เศรษฐกิจบ้านเรา

​เกษตรเขต 5 พร้อมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร รองรับนโยบายประกันรายได้ของรัฐบาล

เมื่อ: 15:24 น. 18 ก.ย. 62   849 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อรองรับนโยบายการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ การสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ของรัฐบาล


นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านโครงการตามมาตรการของรัฐปี พ.ศ.2562 ซึ่งขณะนี้ผ่านมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 โครงการ คือโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 และโครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ ข้าว และปาล์มน้ำมัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและปาล์มน้ำมันในภาวะราคาตกต่ำป้องกันความเสี่ยงด้านราคาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุนลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ และเพื่อให้กลไกตลาดทำงานเป็นปกติ ซึ่งเกษตรกรที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้นั้น ต้องมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

ทะเบียนเกษตรกร คือข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพทางการเกษตรของครัวเรือน ทั้งนี้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่เปิดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทุกปี เพื่อให้ทางราชการได้รู้ข้อมูลการเพาะปลูกของแต่ละปีว่า เกษตรกรปลูกพืชอะไร เนื้อที่เท่าไหร่ ไว้เป็นข้อมูลประเมินภาวะผลผลิตของแต่ละปี และนำไปใช้ในการเป็นข้อมูลเพื่อรองรับมาตรการต่างๆ ตามนโยบายของภาครัฐ และได้รับสิทธิในการซื้อและใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพรีฟอส ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น และขอเน้นย้ำให้เกษตรกร แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้งเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หากไม่ได้ปรับปรุงสถานภาพติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี จะสิ้นสถานภาพการเป็นเกษตรกรและจะถูกยกเลิกครั้งแรกในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นี้ แต่หากเกษตรกรยังดำเนินกิจกรรมการเกษตรอยู่ก็สามารถมาแจ้งขึ้นขึ้นทะเบียนใหม่ได้ภายหลัง

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ซึ่งกำกับ ควบคุม ดูแล การดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ได้มอบหมาย กำชับ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์ในการรับขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และนำสื่อมวลชนดูงาน การเตรียมความพร้อมในการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง ซึ่งมีการสาธิตการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรบนแอพพลิเคชั่น DOAE Farmbook ที่กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาขึ้นในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และการบันทึกข้อมูลของเกษตรกรเข้าระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

สำหรับ 14 จังหวัดภาคใต้ นั้น มีเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 1,189,555 ครัวเรือน รวมพื้นที่ที่มีและไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในปี 2562 เป้าหมายการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ในภาคใต้มีจำนวน 880,000 ครัวเรือน ทั้งนี้เกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลแล้ว ณ วันที่ 16 กันยายน 2562 จำนวน 908,048 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 76.34 ของจำนวนเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 106.07 ของจำนวนเกษตรกรเป้าหมายในการปรับปรุง

ปี 2562 เนื่องจากเกษตรกรส่วนหนึ่ง ไม่ได้ทำกิจกรรมการเกษตรแล้ว และในฤดูกาลผลิต ปี 2561/62 ภาคใต้มีพื้นที่ปลูกข้าว 780,513 ไร่ เกษตรกร จำนวน 91,473 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกยางพารา 15,703,250 ไร่ จำนวนเกษตรกรกว่า 715,260 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 4,953,214 ไร่ จำนวนเกษตรกรกว่า 250,000 ครัวเรือน

 
เมื่อ: 15:24 น. 18 ก.ย. 62   849 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าว “คนสงขลา บริโภคข้าวสงขลา”
เมื่อ: 15:35เศรษฐกิจบ้านเรา
​มท. 2. เปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเชิดชูเกียรติและยกย่องที่ได้ปฏิบัติงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”
เมื่อ: 15:31ข่าวสารบ้านเรา
​จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสงขลาสู่เมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2563
เมื่อ: 15:29ข่าวสารบ้านเรา
รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูอควาเรียมสงขลาที่ยังไม่แล้วเสร็จ หลังสร้างมากว่า 10 ปีใช้งบกว่า 1.2 พันล้าน
เมื่อ: 15:26รอบรั้วการศึกษา

 1. ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
  751 ครั้ง
 2. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  733 ครั้ง
 3. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  600 ครั้ง
 4. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  543 ครั้ง
 5. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  530 ครั้ง
 6. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  497 ครั้ง
 7. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  469 ครั้ง
 8. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  458 ครั้ง
 9. รพ.หาดใหญ่ เปิดศูนย์รักสุขภาพ...ห่างมะเร็ง ยกระดับการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งในระยะที่ยังไม่แสดงอาการ
  366 ครั้ง
 10. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  354 ครั้ง
 1. ​จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าว “คนสงขลา บริโภคข้าวสงขลา”
  0 ครั้ง
 2. ​มท. 2. เปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเชิดชูเกียรติและยกย่องที่ได้ปฏิบัติงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”
  0 ครั้ง
 3. ​จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสงขลาสู่เมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2563
  0 ครั้ง
 4. รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูอควาเรียมสงขลาที่ยังไม่แล้วเสร็จ หลังสร้างมากว่า 10 ปีใช้งบกว่า 1.2 พันล้าน
  0 ครั้ง
 5. เรียนสิ่งที่แปลกใหม่ ทำสิ่งที่แตกต่าง ​“เดอะ บัดดี้ จีเนียส” เปิดโลกการศึกษาแนวใหม่ (New Normal in Education)
  0 ครั้ง
 6. ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
  0 ครั้ง
 7. ถาวร ตรวจเยี่ยมโครงการฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรคลองหลำนุ้ย ปาดังเบซาร์
  0 ครั้ง
 8. ​"นิพนธ์" ติดตามการแก้ไขน้ำเสียคลองสำโรง พร้อมมอบถังดักจับไขมันแก่ชาวบ้านริมคลอง
  0 ครั้ง
 9. ​นิพนธ์-ถาวร นำพสกนิกรร่วมปลูกต้นไม้แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
  0 ครั้ง
 10. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและพี่น้องประชาชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ร่วมส่งคลิปวิดีโอ "ของดีบ้านฉัน" เข้าประกวดชิงเงินรางวัลรวม 3 แสนบาท
  0 ครั้ง