เศรษฐกิจบ้านเรา

​ผู้ว่าฯ เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ น้อมรำลึกพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย และแสดงพลังความสามัคคี

เมื่อ: 11:34 น. 27 ก.พ. 63   729 ครั้ง

ผู้ว่าฯสงขลา เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย และแสดงพลังความสามัคคีของเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดสงขลา


(26 ก.พ. 63) ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสงขลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย และกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ แสดงพลังความสามัคคีของเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดสงขลา

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ระบบสหกรณ์สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยหลักการ วิธีการสหกรณ์ สามารถแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชน ได้อย่างแท้จริง จึงทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์มากขึ้นตามลำดับ และยินดีสนับสนุนการสหกรณ์ เพื่อผลักดันให้สหกรณ์สงขลาเข้มแข็ง มั่นคง เริ่มด้วยการพัฒนาคน การศึกษาอบรม พัฒนาธุรกิจเครือข่ายสหกรณ์ให้เข้มแข็งเชื่อมโยงการผลิต การตลาด และแปรรูป เป็นหนึ่งเดียว โดยสหกรณ์เป็นผู้ขับเคลื่อนและขอให้คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์จงประพฤติปฏิบัติต่องานตามหลักการ และวิธีการสหกรณ์ที่ได้ทำมาแล้ว ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณภาพ จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนชาวสงขลา

สำหรับการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสงขลา กำหนดให้มีกิจกรรมมอบโล่แก่นักสหกรณ์ดีเด่น สหกรณ์ดีเด่น และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น พร้อมทั้งกิจกรรมเสวนา รวมถึงกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยให้ทุกภาคส่วนนำอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง และทั่วถึงภายใต้หลักการสหกรณ์ อันส่งผลให้สงขลาเป็นเมืองสหกรณ์ก้าวหน้าต่อไป

วรางคณา ราชแก้ว /ข่าว
อรรคพงษ์ บุญชีพ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 11:34 น. 27 ก.พ. 63   729 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​01-04-63 COVID-19 สงขลา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 รายรวมสะสม 29 ขณะที่ยังรอผลตรวจอีก 38 ราย
เมื่อ: 16:33รายงานพิเศษ
คณะแพทย์ ม.อ. จับมือ รพ.ในจังหวัดสงขลา ดีเดย์ เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – 19
เมื่อ: 15:58ข่าวสารบ้านเรา
เชิญเกษตรกรลงทะเบียนผ่านแอป FARMBOOK พร้อมขยายเวลาชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์ม
เมื่อ: 14:42เศรษฐกิจบ้านเรา
​จังหวัดสงขลา ขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวถึง 30 เม.ย.และสั่งคุมเข้มร้านสะดวกซื้อ
เมื่อ: 14:37ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​01-04-63 COVID-19 สงขลา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 รายรวมสะสม 29 ขณะที่ยังรอผลตรวจอีก 38 ราย
  952 ครั้ง
 2. เปิดใช้อาคารรังสีรักษารพ.นาหม่อม รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง
  260 ครั้ง
 3. คณะแพทย์ ม.อ. จับมือ รพ.ในจังหวัดสงขลา ดีเดย์ เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – 19
  211 ครั้ง
 4. เชิญร่วมบริจาคช่วยรพ.ม.อ.สาขา2 ภายในสวนป๋าเปรม ซึ่งใช้เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 หลังการรักษา
  138 ครั้ง
 5. พิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ ร่วมสนับสนุน สู้ภัย COVID-19 แก่มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ 350,000 บาท​
  84 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลา ขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวถึง 30 เม.ย.และสั่งคุมเข้มร้านสะดวกซื้อ
  79 ครั้ง
 7. เชิญเกษตรกรลงทะเบียนผ่านแอป FARMBOOK พร้อมขยายเวลาชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์ม
  44 ครั้ง
 8. พิธีสดุดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
  30 ครั้ง
 1. ​01-04-63 COVID-19 สงขลา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 รายรวมสะสม 29 ขณะที่ยังรอผลตรวจอีก 38 ราย
  0 ครั้ง
 2. คณะแพทย์ ม.อ. จับมือ รพ.ในจังหวัดสงขลา ดีเดย์ เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – 19
  0 ครั้ง
 3. เชิญเกษตรกรลงทะเบียนผ่านแอป FARMBOOK พร้อมขยายเวลาชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์ม
  0 ครั้ง
 4. ​จังหวัดสงขลา ขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวถึง 30 เม.ย.และสั่งคุมเข้มร้านสะดวกซื้อ
  0 ครั้ง
 5. เปิดใช้อาคารรังสีรักษารพ.นาหม่อม รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง
  0 ครั้ง
 6. เชิญร่วมบริจาคช่วยรพ.ม.อ.สาขา2 ภายในสวนป๋าเปรม ซึ่งใช้เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 หลังการรักษา
  0 ครั้ง
 7. พิธีสดุดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
  0 ครั้ง
 8. พิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ ร่วมสนับสนุน สู้ภัย COVID-19 แก่มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ 350,000 บาท​
  0 ครั้ง