เศรษฐกิจบ้านเรา

​ผวจ.มอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q และร้านจำหน่ายสินค้า Q 27 ป้าย

เมื่อ: 10:58 น. 31 ต.ค. 62   998 ครั้ง

ผวจ.สงขลา มอบป้ายรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q และป้ายรับรองร้านจำหน่ายสินค้า Q โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมิน จำนวน 27 ป้าย


วันนี้ (30 ต.ค. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบป้ายรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q และการมอบป้ายรับรองร้านจำหน่ายสินค้า Q โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการร้านค้า ที่ผ่านการประเมินจากคณะทำงานโครงการอาหารปลอดภัยเข้าร่วมในครั้งนี้

นายจรูญศักดิ์ สุขุม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้มีมาตรฐาน โดยมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรในปีงบประมาณที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ได้ตรวจประเมินและให้การรับรองร้านค้า ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกำหนด ซึ่งมีร้านอาหารในจังหวัดสงขลาสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 8 ร้านค้า ผ่านการตรวจประเมิน จำนวน 5 ร้านค้า และโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q มีร้านค้าในตลาดสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 ร้านค้า ผ่านการรับรองทั้ง 22 ร้านค้า

สำหรับป้ายร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) จังหวัดสงขลา จำนวน 5 ร้านค้าที่ผ่าการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 1. ร้านศิรดา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา, 2. ร้านหรอย ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 3. ร้านต้นทาง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 4. ร้านพันตา ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและ5. โรงแรมเอซีสปอร์ตเซ็นเตอร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและป้ายร้านค้าส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q จำนวน 22 ร้าน ประกอบด้วย 1. ร้านนายอนุวัต ลัภกิตโร, 2.ร้านนายอาทร สุขสว่างผล, 3. ร้านนางสาวญาชิตา วัฒนวิจิตร, 4. ร้านนางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์, 5. ร้านนางอุสา แก้วสัตยา, 6. ร้านนางแดง แก้วเจริญ, 7. ร้านนางเตือนใจ ปีติธีระกุล, 8. ร้านนางนิตยา ทิพย์แก้ว, 9. ร้านนางปุณยนุช พัฒโน, 10. ร้านนายนพดล แก้วมณี, 11. ร้านนายธฤต วิศาลกิจ ร้านที่1, 12.ร้านนายธฤต วิศาลกิจ ร้านที่ 2, 13. ร้านนายธัชพิชัย โปจุ้ย, 14. ร้านนายบัณฑิต สุริยะ ร้านที่1, 15. ร้านนายบัณฑิต สุริยะ ร้านที่ 2, 16. นางสาวสุภาภรณ์ ชั่งทอง, 17. นางสาวกีรติกร สาริคาร, 18. นางอรอุมา หมานหยะ, 19. นายธนัญชัย ศรีริตระกูล, 20. นางปิยรัตน์ อนันต์สิทธิเวช, 21. นางสาวจิณห์ชญา วารีกุลและ22. นายกีรดิต เกียรติอาระกุล

ด้านนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวแสดงความยินดีกับเจ้าของร้านที่ผ่านการรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดสงขลาทั้ง 5 ร้านและเจ้าของตลาดที่มีร้านค้าผ่านการรับรองโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q รวม 22 ร้านและได้กล่าวขอบคุณคณะทำงานโครงการที่ได้คัดเลือกร้านค้าที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเลือกใช้วัตถุดิบที่มีสัญลักษณ์ Q โดยขอให้ทางร้านคงไว้ซึ่งมาตรฐานและเชิญชวนทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในตราสัญลักษณ์ Q ก่อนเดินเข้าร้านอาหารให้สังเกตสัญลักษณ์ Q สีเขียว เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบสินค้าที่ปลอดภัยและที่สำคัญเพื่อสุขภาพของเราเอง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว ประชา-อมลรดา/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 10:58 น. 31 ต.ค. 62   998 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
เมื่อ: 16:12รอบรั้วการศึกษา
​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
เมื่อ: 15:48รอบรั้วการศึกษา
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
เมื่อ: 15:44ข่าวสารบ้านเรา
ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
เมื่อ: 15:42ข่าวสารบ้านเรา

 1. เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวชะลอลง คนว่างงานมากขึ้น ทุเรียน พระเอกช่วยภาคการเกษตรไตรมาส3
  2468 ครั้ง
 2. ​เงือกสมิหลา สงขลาเอฟซี กับการมาสู่เส้นทางลีกอาชีพภาคใหม่ของทีมประจำจังหวัด
  2209 ครั้ง
 3. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2562
  2177 ครั้ง
 4. เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทาน ไปวางหน้าหีบศพ สิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว
  2134 ครั้ง
 5. ​เกษตรเขต 5 แจ้งเกษตรกรภาคใต้ เฝ้าระวังสำรวจการระบาดโรคใบร่วงยางพารา
  2000 ครั้ง
 6. ลอยกระทงลงขัน ไอเดียใหม่จากม.ทักษิณ ได้บุญได้บริจาคต่อ ลดขยะให้โลก
  1841 ครั้ง
 7. ​เปิดฉากแข่งขันเรือยาวประเพณี ศึกชิงจ้าวสายน้ำคลองบางกล่ำ
  1789 ครั้ง
 8. ​มีประกันชั้น1 รถชนแล้วเป็นฝ่ายถูก อย่าลืมเรียกค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ
  1784 ครั้ง
 9. ​ผลการศึกษาข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านเผย เมื่อไหร่ที่คุณจะซื้อ iPhone 11 ได้ในราคาน่าคบหาที่สุด
  1750 ครั้ง
 10. ​ล๊อตแรกได้เฮ กยท.ใต้ล่าง จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแก่ชาวสวนยางสงขลา 883 ราย
  1727 ครั้ง
 1. นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
  0 ครั้ง
 2. ​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 4. ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
  0 ครั้ง
 5. ​รองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนบ้านทัพหลวง ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 6. ยุติความรุนแรงจากควันบุหรี่ เผยแม่บ้านไทยต้องการเห็นบ้านปลอดบุหรี่ 100%
  0 ครั้ง
 7. ​เตรียมพบกับโชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิก Royal Enfield 23 พ.ย.นี้ที่หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​กิมหยงรีวิว โครงการบ้านปาล์มสปริงส์ บลิส ติดเทศบาลเมืองคลองแห
  0 ครั้ง
 9. เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รือเสาะที่ได้รับบาดเจ็บ
  0 ครั้ง
 10. ทน.สงขลา ปักธงแดงตลอดแนวชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์เตือนห้ามลงเล่นน้ำทะเล
  0 ครั้ง