เศรษฐกิจบ้านเรา

​ไขข้อข้องใจ การขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

เมื่อ: 13:08 น. 29 เม.ย. 63   2627 ครั้ง

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ช่วยเหลือเป็นเงินเดือนละ 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน เป้าหมายเกษตรกร 10 ล้านคน เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วที่กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง 8.4 ล้านคน และเป็นเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการขึ้นทะเบียน 1.57 ล้านคน


นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเกษตรกรที่จะได้รับการเยี่ยวยา ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร คือหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร เท่านั้น จะไม่รวมถึงผู้ที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายชื่อจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่หัวหน้าครัวเรือน

ได้ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2562 และปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 พฤษภาคม 2563 ให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น ฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกัน ฐานข้อมูลผู้รับเงินเดือนประจำ ฐานข้อมูลผู้มีประกันสังคม เป็นต้น

นายสุพิท จิตรภักดี กล่าวเพิ่มเติมว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวทำให้มีเกษตรกรจำนวนมากเดินทางไปปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ บางแห่งเกษตรกรมามากกว่าวันละ 300 ราย ซึ่งจะเสี่ยงในการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไม่สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนอยู่บ้าน ลดระยะห่าง ดังนั้น เพื่อลดความแออัดของเกษตรกรที่ไปสำนักงานเกษตรอำเภอ ขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรทราบ ดังนี้

1. เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562 แล้ว ไม่จำเป็นต้องมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอในช่วงนี้ เพราะกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2562 เป็นต้นไป สำหรับในส่วนของ 14 จังหวัดภาคใต้ มีครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 1,191,932 ครัวเรือน และมีการปรับปรุงข้อมูลแล้วจนถึงปัจจุบัน จำนวน 927,022 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 77.7 ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลผลการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้จากผู้นำชุมชนซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอได้พิมพ์รายชื่อเกษตรกรมอบให้ไปปิดประกาศไว้ หรือตรวจสอบจาก http://farmer.doae.go.th โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

2. เกษตรกรรายใหม่ หรือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วแต่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลในปี 2562 ให้ขึ้นทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วแต่กรณี ภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยไม่ต้องไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอ แต่ให้รับแบบการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจากผู้นำชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน หรือเกษตรหมู่บ้าน กรอกข้อมูลตามแบบ แล้วส่งให้ผู้นำชุมชนเพื่อส่งต่อให้สำนักงานเกษตรอำเภอบันทึกข้อมูลต่อไป


 
เมื่อ: 13:08 น. 29 เม.ย. 63   2627 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​เกษตรภาคใต้ปลื้ม ยอดขายสินค้าภาคใต้ ตลาดเกษตรออนไลน์ พุ่งกว่า 3 ล้านบาท
สนง.เกษตรอำเภอทุกแห่ง เปิดให้ลงทะเบียนเกษตรกรโดยไม่มีวันหยุด 6-15 พ.ค. 63 หวังให้ทุกคนได้รับเงินเยียวยา
ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เปิดตัวเว็บไซต์รวบรวมสินค้าเกษตรพร้อมบริการส่งตรงจากสวนถึงบ้าน
กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งมะม่วงสุกจากสวนสู่บุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานหนักช่วงโควิด-19 ระบาด
ข่าวล่าสุด
​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
เมื่อ: 15:43ข่าวสารบ้านเรา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
เมื่อ: 15:39G-SPECIAL
ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
เมื่อ: 14:57คอลัมน์แนะนำ
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
เมื่อ: 14:15เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  217 ครั้ง
 2. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  118 ครั้ง
 3. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  77 ครั้ง
 4. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  61 ครั้ง
 5. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  56 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  52 ครั้ง
 7. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  47 ครั้ง
 8. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
  46 ครั้ง
 1. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  0 ครั้ง
 2. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 3. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง
 4. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  0 ครั้ง
 6. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  0 ครั้ง
 7. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  0 ครั้ง
 8. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  0 ครั้ง