เศรษฐกิจบ้านเรา

​ผวจ.มอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q และร้านจำหน่ายสินค้า Q 27 ป้าย

เมื่อ: 10:58 น. 31 ต.ค. 62   1191 ครั้ง

ผวจ.สงขลา มอบป้ายรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q และป้ายรับรองร้านจำหน่ายสินค้า Q โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมิน จำนวน 27 ป้าย


วันนี้ (30 ต.ค. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบป้ายรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q และการมอบป้ายรับรองร้านจำหน่ายสินค้า Q โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการร้านค้า ที่ผ่านการประเมินจากคณะทำงานโครงการอาหารปลอดภัยเข้าร่วมในครั้งนี้

นายจรูญศักดิ์ สุขุม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้มีมาตรฐาน โดยมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรในปีงบประมาณที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ได้ตรวจประเมินและให้การรับรองร้านค้า ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกำหนด ซึ่งมีร้านอาหารในจังหวัดสงขลาสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 8 ร้านค้า ผ่านการตรวจประเมิน จำนวน 5 ร้านค้า และโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q มีร้านค้าในตลาดสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 ร้านค้า ผ่านการรับรองทั้ง 22 ร้านค้า

สำหรับป้ายร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) จังหวัดสงขลา จำนวน 5 ร้านค้าที่ผ่าการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 1. ร้านศิรดา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา, 2. ร้านหรอย ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 3. ร้านต้นทาง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 4. ร้านพันตา ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและ5. โรงแรมเอซีสปอร์ตเซ็นเตอร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและป้ายร้านค้าส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q จำนวน 22 ร้าน ประกอบด้วย 1. ร้านนายอนุวัต ลัภกิตโร, 2.ร้านนายอาทร สุขสว่างผล, 3. ร้านนางสาวญาชิตา วัฒนวิจิตร, 4. ร้านนางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์, 5. ร้านนางอุสา แก้วสัตยา, 6. ร้านนางแดง แก้วเจริญ, 7. ร้านนางเตือนใจ ปีติธีระกุล, 8. ร้านนางนิตยา ทิพย์แก้ว, 9. ร้านนางปุณยนุช พัฒโน, 10. ร้านนายนพดล แก้วมณี, 11. ร้านนายธฤต วิศาลกิจ ร้านที่1, 12.ร้านนายธฤต วิศาลกิจ ร้านที่ 2, 13. ร้านนายธัชพิชัย โปจุ้ย, 14. ร้านนายบัณฑิต สุริยะ ร้านที่1, 15. ร้านนายบัณฑิต สุริยะ ร้านที่ 2, 16. นางสาวสุภาภรณ์ ชั่งทอง, 17. นางสาวกีรติกร สาริคาร, 18. นางอรอุมา หมานหยะ, 19. นายธนัญชัย ศรีริตระกูล, 20. นางปิยรัตน์ อนันต์สิทธิเวช, 21. นางสาวจิณห์ชญา วารีกุลและ22. นายกีรดิต เกียรติอาระกุล

ด้านนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวแสดงความยินดีกับเจ้าของร้านที่ผ่านการรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดสงขลาทั้ง 5 ร้านและเจ้าของตลาดที่มีร้านค้าผ่านการรับรองโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q รวม 22 ร้านและได้กล่าวขอบคุณคณะทำงานโครงการที่ได้คัดเลือกร้านค้าที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเลือกใช้วัตถุดิบที่มีสัญลักษณ์ Q โดยขอให้ทางร้านคงไว้ซึ่งมาตรฐานและเชิญชวนทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในตราสัญลักษณ์ Q ก่อนเดินเข้าร้านอาหารให้สังเกตสัญลักษณ์ Q สีเขียว เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบสินค้าที่ปลอดภัยและที่สำคัญเพื่อสุขภาพของเราเอง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว ประชา-อมลรดา/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 10:58 น. 31 ต.ค. 62   1191 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ระวังมิจฉาชีพลวงข้อมูลส่วนบุคคล อ้างมาตรการเยียวยาโควิด 19 (บทความการเงิน)
เมื่อ: 13:55เศรษฐกิจบ้านเรา
ส่องการเมืองไม่นิ่งที่คลองแห เริ่มชัด 5 ทีมลงชิงชัย พัฒนา-เที่ยงธรรม-มั่นคง-ก้าวหน้า-ใหม่
เมื่อ: 11:51รายงานพิเศษ
โรงพยาบาลหาดใหญ่เปิดให้ 'ทำบัตรใหม่ออนไลน์' ได้แล้ว
เมื่อ: 09:44ประชาสัมพันธ์
​มรภ.สงขลา รับ นศ.วิชาชีพครู 180 คน สมัครด่วน 1-13 มิ.ย.นี้
เมื่อ: 16:27รอบรั้วการศึกษา

 1. ปิดตำนานนายกตลอดกาล "เคร่ง สุวรรณวงศ์" อดีตนายกเทศมนตรี 28 ปีผู้สร้างเมืองสู่นครหาดใหญ่
  5577 ครั้ง
 2. ​เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  4361 ครั้ง
 3. ม.สงขลานครินทร์ ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยคุณภาพเยี่ยมของไทย จัดอันดับโดย RUR
  3315 ครั้ง
 4. ชาวสวนยางเฮ ได้รับสิทธิ์เยียวยาตามนโยบายรัฐ แนะเร่งขึ้นทะเบียนแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกภายใน 15 พ.ค.
  2357 ครั้ง
 5. ​อาสาสร้างสุข "สร้างบ้านใหม่ให้ป้าเดือน" สังคมเล็กๆ กับการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่
  2294 ครั้ง
 6. ส่องผลงาน 3 ท้องถิ่นใหญ่ "ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก" ทำงานเป็นอย่างไรกันบ้าง
  2222 ครั้ง
 7. สนง.เกษตรอำเภอทุกแห่ง เปิดให้ลงทะเบียนเกษตรกรโดยไม่มีวันหยุด 6-15 พ.ค. 63 หวังให้ทุกคนได้รับเงินเยียวยา
  2176 ครั้ง
 8. ​"ตู้ปันสุข" โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
  1976 ครั้ง
 9. ​ผู้ว่าฯ เยี่ยมชมเซ็นทรัลเฟสติวัล ย้ำชัดมาตรการรักษาความสะอาดและปลอดภัยขั้นสูงสุด
  1954 ครั้ง
 10. ​ห้างดังทั่วหาดใหญ่พร้อมกลับมาเปิดให้บริการแบบ New Normal 17 พ.ค.นี้
  1806 ครั้ง
 1. ระวังมิจฉาชีพลวงข้อมูลส่วนบุคคล อ้างมาตรการเยียวยาโควิด 19 (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง
 2. ส่องการเมืองไม่นิ่งที่คลองแห เริ่มชัด 5 ทีมลงชิงชัย พัฒนา-เที่ยงธรรม-มั่นคง-ก้าวหน้า-ใหม่
  0 ครั้ง
 3. โรงพยาบาลหาดใหญ่เปิดให้ 'ทำบัตรใหม่ออนไลน์' ได้แล้ว
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา รับ นศ.วิชาชีพครู 180 คน สมัครด่วน 1-13 มิ.ย.นี้
  0 ครั้ง
 5. ​สธ.สงขลา เชิญชวนประชาชนเลิกสูบบุหรี่ ลดเสี่ยงโรคโควิด - 19
  0 ครั้ง
 6. ​เรือนจำสงขลา จัดอบรมการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่
  0 ครั้ง
 7. ​ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด-19 ที่สะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 8. ​29-05-63 สงขลาไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 รัฐบาลเริ่มมาตรการคลายล๊อกระยะที่ 3
  0 ครั้ง
 9. เหล่า​กาชาดสงขลาสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานบริการสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 10. ​รองผู้ว่าฯ สางปมขัดแย้งการออกโฉนดที่ดินวัดกับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
  0 ครั้ง