เศรษฐกิจบ้านเรา

เกษตรเขต5 เร่งสร้างการรับรู้แนวทางการบริหารจัดการพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4

เมื่อ: 15:52 น. 4 มิ.ย. 63   750 ครั้ง

เกษตรเขต 5 เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางการบริหารจัดการพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (วอ.4)

ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้มีมติให้ออกประกาศกำหนดวัตถุอันตราย พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (วอ.4) ได้แก่ วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองโดยกำหนดระยะเวลาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งจะมีผลให้ห้ามผลิต ห้ามนำเข้า ส่งออก ครอบครองฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (วอ.4) ใบทะเบียน ใบอนุญาตผลิต และใบอนุญาตครอบครอง ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 จะสิ้นสุดทันที นั้น


นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในพื้นที่ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ มีข้อมูลเกษตรกรที่เคยอบรมและผ่านการทดสอบความรู้การใช้สารเคมีกับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 62,927 ราย ซึ่งมีโอกาสที่เกษตรกรกลุ่มนี้จะมีสารเคมีดังกล่าวไว้ในการครอบครองสูง ทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (วอ.4) โดยขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ลงพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์ปฏิบัติการ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกษตรกรผู้ที่มีพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ไว้ในครอบครองจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้


1. ให้เกษตรกรส่งมอบคืนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (วอ.4) ให้ร้านค้าที่ซื้อมาภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 หรือไม่เกินวันที่ 29 สิงหาคม 2563
2. ร้านค้าส่งคืนผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า และแจ้งปริมาณที่ครอบครองทั้งที่รับคืนจากเกษตรกรและที่ร้านค้าครอบครองอยู่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ที่รับผิดชอบภายใน 120 วัน
หรือไม่เกินวันที่ 28 กันยายน 2563
3. ผู้ผลิตและผู้นำเข้าแจ้งปริมาณที่ตนครอบครองและที่รับคืนมาทั้งหมดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ภายใน 270 วัน หรือไม่เกินวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมกำหนดแผนวัน วิธี และสถานที่ในการทำลายให้พนักงานทราบ

ทั้งนี้ ในเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเลิกใช้สารเคมี ทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา แนะนำให้เกษตรกรใช้วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน การปลูกพืชคลุมดิน การปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืช รวมทั้งการนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่มาประยุกต์ใช้ และนอกจากนี้สามารถศึกษาข้อมูลวิชาการในการใช้สารทดแทนหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมจากกรมวิชาการเกษตร เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรในการควบคุมศัตรูพืชหลากหลายวิธี เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีลง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัย ส่งผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิต รวมถึงผู้บริโภค ส่งผลกระทบทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น


 
เมื่อ: 15:52 น. 4 มิ.ย. 63   750 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรเขต 5 เลือกแปลงใหญ่แพะระโนด คว้าที่ 1 ภาคใต้ พร้อมชิงระดับประเทศ
​จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าว “คนสงขลา บริโภคข้าวสงขลา”
สงขลา จัดโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต สู้โควิด-19 พื้นที่ 16 อำเภอ
ข่าวล่าสุด
​ผู้ว่าฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ5 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ พรุค้างคาว ตลาดน้ำบ้านพรุ
เมื่อ: 17:10ข่าวสารบ้านเรา
​ผู้การชาติ เปิดตัวทีมงานฝ่ายบริหารพร้อมลุยด้วยสโลแกน มาเพื่อพัฒนาไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์
เมื่อ: 14:14รายงานพิเศษ
​สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาคที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา
เมื่อ: 11:06ข่าวสารบ้านเรา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
เมื่อ: 05:34รอบรั้วการศึกษา

 1. ​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส
  3391 ครั้ง
 2. ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
  945 ครั้ง
 3. ​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา
  936 ครั้ง
 4. "​นิพนธ์" เช็คความพร้อมสวนสาธารณะเมืองสงขลาพร้อมเชื่อมโยงสนามติณสูลานนท์
  657 ครั้ง
 5. เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  633 ครั้ง
 6. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  598 ครั้ง
 7. สงขลา จัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020 ลดสุดแรงกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน
  562 ครั้ง
 8. ​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
  556 ครั้ง
 9. ตรวจความพร้อมสนามกีฬามวย ก่อนจัดการแข่งขันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  464 ครั้ง
 10. ​เทศกาลอาหารสองทะเล จากยกเลิกประมูลแต่ยังจัดงานสู่ดราม่าเวทีนางงาม
  461 ครั้ง
 1. ​ผู้ว่าฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ5 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ พรุค้างคาว ตลาดน้ำบ้านพรุ
  0 ครั้ง
 2. ​ผู้การชาติ เปิดตัวทีมงานฝ่ายบริหารพร้อมลุยด้วยสโลแกน มาเพื่อพัฒนาไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์
  0 ครั้ง
 3. ​สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาคที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา
  0 ครั้ง
 4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  0 ครั้ง
 5. ยังมีรอยแบบนี้อยู่อีกมั๊ย
  0 ครั้ง
 6. ศิริโชค โสภา พร้อมจัดฟุตบอลอะคาเดมี่ 12 ปี เฟ้นหาดาวรุ่งป้อนทีมนาทวีซิตี้
  0 ครั้ง
 7. ​สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตสงขลานครินทร์
  0 ครั้ง
 8. เรือนจำสงขลา ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 396 ราย ท่ามกลางความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่ญาติพี่น้อง
  0 ครั้ง
 9. ผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง” กรมราชทัณฑ์
  0 ครั้ง
 10. ​จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้
  0 ครั้ง