เศรษฐกิจบ้านเรา

สงขลา เปิดงาน “เที่ยวสงขลา กินปลากะพง 3 น้ำ Seafood Festival” เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่พี่น้องเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย

เมื่อ: 18:04 น. 7 ส.ค. 63   520 ครั้ง

กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายชูของดีสงขลา “ปลากะพง 3 น้ำ” เปิดงาน “เที่ยวสงขลา กินปลากะพง 3 น้ำ Seafood Festival” เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่พี่น้องเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย


ช่วงเย็นวันนี้ (7 ส.ค. 63) ที่บริเวณลานหาดใหญ่ หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิด “งานเที่ยวสงขลา กินปลากะพง 3 น้ำ Seafood Festival” โดยมี ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง


นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ได้ร่วมกันจัดในครั้งนี้ขึ้นจากความตั้งใจของกระทรวงพาณิชย์ในการเปิดตัวปลากะพง 3 น้ำทะเลสาบสงขลาให้เป็นที่รู้จัก เป็นที่นิยมของผู้บริโภค โดยการใช้จุดขายของการเป็นแหล่ง ผลิตปลากะพงคุณภาพดี รสชาติอร่อย เพียงหนึ่งเดียวในโลก นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาก ๆ เพราะเป็นการวางตำแหน่งทางการตลาดที่ชัดเจน เป็นอัตลักษณ์ สามารถทำกิจกรรมต่อยอดทางการตลาดได้อีกมาก ทั้งนี้ผลประโยชน์จะตกแก่พี่น้องเกษตรกร และผู้ประกอบการของจังหวัดสงขลา อีกทั้งจะเป็นการสร้างช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น อันจะช่วยป้องกันปัญหาสินค้า เกษตรล้นตลาด หรือผลิตแล้วไม่สามารถจำหน่ายได้ ทั้งนี้ กระทรวง พาณิชย์ ได้แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรควบคู่ไปกับการสร้างช่องทางการตลาด โดยจับมือ ร่วมกับหน่วยงานภาคีอย่างเหนียวแน่น อย่างไรก็ตามในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยรวมถึง หลาย ๆ ประเทศในโลกต่างได้รับผลกระทบจกการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ทำให้ระบบเศรษฐกิจชะงักตัว การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนล้วนเกิดขึ้นโดยที่ไม่สามารถคาดเดา และส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น กิจกรรมทางการตลาดที่จะสามารถกระตุ้น หรือส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนกลับมามี ชีวิตชีวา มีการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพื่อให้เศรษฐกิจภาพรวมของกลุ่มจังหวัดสงขลาปรับตัวดีขึ้นในระยะอันใกล้ “งานเที่ยวสงขลา กินปลากะพง 3 น้ำ Seafood Festival” จึงถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทาการตลาดที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ เป็นอย่างดี และขอให้พี่ น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการทุกคนมีกำลังใจในการฝ่าฟันวิกฤติเพื่อให้ได้เจอกับความสดใสในอนาคตอันใกล้นี้ สอดรับกับนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ที่เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ภายใต้สโลแกน "สงขลามาเด้ เที่ยวนับ 100 หรอยนับ 1,000" เพื่อเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เน้นวิถีใหม่ปลอดภัย พร้อมจัดแคมเปญสุดคุ้มสำหรับนักท่องเที่ยว ต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยได้มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวให้เลือกถึง 10 เส้นทาง แต่ละเส้นทางจะมีความหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และการได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวสงขลาในมุมต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว “งานเที่ยว สงขลา กินปลากะพง 3 น้ำ Seafood Festival ถือเป็นส่วนของหรอยนับ 1,000 เพราะภายในงานมีร้านค้าขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลามานำเสนอเมนูเด็ดให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง


ด้าน นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า “งานเที่ยวสงขลา กินปลากะพง 3 น้ำ Seafood Festival” ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือของจังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสงขลา โดยการสนับสนุนงบประมาณของสำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และส่งเสริมการบริโภคส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายปลากะพง 3 น้ำ ทะเลสาบสงขลา และอาหารทะเลคุณภาพดีที่ผลิตได้ในจังหวัดสงขลา โดยเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยวชุมชน อันจะนำไปสู่การกระจายรายได้เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนในระยะยาว กระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของปลากะพง 3 น้ำ ทะเลสาบสงขลา เป็นสิ่งที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมการตลาดทั้งใน และต่างประเทศให้เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นแล้ว จะเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจำหน่ายปลากะพง อาหารทะเลสด ๆ โดยพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโดยตรง อาหารทะเลปรุงสด อาหารทะเลแปรรูป โดยคัดสรรความอร่อย ของเมนูซีฟู๊ดส่งมอบให้แก่ผู้เที่ยวชมงานได้ลิ้มลองรสชาติอันแสนอร่อย โดยร้านอาหารชื่อดังของ จังหวัดสงขลากว่า 50 ราย นอกจากนี้ ยังมีปลากะพง 3 น้ำ สดๆ ราคาพิเศษ (ปกติราคากิโลกรัมละ 90 บาท ช่วงนาทีทองกิโลกรัมละ 50 บาท) จำหน่ายทุกวัน เพื่อให้ผู้เที่ยวชมงานได้มีโอกาสลิ้มลอง ความเป็นปลากะพง 3 น้ำ ที่มีหนึ่งเดียวเฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมนาทีทองเพื่อส่งเสริมการขาย การสาธิตบนเวที โดยกิจกรรมทั้งหมดดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเข้มงวด จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 9 สิงหาคม 2563 ณ ลานหาดใหญ่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา

 
เมื่อ: 18:04 น. 7 ส.ค. 63   520 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​ผู้ว่าฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ5 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ พรุค้างคาว ตลาดน้ำบ้านพรุ
เมื่อ: 17:10ข่าวสารบ้านเรา
​ผู้การชาติ เปิดตัวทีมงานฝ่ายบริหารพร้อมลุยด้วยสโลแกน มาเพื่อพัฒนาไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์
เมื่อ: 14:14รายงานพิเศษ
​สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาคที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา
เมื่อ: 11:06ข่าวสารบ้านเรา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
เมื่อ: 05:34รอบรั้วการศึกษา

 1. ​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส
  3391 ครั้ง
 2. ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
  945 ครั้ง
 3. ​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา
  937 ครั้ง
 4. "​นิพนธ์" เช็คความพร้อมสวนสาธารณะเมืองสงขลาพร้อมเชื่อมโยงสนามติณสูลานนท์
  657 ครั้ง
 5. เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  633 ครั้ง
 6. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  598 ครั้ง
 7. สงขลา จัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020 ลดสุดแรงกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน
  562 ครั้ง
 8. ​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
  556 ครั้ง
 9. ตรวจความพร้อมสนามกีฬามวย ก่อนจัดการแข่งขันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  464 ครั้ง
 10. ​เทศกาลอาหารสองทะเล จากยกเลิกประมูลแต่ยังจัดงานสู่ดราม่าเวทีนางงาม
  461 ครั้ง
 1. ​ผู้ว่าฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ5 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ พรุค้างคาว ตลาดน้ำบ้านพรุ
  0 ครั้ง
 2. ​ผู้การชาติ เปิดตัวทีมงานฝ่ายบริหารพร้อมลุยด้วยสโลแกน มาเพื่อพัฒนาไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์
  0 ครั้ง
 3. ​สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาคที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา
  0 ครั้ง
 4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  0 ครั้ง
 5. ยังมีรอยแบบนี้อยู่อีกมั๊ย
  0 ครั้ง
 6. ศิริโชค โสภา พร้อมจัดฟุตบอลอะคาเดมี่ 12 ปี เฟ้นหาดาวรุ่งป้อนทีมนาทวีซิตี้
  0 ครั้ง
 7. ​สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตสงขลานครินทร์
  0 ครั้ง
 8. เรือนจำสงขลา ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 396 ราย ท่ามกลางความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่ญาติพี่น้อง
  0 ครั้ง
 9. ผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง” กรมราชทัณฑ์
  0 ครั้ง
 10. ​จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้
  0 ครั้ง