เศรษฐกิจบ้านเรา

สตูลเปิดงาน ‘OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน’ (ไทย - มาเลเซีย) ขานรับนโยบายรัฐฯ เดินหน้าเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ระหว่าง 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อ: 13:24 น. 21 ก.พ. 63   1290 ครั้ง

จังหวัดสตูล เปิดงาน “การแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ไทย - มาเลเซีย) ประจำปี 2563” ขานรับนโยบายรัฐบาล โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP) เดินหน้าเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศทีมีชายแดนติดกัน


(20 ก.พ. 63) ที่ สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงาน “การแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ไทย - มาเลเซีย) ประจำปี 2563” โดยมี นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เครือข่าย OTOP จังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่สำคัญทางภาคใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ กอปรกับนโยบายรัฐบาลมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่ดี มีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางการตลาด และพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และจะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายไปสู่ตลาดในประเทศเพื่อนบ้านและตลาดสากลได้

ด้าน นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP) โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสินค้า เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น โดยรัฐบาลสนับสนุน ส่งเสริมความรู้ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้า จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนงบประมาณให้มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ไทย - มาเลเซีย ) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้านการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน


สำหรับการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์ สองแผ่นดิน (ไทย - มาเลเซีย) ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่าง 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อให้ OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนได้มีโอกาสเจรจาทำการค้ากับนักธุรกิจของประเทศเพื่อบ้าน และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างการค้า และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จากจังหวัดสตูล จำนวน 60 ราย OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 30 ราย การเจรจาธุรกิจ และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน อีกด้วย

 
เมื่อ: 13:24 น. 21 ก.พ. 63   1290 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

สพป.สตูล เดินหน้าแจงจุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กทุกรายอย่างเท่าเทียม
​หาดทิพย์ เดินหน้าต่อสร้างสมดุลให้ระบบนิเวศฯ อนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ (Marine Camp) ครั้งที่ 3
​สตูล พร้อมจัดงานมหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติจังหวัดสตูล อย่างยิ่งใหญ่ 21-23 ก.พ.นี้
พ่อเมืองสตูล คุ้มเข้มรักษาความปลอดภัยสร้างความสุขปีใหม่สตูล
ข่าวล่าสุด
ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
เมื่อ: 12:45ข่าวสารบ้านเรา
โอกาสให้คนรุ่นใหม่ สู่การเป็น ครีเอเตอร์ Content เลือกไม่สูบ บนโลกออนไลน์
เมื่อ: 10:46ประชาสัมพันธ์
​ม.หาดใหญ่ ร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแห่งสายคลองบ้านบางเหรียงใต้ ควนเนียง
เมื่อ: 10:01รอบรั้วการศึกษา
ย้อนเวลาพาชม งานคอมพิวเตอร์โชว์ 2007 ณ โรงแรมเจบี
เมื่อ: 09:50Gimyong Style

 1. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1482 ครั้ง
 2. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  490 ครั้ง
 3. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  465 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  452 ครั้ง
 5. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  443 ครั้ง
 6. ธปท.ขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์ “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืน”
  290 ครั้ง
 7. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  276 ครั้ง
 8. ​หาดทิพย์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โค้ก ออร์เร้นจ์ และสแปลซ เลมอน บิงซู
  273 ครั้ง
 9. เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน"
  260 ครั้ง
 10. ​กลุ่มสตรีมุสลิมเทพา รวมกลุ่มออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย
  254 ครั้ง
 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 2. โอกาสให้คนรุ่นใหม่ สู่การเป็น ครีเอเตอร์ Content เลือกไม่สูบ บนโลกออนไลน์
  0 ครั้ง
 3. ​ม.หาดใหญ่ ร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแห่งสายคลองบ้านบางเหรียงใต้ ควนเนียง
  0 ครั้ง
 4. ย้อนเวลาพาชม งานคอมพิวเตอร์โชว์ 2007 ณ โรงแรมเจบี
  0 ครั้ง
 5. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมวาระเร่งด่วนกรณีปลาตายในลำคลองจำนวนมากในพื้นที่อำเภอสิงหนคร
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้ว่าฯ นำพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 7. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  0 ครั้ง
 8. จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมใส่เสื้อเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม
  0 ครั้ง
 9. สงขลา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  0 ครั้ง
 10. เตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์-บ้านประกอบ สำหรับขนส่งสินค้าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
  0 ครั้ง