เศรษฐกิจบ้านเรา

เกษตรภาคใต้ เร่งส่งมอบต้นพันธุ์ไม้สร้างความมั่นคงทางอาหาร ผ่านโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19

เมื่อ: 10:17 น. 25 มิ.ย. 63   669 ครั้ง

เกษตรภาคใต้ เร่งส่งมอบต้นพันธุ์ไม้สร้างความมั่นคงทางอาหาร ผ่านโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ริเริ่มจัดทำ “โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19” ผนึกกำลังหน่วยงานในสังกัดสร้างความมั่นคงทางอาหาร บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 โดยสนับสนุนต้นพันธุ์พืชผักและสมุนไพร จำนวน 7 ชนิด รวมทั้งสิ้น 3,634,464 ต้น แก่เกษตรกรทั่วประเทศ มีพืชอาหารบริโภคสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสำหรับวิกฤตในครั้งนี้พบปัญหาการกระจายสินค้าและความมั่นคงทางอาหารเพื่อการบริโภคในระดับครัวเรือน ทำให้เกิดการกักตุนสินค้าเพื่อการบริโภคอุปโภคตามมาเป็นปัญหาต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการเกษตร ได้น้อมนำ“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร มีแหล่งอาหารภายในชุมชน มีความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเป็นการสร้างรากฐานภาคเกษตรให้เข้มแข็งและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดทำ“โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19”

โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีพืชอาหารและพืชสมุนไพรสำหรับการบริโภคภายในชุมชน ดำเนินการผลิตต้นพันธุ์พืชผักสมุนไพร รวมทั้งสิ้น 3,634,464 ต้น และเพื่อถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ ต้นพันธุ์พืชผักและสมุนไพร จำนวน 7 ชนิด รวมทั้งสิ้น 3,634,464 ต้น แบ่งเป็นพืชผักและสมุนไพรหลัก จำนวน 4 ชนิด รวม 2,271,540 ต้น ได้แก่ ฟ้าทลายโจร มะละกอ พริก และมะเขือ และพืชผักและสมุนไพรเสริม จำนวน 3 ชนิด รวม 1,362,924 ต้น ได้แก่ มะรุม ผักหวานบ้าน และแคบ้าน โดยมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 34 หน่วยงานจัดส่งต้นพันธุ์ที่พร้อมปลูกให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 882 อำเภอโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นผู้กำหนดสถานที่รับพันธุ์พืช จำนวน 1 จุด/อำเภอ หลังจากนั้นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านจะคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 225,390 ครัวเรือน โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ จะส่งมอบต้นพันธุ์พืชที่พร้อมปลูกให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อแจกจ่ายและกระจายต้นพันธุ์พืชผักสมุนไพรสนับสนุนให้กับเกษตรกร และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

ในส่วนของภาคใต้ มีการมอบหมายให้ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช จำนวน 2 ศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จำนวน 3 ศูนย์ ดำนินการผลิตต้นพันธ์กล้าพืชผัก พืชสมุนไพร เป้าหมาย จำนวน 331,328 ต้น ขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 5 ศูนย์ ได้มีการส่งมอบต้นพันธ์กล้าแล้ว และคาดว่าจะส่งมอบได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นี้ นอกจากแจกจ่ายต้นพันธุ์พืชผักสมุนไพรสนับสนุนให้กับเกษตรกรแล้ว ได้ดำเนินการจัดทำจุดเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือน เพื่อเป็นต้นแบบบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสถานที่ที่มีความเหมาะสม อำเภอละ 1 จุด ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็น “ศูนย์พันธุ์พืชชุมชน” ได้ในอนาคตเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

 
เมื่อ: 10:17 น. 25 มิ.ย. 63   669 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรเขต 5 เลือกแปลงใหญ่แพะระโนด คว้าที่ 1 ภาคใต้ พร้อมชิงระดับประเทศ
​จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าว “คนสงขลา บริโภคข้าวสงขลา”
สงขลา จัดโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต สู้โควิด-19 พื้นที่ 16 อำเภอ
ข่าวล่าสุด
​สงขลาจัดใหญ่ มหกรรมเปิดเมืองกีฬา "Songkhla Sport City" ยกระดับสู่เมืองกีฬา
เมื่อ: 16:25ข่าวสารบ้านเรา
​มอบรางวัลนวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ กระตุ้นโรงเรียนร่วมเป็นเกราะป้องกันนักสูบหน้าใหม่
เมื่อ: 15:56รายงานพิเศษ
​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงเปิด “อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้” พื้นที่ส่วนขยายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อ: 18:08G-SPECIAL
​ผู้ว่าฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนวิเชียรชม ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทนนิสเยาวชนระดับชาติ
เมื่อ: 18:04รอบรั้วการศึกษา

 1. ​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส
  3580 ครั้ง
 2. ​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา
  1841 ครั้ง
 3. ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
  975 ครั้ง
 4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  931 ครั้ง
 5. "​นิพนธ์" เช็คความพร้อมสวนสาธารณะเมืองสงขลาพร้อมเชื่อมโยงสนามติณสูลานนท์
  861 ครั้ง
 6. "ถาวร เสนเนียม" ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง
  732 ครั้ง
 7. เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  732 ครั้ง
 8. สงขลา จัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020 ลดสุดแรงกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน
  619 ครั้ง
 9. ​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
  578 ครั้ง
 10. เปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักภาคใต้ ” สร้าง Sport Tourism ส่งเสริมการออกกาลังกายและกระตุ้นการท่องเที่ยว
  548 ครั้ง
 1. ​สงขลาจัดใหญ่ มหกรรมเปิดเมืองกีฬา "Songkhla Sport City" ยกระดับสู่เมืองกีฬา
  0 ครั้ง
 2. ​มอบรางวัลนวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ กระตุ้นโรงเรียนร่วมเป็นเกราะป้องกันนักสูบหน้าใหม่
  0 ครั้ง
 3. ​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงเปิด “อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้” พื้นที่ส่วนขยายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนวิเชียรชม ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทนนิสเยาวชนระดับชาติ
  0 ครั้ง
 5. มอบรางวัลการประกวดอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลดีเด่น ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ 7 ประการ
  0 ครั้ง
 7. ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย อำเภอนาหม่อม
  0 ครั้ง
 8. อุทยานแห่งชาติ Meru Betiri
  0 ครั้ง
 9. บรูณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
  0 ครั้ง
 10. จังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง