เศรษฐกิจบ้านเรา

​31 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมขยายสนามบินรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อ: 11:05 น. 27 ส.ค. 62   1460 ครั้ง

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 31 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ระดับสากล ขยายสนามบินและพื้นที่ให้บริการเพ่อรองรับจำนวนผู้โดสารที่โตต่อเนื่อง เตรียมขยายสนามบิน อาคารผู้โดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น


(26 ส.ค.62) ที่สำนักงานท่าอากาศยาน หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวงานครบรอบการดำเนินงาน 31 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดย นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่, นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) และ นายเสรี เดชะตุงคะ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน และสื่อมวลชนเข้าร่วมในครั้งนี้

นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับโอนกิจการจากกรมการบินพาณิชย์ (กรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2531 ผู้บริหารหลายฝ่ายได้ร่วมกัน กำหนดยุทธศาสตร์ให้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย (Gateway to Southern-most Thailand) ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางสู่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา และปัตตานี รวมถึงประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์


มีสายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศ จำนวน 5 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์, สายการบินนกแอร์, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์, สายการบินไทยแอร์เอเชีย, สายการบินบางกอกแอร์เวย์ นำผู้โดยสารเดินทางสู่ดอนเมือง, สุวรรณภูมิ, เชียงใหม่, เชียงราย, อุดรธานี, ขอนแก่น, อู่ตะเภา และภูเก็ต และมีสายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศ จำนวน 2 สายการบิน ได้แก่ สายการบินสกู๊ด และสายการบินไทยแอร์เอเชีย นำผู้โดยสารเดินทางสู่ประเทศ สิงคโปร์และมาเลเชีย

ส่วนของข้อมูลจราจรทางอากาศ ในปี 2561 ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีผู้โดยสาร 4.26 ล้านคน และในรอบ 10 เดือนของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ก.ค.62) มีโดยสารจำนวน 3.4 ล้านคน ซึ่งเกินขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารส่งผลให้เกิดความแออัดแก่ผู้ใช้บริการ ทอท.จึงได้มีแผนการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทั้งในระยะเร่งด่วนดดยการก่อสร้างอาคารผุ้โดยสารเพิ่มเติม และปรับปรุงระบบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ปี2561-2563) ระยะที่ 2 จะมีการขยายลานจอดอากาศยาน สร้างอาคารคลังสินค้า ปรับปรุงอาคารผุ้โดยสารเดิมและขยายเพิ่มในบางส่วน (ปี 2564-2568)

นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินธุรกิจด้วยหัวใจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมตามหลัก ธรรมาภิบาล การดำเนินงานที่โปร่งใส ควบคู่ไปกับการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม กว่า 30 ปี ของความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคมและชุมชนที่ยังยืนโดยมีโครงการที่ดำเนินการระหว่าง ปี 2560 -2562 อาทิ โครงการส่งเสริมนิเวศวิถีชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยังยืนอำเภอคลองหอยโข่ง, โครงการเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่โรงเรียนวัดเลียบ ,โครงการ AOT พี่อาสา , โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุรอบชุมชนท่าอากาศยานหาดใหญ่ , กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล , กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆ

และเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ สู่ระดับสากล จึงได้เข้าร่วมโครงการสำคัญต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ การเข้าร่วมโครงการ “อาหารสะอาด รสชาติ อร่อย” (Clean Food Good Taste) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข การได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีว อนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และ มอก.18001-2554 จากบริษัทผู้ให้การรับรอง Bureau Veritas Certification Co.,Ltd การเข้าร่วมโครงการจัดอันดับคุณภาพบริการท่าอากาศยาน Airport Service Quality (ASQ) ขององค์กร Airports Council International (ACI) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้ ทหญ. ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับทอง) ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และการได้รับการรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 และ มอก. 22301-2556 จากบริษัทผู้ให้การรับรอง บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด


 
เมื่อ: 11:05 น. 27 ส.ค. 62   1460 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​เปิดแล้ว โอทอป 2 งานใหญ่ พบสินค้าทั่วไทยกว่า 400 บูธ จัดเต็มพื้นที่ศูนย์ประชุมม.อ.
เมื่อ: 18:20เศรษฐกิจบ้านเรา
ชาวบ้าน​นับพันร่วมถกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ ศอ.บต.ยันพร้อมฟังเสียงหนุน-ค้าน
เมื่อ: 17:45รายงานพิเศษ
​ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal
เมื่อ: 15:31ข่าวสารบ้านเรา
​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
เมื่อ: 11:09รายงานพิเศษ

 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  34720 ครั้ง
 2. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  3215 ครั้ง
 3. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1772 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  724 ครั้ง
 5. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  668 ครั้ง
 6. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  628 ครั้ง
 7. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  610 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  464 ครั้ง
 9. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  402 ครั้ง
 10. เตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์-บ้านประกอบ สำหรับขนส่งสินค้าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
  393 ครั้ง
 1. ​เปิดแล้ว โอทอป 2 งานใหญ่ พบสินค้าทั่วไทยกว่า 400 บูธ จัดเต็มพื้นที่ศูนย์ประชุมม.อ.
  0 ครั้ง
 2. ชาวบ้าน​นับพันร่วมถกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ ศอ.บต.ยันพร้อมฟังเสียงหนุน-ค้าน
  0 ครั้ง
 3. ​ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal
  0 ครั้ง
 4. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  0 ครั้ง
 5. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
  0 ครั้ง
 6. ​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
  0 ครั้ง
 7. โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
  0 ครั้ง
 8. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
  0 ครั้ง
 9. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชมดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี 14 ก.ค.63
  0 ครั้ง
 10. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  0 ครั้ง