เศรษฐกิจบ้านเรา

​เกษตรเขต 5 คว้าผลการประกวดบุคคลและหน่วยงานดีเด่นระดับประเทศหลายประเภท

เมื่อ: 11:53 น. 5 ต.ค. 62   907 ครั้ง

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญกำลังใจ เผยแพร่เกียรติคุณ ส่งเสริมให้บุคคลและหน่วยงานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และในปี 256 ผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นระดับประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการประกาศแล้ว โดยภาคใต้ ได้รับรางวัลที่ 1 เกือบทุกประเภท

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความสำคัญกับการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทำงาน ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ เกษตรกร หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ซึ่งต่างก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่แตกต่างกันออกไป การทำงานร่วมกันจึงเป็นการใช้จุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมาช่วยเสริมสร้างให้เกิดเป็นผลงานและความสำเร็จร่วมกัน โดยยึดหลัก “Smart & Strong Together” ในลักษณะร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับประโยชน์ เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง

อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสำคัญของงานส่งเสริมการเกษตร คือ “เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” และได้เล่งเห็นว่าบุคคลและหน่วยงานเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการสร้างนักส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานให้สามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จ มีการบริหารทีมงานในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บุคคลและหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ได้รับการยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ สร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร จึงได้ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นทุกปี โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น 2 กลุ่ม 8 ประเภท ดังนี้ 1. กลุ่มบุคคลดีเด่น ได้แก่ ประเภทเกษตรตำบลดีเด่น อำเภอดีเด่น นักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น นักส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดีเด่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น 2. กลุ่มหน่วยงานดีเด่น ได้แก่ ประเภทศูนย์ปฏิบัติการดีเด่น สำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่น สำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น

ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานได้มีการพัฒนาสมรรถนเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน พร้อมส่งเสริมให้ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ได้เข้าร่วมการประกวดต่าง ๆ ซึ่งการคัดเลือกต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร จะต้องผ่านการคัดเลือกผ่านระดับเขต ซึ่งเป็นการคัดกรองผลงานก่อนเป็นการเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกระดับประเทศต่อไป ผลการคัดเลือกในปี 2562 ครั้งนี้ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 4 ประเภท

บุคคลดีเด่น 3 รางวัล เกษตรอำเภอดีเด่น ได้แก่ นางเจษฎา ธัมมิกะกุล เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และนักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น ได้แก่ นางสุภาภรณ์ คงฉิม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

หน่วยงานดีเด่น 2 รางวัล สำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

 
เมื่อ: 11:53 น. 5 ต.ค. 62   907 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​ตัวจริงมาแล้ว ALL-NEW NISSAN ALMERA ชมได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่
เมื่อ: 15:43คอลัมน์แนะนำ
AIS รับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเด่น” ประจำปี 2562
เมื่อ: 15:10ประชาสัมพันธ์
​กิมหยงรีวิว พาชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่ รถร้อนแรงส่งท้ายปี 2019
เมื่อ: 14:00รายงานพิเศษ
ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ
เมื่อ: 15:53ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ช่วงหน้ามรสุมของโครงการ 269 ล้าน 3 ปีกับการเติมทรายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์
  2538 ครั้ง
 2. ​“นิพนธ์” มท.2 นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพหาดชลาทัศน์ หลังคลื่นลมแรงกัดเซาะชายฝั่ง เป็นเหตุให้ต้นสนอายุเกือบ 100 ปี โค่นล้มจำนวนหลายต้น สั่งการเร่งแก้ไข
  1077 ครั้ง
 3. ​เตือนคลื่นลมแรงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 3-7 ธ.ค.เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
  894 ครั้ง
 4. ​ผู้ดูแลเด็กอบต.ยื่นหนังสือส.ส.พยม ช่วยดูแลความมั่นคงทางอาชีพให้ครูท้องถิ่น
  673 ครั้ง
 5. ​BUDDEY FOOD แนะนำตัวพร้อมชวนชาวหาดใหญ่มาใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์​
  560 ครั้ง
 6. ​เปิดตัว Sonngkhlamasuk ภาคเอกชนเดินแผนเป็นแม่ทัพผลักดันท่องเที่ยวสงขลาสู่สากล
  557 ครั้ง
 7. ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ
  555 ครั้ง
 8. เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกผักบนโต๊ะกันดีกว่า
  502 ครั้ง
 9. ​MGC-ASIA ยกทัพ BMW,MINI,HONDA อัดแคมเปญกว่า 4 ล.รับมอเตอร์เอ็กซ์โป
  495 ครั้ง
 10. ​นศ. มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 7
  493 ครั้ง
 1. ​ตัวจริงมาแล้ว ALL-NEW NISSAN ALMERA ชมได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 2. AIS รับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเด่น” ประจำปี 2562
  0 ครั้ง
 3. ​กิมหยงรีวิว พาชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่ รถร้อนแรงส่งท้ายปี 2019
  0 ครั้ง
 4. ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ
  0 ครั้ง
 5. ​ช่วงหน้ามรสุมของโครงการ 269 ล้าน 3 ปีกับการเติมทรายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์
  0 ครั้ง
 6. ​มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือภาคีเครือข่าย สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ตามแนวทางของพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม​
  0 ครั้ง
 7. ผู้ว่าฯ นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดคลองสำโรง ถวายเป็นพระราชกุศล
  0 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงภารกิจป.ป.ช.พร้อมจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล 9 ธ.ค.62
  0 ครั้ง
 9. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ ๙
  0 ครั้ง
 10. เริ่มแล้ว "วิ่งรำลึกถึงพ่อ ร.๙" ด่านนอก-สมิหลา
  0 ครั้ง