เศรษฐกิจบ้านเรา

จัดทำ Road Map ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา สร้างการรับรู้สู่ภาคประชาชน

เมื่อ: 14:42 น. 27 ก.ย. 62   809 ครั้ง

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Road Map ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการค้าการลงทุน สามารถสร้างงานและสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยื

(25 ก.ย. 62) ที่โรงแรม แกรนด์ โอลิเวอร์ (ด่านนอก) ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Road Map ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานด้านวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมเพื่อให้การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลามีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมก่อให้เกิดการค้าการลงทุน สามารถสร้างงานและสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่และเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอาเซียนบรรลุเป้าหมาย " มั่นคง มั่งคั่งและยังยืน" ตามนโยบายของรัฐบาล

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รัฐบาลได้ประกาศให้จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว ตำบลปาดังเบซาร์ และตำบลสะเดา พื้นที่ทั้งหมด 345,187 ไร่ โดยจังหวัดได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ยึดหลักการสำคัญในการขับเคลื่อนประกอบด้วย พื้นที่ พลเมือง ชุมชน เน้นหลักการอยู่ร่วมกันยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งควบคู่กับการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบนพื้นฐานการร่วมคิดร่วมทำและร่วมขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ปี 2562 เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงกับอาเซียน พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการค้า การลงทุน พื้นที่บริเวณชายแดน

สำหรับศักยภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ประกอบด้วย 1. มีด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็นด่านทางบกที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดอันดับหนึ่งและอันดับสองของไทยตามลำดับ ทั้งสองพื้นที่อยู่ใกล้ท่าเรือปีนังและท่าเรือกลางของมาเลเซีย และมีการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย – มาเลเซีย ผ่านทางด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ มีฐานการผลิตในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อาหารทะเล อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 2. เป็นพื้นที่ภายใต้โครงการความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT) 3. โอกาสพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างสะเดากับบูกิตกายูฮีตัม (มาเลเซีย) เพื่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและบริการ และ4. การขยายโอกาสความร่วมมือทางการค้าการลงทุนต่อเนื่องในแนวทางด่วน เหนือ – ใต้ (North – South Expressway) ในมาเลเซียเข้าสู่พื้นที่ตอนในของมาเลเซีย

ดังนั้นเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาเป็นโอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมด้านการค้า การลงทุนในพื้นที่ชายแดน โดยการจัดประชุมวันนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาล “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ด้านนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 ในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามโครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ปี 2562 วงเงินงบประมาณ 1,924,000 บาท โดยการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Road Map ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เป็นการกำหนดเป้าหมายทิศทางการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ในการนำนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ไปสู่การปฏิบัติ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.สงขลา

 
เมื่อ: 14:42 น. 27 ก.ย. 62   809 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​ตัวจริงมาแล้ว ALL-NEW NISSAN ALMERA ชมได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่
เมื่อ: 15:43คอลัมน์แนะนำ
AIS รับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเด่น” ประจำปี 2562
เมื่อ: 15:10ประชาสัมพันธ์
​กิมหยงรีวิว พาชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่ รถร้อนแรงส่งท้ายปี 2019
เมื่อ: 14:00รายงานพิเศษ
ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ
เมื่อ: 15:53ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ช่วงหน้ามรสุมของโครงการ 269 ล้าน 3 ปีกับการเติมทรายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์
  2534 ครั้ง
 2. ​“นิพนธ์” มท.2 นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพหาดชลาทัศน์ หลังคลื่นลมแรงกัดเซาะชายฝั่ง เป็นเหตุให้ต้นสนอายุเกือบ 100 ปี โค่นล้มจำนวนหลายต้น สั่งการเร่งแก้ไข
  1074 ครั้ง
 3. ​เตือนคลื่นลมแรงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 3-7 ธ.ค.เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
  892 ครั้ง
 4. ​ผู้ดูแลเด็กอบต.ยื่นหนังสือส.ส.พยม ช่วยดูแลความมั่นคงทางอาชีพให้ครูท้องถิ่น
  668 ครั้ง
 5. ​BUDDEY FOOD แนะนำตัวพร้อมชวนชาวหาดใหญ่มาใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์​
  557 ครั้ง
 6. ​เปิดตัว Sonngkhlamasuk ภาคเอกชนเดินแผนเป็นแม่ทัพผลักดันท่องเที่ยวสงขลาสู่สากล
  554 ครั้ง
 7. ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ
  553 ครั้ง
 8. เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกผักบนโต๊ะกันดีกว่า
  500 ครั้ง
 9. ​MGC-ASIA ยกทัพ BMW,MINI,HONDA อัดแคมเปญกว่า 4 ล.รับมอเตอร์เอ็กซ์โป
  493 ครั้ง
 10. ​นศ. มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 7
  490 ครั้ง
 1. ​ตัวจริงมาแล้ว ALL-NEW NISSAN ALMERA ชมได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 2. AIS รับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเด่น” ประจำปี 2562
  0 ครั้ง
 3. ​กิมหยงรีวิว พาชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่ รถร้อนแรงส่งท้ายปี 2019
  0 ครั้ง
 4. ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ
  0 ครั้ง
 5. ​ช่วงหน้ามรสุมของโครงการ 269 ล้าน 3 ปีกับการเติมทรายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์
  0 ครั้ง
 6. ​มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือภาคีเครือข่าย สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ตามแนวทางของพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม​
  0 ครั้ง
 7. ผู้ว่าฯ นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดคลองสำโรง ถวายเป็นพระราชกุศล
  0 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงภารกิจป.ป.ช.พร้อมจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล 9 ธ.ค.62
  0 ครั้ง
 9. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ ๙
  0 ครั้ง
 10. เริ่มแล้ว "วิ่งรำลึกถึงพ่อ ร.๙" ด่านนอก-สมิหลา
  0 ครั้ง