เปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักภาคใต้ ” สร้าง Sport Tourism ส่งเสริมการออกกาลังกายและกระตุ้นการท่องเที่ยว


7 ก.ย. 2563

จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักภาคใต้ 2020” ภายใต้โครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยว Sport Tourism ส่งเสริมการออกกาลังกายและกระตุ้นการท่องเที่ยว

(6 ก.ย.63) ที่บริเวณสวนสาธารณะสงขลา หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยว Sport Tourism กิจกรรม “ปั่นปันรัก พักภาคใต้ 2020” โดยมี นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายเมธวิน อังคทะวานิช ตัวแทนบริษัท มีเดีย อีเอฟเอฟ จำกัด รวมถึงนายนราเดช คำทัปน์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และประชาชนนักปั่นจำนวนกว่า 700 คน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรม“ปั่นปันรัก พักภาคใต้ 2020”มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาออกกาลังกาย โดยการปั่นจักรยานท่องเที่ยว ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี ต้านภัยไวรัส และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีไลฟ์สไตล์การปั่นจักรยานท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เพราะการปั่นจักรยานท่องเที่ยวถือเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ยังเพื่อเป็นแรงผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอีกด้วย นอกจากนี้ยังนำรายได้บางส่วนมอบเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในชุมชนละ 10,000 บาท ต่อจังหวัด รวม 3 โรงเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตั้งใจทำเพื่อช่วยเหลือสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้ เพื่อร่วมสนองนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการร่วมประชาสัมพันธ์เมืองรอง เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เกิดการท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

โดยกิจกรรมจะเกิดขึ้นทั้งหมดใน 3 จังหวัด ตลอดเดือนกันยายนนี้ คือ จังหวัดสงขลาวันนี้ ตามด้วยวันที่13 กันยายน ที่จังหวัดสตูล และสุดท้าย 20 กันยายน ที่จังหวัดตรัง ซึ่งเป็น 3 จังหวัดที่ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงศักยภาพการท่องเที่ยวระดับสูงมากในภูมิภาคนี้ ภายในงานมีสิทธิพิเศษมากมายให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้ที่เข้าพักค้างคืนโรงแรมในจังหวัดที่ไปปั่น สามารถนำใบเสร็จ ค่าโรงแรมไม่จำกัดราคา มาแลกคืนเงิน จำนวน 200 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ มีการจัดบูธจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้นักปั่นได้จับจ่ายซื้อของท้องถิ่นมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ปั่น ชม แชร์ ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว นักปั่นที่แชร์รูป กิจกรรมปั่นพร้อมสถานที่ท่องเที่ยว จะได้รับรางวัลนักปั่นขึ้นกล้อง โครงการละ 10,000 บาท (ชายหญิง คนละ 5,000 บาท) สำหรับนักปั่นที่มาปั่นและแชร์รูปครบทั้ง 3 จังหวัด

อรรคพงษ์-จิรพัฒน์ /ภาพ
ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา