เศรษฐกิจบ้านเรา

ศอ.บต.-ม.อ.ร่วมหนุนการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนงานแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6 IMT-GT

เมื่อ: 12:08 น. 27 ก.ย. 62   858 ครั้ง


ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับหน่วยงานภาควิชาการ นำโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และตัวแทนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในสามจังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นฝ่ายไทยเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ “ขับเคลื่อนแผนงานแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6” ภายใต้โครงการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค IMT-GT เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดทำแผนแม่บทตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6 (ยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส-เปรัก-กลันตัน-สุมาตราใต้)” วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม Oxford โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีตัวแทนระดับหน่วยงานของรัฐ กลุ่มตัวแทนของภาคเอกชน และภาควิชาการ เข้าร่วมระดมความคิดเห็น จำนวน 30 คน

นางสาวศรีพร เกิดคง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.กรมบัญชีกลาง ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า “เป้าหมายสำคัญของโครงการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค IMT-GT เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดทำแผนแม่บทตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6 (ยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส-เปรัก-กลันตัน-สุมาตราใต้) คือ เพื่อสร้างความร่วมมือในระดับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในพื้นที่ กลุ่มตัวแทนของภาคเอกชน และภาคประชาชน และริเริ่มความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนแนวระเบียง EC6 ในภาพการทำงานทั้งสามประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดการทำงานในรูปของคณะทำงานจากสามประเทศ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ ศอ.บต. ภาคเอกชน และภาควิชาการของไทยได้เข้าใจสภาพความต้องการและศักยภาพในพื้นที่ผ่านการศึกษาและสำรวจ เก็บข้อมูล โครงการที่สำคัญ ๆ ในพื้นที่ EC6 และโครงการในแผนงาน IMT-GT ที่เชื่อมโยง เพื่อที่จะสามารถนำมาใช้ในการจัดทำแผนแม่บทระเบียง EC6 ได้”

ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของเวทีวันนี้ว่า “การประชุมระดมความคิดเห็นฝ่ายไทยในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมย่อยในโครงการฯ ที่จะต้องหารือเพื่อร่วมกันวางแผนและกำหนดประเด็นของร่างแผนยุทธศาสตร์ “ขับเคลื่อนแผนงานแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6” และเตรียมการสำหรับ 1) การศึกษาสำรวจโครงการ PCP และโครงการสำคัญในแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6 (EC6) กำหนดดำเนินการวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 2) การจัดประชุมร่วมกับมาเลเซียทั้งภาครัฐ เอกชน และวิชาการ เพื่อจับคู่ความร่วมมือ 2 ครั้ง ณ กัวลาลัมเปอร์ และ โกตาบารู ประเทศมาเลเซีย 3) จัดประชุมร่วมกับอินโดนีเซียทั้งภาครัฐ เอกชน และวิชาการ เพื่อจับคู่ความร่วมมือ 2 ครั้ง ณ ปาเล็มบัง และ จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมช่วยกันตั้งช่วยคำถาม ตั้งโจทย์ และร่วมกันหาคำตอบ เพื่อจะทำให้ร่างแผนยุทธศาสตร์ “ขับเคลื่อนแผนงานแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6” มีทิศทางที่เหมาะสม และตอบโจทย์ของการพัฒนาร่วมกันทั้งสามประเทศได้”

จากนั้น ว่าที่ร้อยตรี จิรภัทร โชติพิมาย ผู้อำนวยการส่วนงาน IMT–GT สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้บรรยายถึงแนวคิดและที่มา “การขับเคลื่อนแผนงานแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6” และเปิดเวทีระดมความคิดเห็นในภาพรวม นำโดย ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ร่วมกันสเนอแนวความคิด รวมถึงการทำความรู้จักกันมากขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปยังมาเลเซีย และอินโดนีเซียต่อไป

 
เมื่อ: 12:08 น. 27 ก.ย. 62   858 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
เมื่อ: 16:25ข่าวสารบ้านเรา
​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา
​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ปลากัดเนื้อเด็กที่แก่งหูแร่ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง ควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง
  10340 ครั้ง
 2. ​ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและศึกษาข้อมูลพื้นที่จังหวัดสงขลา
  1832 ครั้ง
 3. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ผู้แทนกรมศิลปากร ร่วมประชุมวิชาการ "เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562" ที่จังหวัดสงขลา
  1609 ครั้ง
 4. ​ส่องความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายในสนามบิน-คลองแงะ (ช่วงโคกม่วง-เขาวังชิง) 05-10-62
  1524 ครั้ง
 5. เตรียมตัวเลย! มาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย เริ่มลงทะเบียน 11 พฤศจิกายนนี้
  1515 ครั้ง
 6. ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกันยายน 2562
  1480 ครั้ง
 7. เชิญชมนิทรรศการศิลปะ ​​“Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา”
  1479 ครั้ง
 8. ​เอไอเอส ฉลอง 30 ปี ยกขบวน 12 พรีเซนเตอร์สุดฮอตมอบความสุขสนุกครั้งประวัติศาสตร์
  1409 ครั้ง
 9. นักวิชาการ หนุนไทยคงห้ามบุหรี่ไฟฟ้า ล่าสุดอินเดียประกาศห้ามด้วย
  1397 ครั้ง
 10. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโบราณสถานย่านเมืองเก่าสิงหนคร-สงขลา
  1369 ครั้ง
 1. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
  0 ครั้ง
 2. ​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
  0 ครั้ง
 3. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 5. ​สพร.12 สงขลา สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้ว่าฯ ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
  0 ครั้ง
 7. มทร.ศรีวิชัย ผนึกทรู ลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาส่งว่าที่บัณฑิตเรียนรู้นอกห้องเรียน
  0 ครั้ง
 8. เสี่ยอสังหาฯ แจ้งความเอาผิดสื่อหลังลงข่าวว่า "ไหว้ขอขมา พ.ต.อ.หน้าบัลลังก์ศาล"
  0 ครั้ง
 9. ​เกาะติดสถานการณ์ น้ำ ฟ้า ลม ฝน ประจำฤดูกาล 2562-63 (17-10-62)
  0 ครั้ง
 10. ​GRIP นิมิตรออโต้คาร์ ครบเครื่องเรื่องยางและการดูแลรถยนต์ที่ครบวงจร
  0 ครั้ง