เศรษฐกิจบ้านเรา

สงขลา นำร่องปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เมื่อ: 10:17 น. 23 เม.ย. 63   526 ครั้ง

จังหวัดสงขลา นำร่องปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้โครงการ “สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย”


(22 เม.ย. 63) จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร นำร่องโดยใช้พื้นที่บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา เป็นตัวอย่างในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสู่การปฏิบัติในการพึ่งตนเองและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ได้นำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวัน ตลอดจนแบ่งปันเพื่อนบ้านใกล้เคียงและผู้มาเยือน โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำร่องโครงการครั้งนี้ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อีกด้วย

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน ของจังหวัดสงขลา ร่วมกันปลูกผักและสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน ซึ่งเริ่มจากส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่นและส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน ที่มุ่งเน้นการพึ่งตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากประชาชนไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาด หรือสถานที่ที่มีคนชุกชม และลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือนได้อีกด้วย

อีกทั้ง เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ให้มีความรู้จักพอ มีเหตุผลและสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อยามวิกฤต ซึ่งการปลูกผักสวนครัวเป็นรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่ทำให้ทุกครัวเรือนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในภาวะวิกฤต

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ
ภาพ / อรรพงษ์ – วิทยา
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 10:17 น. 23 เม.ย. 63   526 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่นาหม่อม มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่คลองหอยโข่ง ร่วมมอบถุงยังชีพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
​ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จัดอบรมชี้แจง การใช้แอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ" ผ่านระบบ VCS
​รองผู้ว่าฯ ประชุมชุดปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคในทุกระดับ
Tags: รอง
ข่าวล่าสุด
​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
เมื่อ: 15:43ข่าวสารบ้านเรา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
เมื่อ: 15:39G-SPECIAL
ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
เมื่อ: 14:57คอลัมน์แนะนำ
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
เมื่อ: 14:15เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  221 ครั้ง
 2. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  121 ครั้ง
 3. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  83 ครั้ง
 4. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  63 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  58 ครั้ง
 6. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  56 ครั้ง
 7. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  49 ครั้ง
 8. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
  46 ครั้ง
 1. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  0 ครั้ง
 2. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 3. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง
 4. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  0 ครั้ง
 6. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  0 ครั้ง
 7. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  0 ครั้ง
 8. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  0 ครั้ง