เศรษฐกิจบ้านเรา

​เกษตรเขต 5 พร้อมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร รองรับนโยบายประกันรายได้ของรัฐบาล

เมื่อ: 15:24 น. 18 ก.ย. 62   695 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อรองรับนโยบายการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ การสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ของรัฐบาล


นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านโครงการตามมาตรการของรัฐปี พ.ศ.2562 ซึ่งขณะนี้ผ่านมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 โครงการ คือโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 และโครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ ข้าว และปาล์มน้ำมัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและปาล์มน้ำมันในภาวะราคาตกต่ำป้องกันความเสี่ยงด้านราคาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุนลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ และเพื่อให้กลไกตลาดทำงานเป็นปกติ ซึ่งเกษตรกรที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้นั้น ต้องมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

ทะเบียนเกษตรกร คือข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพทางการเกษตรของครัวเรือน ทั้งนี้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่เปิดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทุกปี เพื่อให้ทางราชการได้รู้ข้อมูลการเพาะปลูกของแต่ละปีว่า เกษตรกรปลูกพืชอะไร เนื้อที่เท่าไหร่ ไว้เป็นข้อมูลประเมินภาวะผลผลิตของแต่ละปี และนำไปใช้ในการเป็นข้อมูลเพื่อรองรับมาตรการต่างๆ ตามนโยบายของภาครัฐ และได้รับสิทธิในการซื้อและใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพรีฟอส ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น และขอเน้นย้ำให้เกษตรกร แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้งเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หากไม่ได้ปรับปรุงสถานภาพติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี จะสิ้นสถานภาพการเป็นเกษตรกรและจะถูกยกเลิกครั้งแรกในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นี้ แต่หากเกษตรกรยังดำเนินกิจกรรมการเกษตรอยู่ก็สามารถมาแจ้งขึ้นขึ้นทะเบียนใหม่ได้ภายหลัง

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ซึ่งกำกับ ควบคุม ดูแล การดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ได้มอบหมาย กำชับ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์ในการรับขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และนำสื่อมวลชนดูงาน การเตรียมความพร้อมในการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง ซึ่งมีการสาธิตการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรบนแอพพลิเคชั่น DOAE Farmbook ที่กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาขึ้นในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และการบันทึกข้อมูลของเกษตรกรเข้าระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

สำหรับ 14 จังหวัดภาคใต้ นั้น มีเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 1,189,555 ครัวเรือน รวมพื้นที่ที่มีและไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในปี 2562 เป้าหมายการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ในภาคใต้มีจำนวน 880,000 ครัวเรือน ทั้งนี้เกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลแล้ว ณ วันที่ 16 กันยายน 2562 จำนวน 908,048 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 76.34 ของจำนวนเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 106.07 ของจำนวนเกษตรกรเป้าหมายในการปรับปรุง

ปี 2562 เนื่องจากเกษตรกรส่วนหนึ่ง ไม่ได้ทำกิจกรรมการเกษตรแล้ว และในฤดูกาลผลิต ปี 2561/62 ภาคใต้มีพื้นที่ปลูกข้าว 780,513 ไร่ เกษตรกร จำนวน 91,473 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกยางพารา 15,703,250 ไร่ จำนวนเกษตรกรกว่า 715,260 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 4,953,214 ไร่ จำนวนเกษตรกรกว่า 250,000 ครัวเรือน

 
เมื่อ: 15:24 น. 18 ก.ย. 62   695 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
เมื่อ: 16:12รอบรั้วการศึกษา
​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
เมื่อ: 15:48รอบรั้วการศึกษา
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
เมื่อ: 15:44ข่าวสารบ้านเรา
ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
เมื่อ: 15:42ข่าวสารบ้านเรา

 1. เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวชะลอลง คนว่างงานมากขึ้น ทุเรียน พระเอกช่วยภาคการเกษตรไตรมาส3
  2469 ครั้ง
 2. ​เงือกสมิหลา สงขลาเอฟซี กับการมาสู่เส้นทางลีกอาชีพภาคใหม่ของทีมประจำจังหวัด
  2209 ครั้ง
 3. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2562
  2177 ครั้ง
 4. เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทาน ไปวางหน้าหีบศพ สิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว
  2134 ครั้ง
 5. ​เกษตรเขต 5 แจ้งเกษตรกรภาคใต้ เฝ้าระวังสำรวจการระบาดโรคใบร่วงยางพารา
  2002 ครั้ง
 6. ลอยกระทงลงขัน ไอเดียใหม่จากม.ทักษิณ ได้บุญได้บริจาคต่อ ลดขยะให้โลก
  1841 ครั้ง
 7. ​เปิดฉากแข่งขันเรือยาวประเพณี ศึกชิงจ้าวสายน้ำคลองบางกล่ำ
  1789 ครั้ง
 8. ​มีประกันชั้น1 รถชนแล้วเป็นฝ่ายถูก อย่าลืมเรียกค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ
  1785 ครั้ง
 9. ​ผลการศึกษาข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านเผย เมื่อไหร่ที่คุณจะซื้อ iPhone 11 ได้ในราคาน่าคบหาที่สุด
  1750 ครั้ง
 10. ​ล๊อตแรกได้เฮ กยท.ใต้ล่าง จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแก่ชาวสวนยางสงขลา 883 ราย
  1727 ครั้ง
 1. นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
  0 ครั้ง
 2. ​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 4. ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
  0 ครั้ง
 5. ​รองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนบ้านทัพหลวง ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 6. ยุติความรุนแรงจากควันบุหรี่ เผยแม่บ้านไทยต้องการเห็นบ้านปลอดบุหรี่ 100%
  0 ครั้ง
 7. ​เตรียมพบกับโชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิก Royal Enfield 23 พ.ย.นี้ที่หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​กิมหยงรีวิว โครงการบ้านปาล์มสปริงส์ บลิส ติดเทศบาลเมืองคลองแห
  0 ครั้ง
 9. เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รือเสาะที่ได้รับบาดเจ็บ
  0 ครั้ง
 10. ทน.สงขลา ปักธงแดงตลอดแนวชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์เตือนห้ามลงเล่นน้ำทะเล
  0 ครั้ง