เศรษฐกิจบ้านเรา

เกษตรสงขลา จัดโครงการเปิดบ้านเกษตร ชม ช้อป แชะ สินค้าเกษตรดีมีคุณภาพ

เมื่อ: 16:21 น. 24 ก.ย. 62   1061 ครั้ง

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ร่วมรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตร " เปิดบ้านเกษตร ชม ช้อป แชะ" สินค้าเกษตรดีมีคุณภาพจังหวัดสงขลา

(24 ก.ย. 62) ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ร่วมรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตร " เปิดบ้านเกษตร ชม ช้อป แชะ" สินค้าเกษตรดีมีคุณภาพจังหวัดสงขลา โดยมีนายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา นายจรูญศักดิ์ สุขขุม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสงขลา นายผดุงเดช ลือ ปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน เกษตรอำเภอ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร กิจกรรมร่วมรณรงค์บริโภคสินค้า เกษตร "เปิดบ้านเกษตร ชม ช้อป แชะ" เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนำการผลิต นำไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรสู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานสร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคตเป็นหนึ่งช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดสงขลาและพัฒนาทักษะด้านการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ต่อไป

นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเน้นรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่สำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเอง ให้เป็นที่รู้จักสู่ผู้บริโภคเพราะการทำการเกษตรในปัจจุบันนอกจากเกษตรกรผู้ผลิตต้องมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตแล้ว ด้านการตลาดก็ยังเป็นเรื่องสำคัญที่เกษตรกรต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเช่นกัน

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแข่งขันกินทุเรียน การแข่งขันกินแตงโม การจัดแสดงสินค้า จำนวน 47 บูท จากเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ศพก. YSF กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ตลาดเกษตรกรและเครือข่าย การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร การอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการเชื่อมโยงการตลาดและการเชื่อมโยงสินค้าเกษตร

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.สงขลา

 
เมื่อ: 16:21 น. 24 ก.ย. 62   1061 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
เมื่อ: 16:25ข่าวสารบ้านเรา
​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา
​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ปลากัดเนื้อเด็กที่แก่งหูแร่ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง ควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง
  10335 ครั้ง
 2. ​ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและศึกษาข้อมูลพื้นที่จังหวัดสงขลา
  1831 ครั้ง
 3. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ผู้แทนกรมศิลปากร ร่วมประชุมวิชาการ "เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562" ที่จังหวัดสงขลา
  1609 ครั้ง
 4. ​ส่องความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายในสนามบิน-คลองแงะ (ช่วงโคกม่วง-เขาวังชิง) 05-10-62
  1524 ครั้ง
 5. เตรียมตัวเลย! มาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย เริ่มลงทะเบียน 11 พฤศจิกายนนี้
  1515 ครั้ง
 6. ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกันยายน 2562
  1480 ครั้ง
 7. เชิญชมนิทรรศการศิลปะ ​​“Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา”
  1479 ครั้ง
 8. ​เอไอเอส ฉลอง 30 ปี ยกขบวน 12 พรีเซนเตอร์สุดฮอตมอบความสุขสนุกครั้งประวัติศาสตร์
  1409 ครั้ง
 9. นักวิชาการ หนุนไทยคงห้ามบุหรี่ไฟฟ้า ล่าสุดอินเดียประกาศห้ามด้วย
  1397 ครั้ง
 10. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโบราณสถานย่านเมืองเก่าสิงหนคร-สงขลา
  1369 ครั้ง
 1. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
  0 ครั้ง
 2. ​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
  0 ครั้ง
 3. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 5. ​สพร.12 สงขลา สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้ว่าฯ ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
  0 ครั้ง
 7. มทร.ศรีวิชัย ผนึกทรู ลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาส่งว่าที่บัณฑิตเรียนรู้นอกห้องเรียน
  0 ครั้ง
 8. เสี่ยอสังหาฯ แจ้งความเอาผิดสื่อหลังลงข่าวว่า "ไหว้ขอขมา พ.ต.อ.หน้าบัลลังก์ศาล"
  0 ครั้ง
 9. ​เกาะติดสถานการณ์ น้ำ ฟ้า ลม ฝน ประจำฤดูกาล 2562-63 (17-10-62)
  0 ครั้ง
 10. ​GRIP นิมิตรออโต้คาร์ ครบเครื่องเรื่องยางและการดูแลรถยนต์ที่ครบวงจร
  0 ครั้ง