรไตรมาส3
  2135 ครั้ง
 2. เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทาน ไปวางหน้าหีบศพ สิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว
  2013 ครั้ง
 3. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2562
  1973 ครั้ง
 4. ​เงือกสมิหลา สงขลาเอฟซี กับการมาสู่เส้นทางลีกอาชีพภาคใหม่ของทีมประจำจังหวัด
  1913 ครั้ง
 5. ​มีประกันชั้น1 รถชนแล้วเป็นฝ่ายถูก อย่าลืมเรียกค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ
  1768 ครั้ง
 6. ​เปิดฉากแข่งขันเรือยาวประเพณี ศึกชิงจ้าวสายน้ำคลองบางกล่ำ
  1767 ครั้ง
 7. ​ผลการศึกษาข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านเผย เมื่อไหร่ที่คุณจะซื้อ iPhone 11 ได้ในราคาน่าคบหาที่สุด
  1736 ครั้ง
 8. ลอยกระทงลงขัน ไอเดียใหม่จากม.ทักษิณ ได้บุญได้บริจาคต่อ ลดขยะให้โลก
  1721 ครั้ง
 9. ​เกษตรเขต 5 แจ้งเกษตรกรภาคใต้ เฝ้าระวังสำรวจการระบาดโรคใบร่วงยางพารา
  1659 ครั้ง
 10. ​ล๊อตแรกได้เฮ กยท.ใต้ล่าง จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแก่ชาวสวนยางสงขลา 883 ราย
  1656 ครั้ง
 1. ความสำเร็จ AIS Points ฉลองสู่ปีที่ 30 สร้างกระแส Talk of the Town ทำสถิติ ยอดใช้สิทธิ์ทะลุ 5.1 ล้านครั้ง
  0 ครั้ง
 2. ​โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ ผู้ว่ารัฐเปอร์ริสและรัฐมนตรีรัฐเปอร์ริส
  0 ครั้ง
 3. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มองเศรษฐกิจภาคใต้ยังมีความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว
  0 ครั้ง
 4. สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  0 ครั้ง
 5. ประชุมคณะกรรมการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
  0 ครั้ง
 6. สธ.สงขลา เตรียมจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
  0 ครั้ง
 7. สงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
  0 ครั้ง
 8. มิลเลนเนียมออโต้ หาดใหญ่ จัด BMW MOVIE PREMIER พาลูกค้าชมหนัง "นางนอน" (The Cave)
  0 ครั้ง
 9. 25-29 พ.ย.เมืองสงขลา มีการฝึกหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญแบบสมมติสถานการณ์จริง
  0 ครั้ง
 10. ​ริวิว ALL-NEW MAZDA CX-8 รถยนต์ SUV 7 ที่นั่งรุ่นล่าสุดของมาสด้า
  0 ครั้ง