เศรษฐกิจบ้านเรา

​เกษตรเขต 5 คว้าผลการประกวดบุคคลและหน่วยงานดีเด่นระดับประเทศหลายประเภท

เมื่อ: 11:53 น. 5 ต.ค. 62   796 ครั้ง

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญกำลังใจ เผยแพร่เกียรติคุณ ส่งเสริมให้บุคคลและหน่วยงานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และในปี 256 ผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นระดับประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการประกาศแล้ว โดยภาคใต้ ได้รับรางวัลที่ 1 เกือบทุกประเภท

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความสำคัญกับการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทำงาน ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ เกษตรกร หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ซึ่งต่างก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่แตกต่างกันออกไป การทำงานร่วมกันจึงเป็นการใช้จุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมาช่วยเสริมสร้างให้เกิดเป็นผลงานและความสำเร็จร่วมกัน โดยยึดหลัก “Smart & Strong Together” ในลักษณะร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับประโยชน์ เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง

อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสำคัญของงานส่งเสริมการเกษตร คือ “เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” และได้เล่งเห็นว่าบุคคลและหน่วยงานเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการสร้างนักส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานให้สามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จ มีการบริหารทีมงานในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บุคคลและหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ได้รับการยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ สร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร จึงได้ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นทุกปี โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น 2 กลุ่ม 8 ประเภท ดังนี้ 1. กลุ่มบุคคลดีเด่น ได้แก่ ประเภทเกษตรตำบลดีเด่น อำเภอดีเด่น นักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น นักส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดีเด่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น 2. กลุ่มหน่วยงานดีเด่น ได้แก่ ประเภทศูนย์ปฏิบัติการดีเด่น สำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่น สำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น

ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานได้มีการพัฒนาสมรรถนเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน พร้อมส่งเสริมให้ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ได้เข้าร่วมการประกวดต่าง ๆ ซึ่งการคัดเลือกต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร จะต้องผ่านการคัดเลือกผ่านระดับเขต ซึ่งเป็นการคัดกรองผลงานก่อนเป็นการเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกระดับประเทศต่อไป ผลการคัดเลือกในปี 2562 ครั้งนี้ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 4 ประเภท

บุคคลดีเด่น 3 รางวัล เกษตรอำเภอดีเด่น ได้แก่ นางเจษฎา ธัมมิกะกุล เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และนักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น ได้แก่ นางสุภาภรณ์ คงฉิม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

หน่วยงานดีเด่น 2 รางวัล สำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

 
เมื่อ: 11:53 น. 5 ต.ค. 62   796 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
เมื่อ: 16:25ข่าวสารบ้านเรา
​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา
​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ปลากัดเนื้อเด็กที่แก่งหูแร่ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง ควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง
  10351 ครั้ง
 2. ​ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและศึกษาข้อมูลพื้นที่จังหวัดสงขลา
  1834 ครั้ง
 3. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ผู้แทนกรมศิลปากร ร่วมประชุมวิชาการ "เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562" ที่จังหวัดสงขลา
  1612 ครั้ง
 4. ​ส่องความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายในสนามบิน-คลองแงะ (ช่วงโคกม่วง-เขาวังชิง) 05-10-62
  1527 ครั้ง
 5. เตรียมตัวเลย! มาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย เริ่มลงทะเบียน 11 พฤศจิกายนนี้
  1518 ครั้ง
 6. เชิญชมนิทรรศการศิลปะ ​​“Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา”
  1481 ครั้ง
 7. ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกันยายน 2562
  1480 ครั้ง
 8. ​เอไอเอส ฉลอง 30 ปี ยกขบวน 12 พรีเซนเตอร์สุดฮอตมอบความสุขสนุกครั้งประวัติศาสตร์
  1409 ครั้ง
 9. นักวิชาการ หนุนไทยคงห้ามบุหรี่ไฟฟ้า ล่าสุดอินเดียประกาศห้ามด้วย
  1398 ครั้ง
 10. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโบราณสถานย่านเมืองเก่าสิงหนคร-สงขลา
  1371 ครั้ง
 1. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
  0 ครั้ง
 2. ​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
  0 ครั้ง
 3. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 5. ​สพร.12 สงขลา สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้ว่าฯ ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
  0 ครั้ง
 7. มทร.ศรีวิชัย ผนึกทรู ลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาส่งว่าที่บัณฑิตเรียนรู้นอกห้องเรียน
  0 ครั้ง
 8. เสี่ยอสังหาฯ แจ้งความเอาผิดสื่อหลังลงข่าวว่า "ไหว้ขอขมา พ.ต.อ.หน้าบัลลังก์ศาล"
  0 ครั้ง
 9. ​เกาะติดสถานการณ์ น้ำ ฟ้า ลม ฝน ประจำฤดูกาล 2562-63 (17-10-62)
  0 ครั้ง
 10. ​GRIP นิมิตรออโต้คาร์ ครบเครื่องเรื่องยางและการดูแลรถยนต์ที่ครบวงจร
  0 ครั้ง