เศรษฐกิจบ้านเรา

​กองหนุนมาแล้ว "ชาวจะนะ" ยื่นหนังสือสนับสนุนรัฐบาลเดินหน้าเมืองอุตสาหกรรมต้นแบบ

เมื่อ: 21:04 น. 29 ก.ย. 63   510 ครั้ง

เครือข่ายประชาชนอำเภอจะนะ รวมตัวยื่นหนังสือสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเมื่องอุตสาหกรรมต้นแบบ เชื่อมั่นว่ามีประโยชน์ สร้างงาน สร้างรายได้ พร้อมเรียกร้องฝ่ายไม่เห็นด้วยมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง

(29 ก.ย.63) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา เครือข่ายประชาชนอำเภอจะนะ ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา โดยมีนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และนายผดุงเดช ลือปียะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา มาพบกับกลุ่มเครือข่ายประชาชนอำเภอจะนะ พร้อมรับหนังสือจากตัวแทนเครือข่ายประชาชนอำเภอจะนะ

นางสาวมณี อนันทบริพงค์ ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายจะนะ ได้อ่านจดหมายข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรี มีใจความว่าขอสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา และขอความเป็นธรรมให้กับคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่ต้องการการพัฒนา โดยขอให้ทุกภาคส่วนฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มอย่างรอบด้านซึ่งตามที่มีกลุ่มประชาชนในพื้นที่และจากต่างพื้นที่เดินทางมาแสดงจุดยืน ยื่นหนังสือคัดค้านการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21 กันยายน และยังมีการเชิญชวนกลุ่มการเมืองลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยเลือกพื้นที่เฉพาะที่มีกลุ่มคัดค้านเท่านั้น

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่รอบด้าน พวกเราในนามตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ ประกอบด้วยหลากหลายอาชีพ หลากหลายหมู่บ้าน หลากหลายตำบล ในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เห็นการกระทำดังกล่าวแล้ว เห็นว่าการกระทำที่ไม่มองเห็นถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นการกระทำที่ซ้ำซากไม่ยอมรับความเห็นจากคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ และที่สำคัญคือ ไม่ยอมหาทางออกของปัญหาร่วมกัน พวกเรารู้สึกไม่เป็นธรรมต่อประชาชนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของพื้นที่ ที่ต้องการอยากให้มีการพัฒนาในพื้นที่บ้านเกิดตัวเอง

ช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายครอบครัวที่สมาชิกต้องไปขายแรงงานประมงที่ประเทศมาเลเซีย และไปขายแรงงานในร้านต้มยำกุ้ง เด็กบ้านเรากี่คนที่จบมาแล้วไม่มีงานใกล้บ้านให้ทำจนต้องไปอยู่ที่ระยอง ไปอยู่ต้างจังหวัดกันหมดแล้ว กี่คนที่ไม่เรียน เพราะครอบครัวไม่มีรายได้ หรือเรียนไปก็ไม่มีงานทำ กลับเข้าสู่วงจรเดิม ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมที่เพิ่มมากขึ้น พวกเราทุกคนหวงแหนบ้านเกิด ไม่น้อยไปกว่าใครทุกคน ล้วนไม่มีใครต้องการทำลายบ้านเกิดของตัวเอง เพราะที่จริงแล้ว จะนะก็คือบ้านเรา

แต่วันนี้กับปัญหาที่คนในชุมชนประสบและแนวโน้มการพัฒนาตามยุคสมัยของโลกก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เราก็ต้องยอมรับความจริง เพราะหากโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นก็ถือเป็นโอกาสของคนจะนะ จังหวัดสงขลา ที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาขนาดใหญ่ในพื้นที่ ดังนั้นขอได้โปรดให้กลุ่มผู้คัดค้านหันหน้าเข้ามาคุยกันด้วยสันติ เพื่อหาทางออกร่วมกัน ทุกการพัฒนาย่อมมีสิ่งที่ต้องแลก ซึ่งพวกเราตระหนักดีในข้อนี้ เพราะเป็นหน้าที่ของคนในชุมชน ทุกคนต้องตรวจสอบ เรียกร้อง เสนอแนะ หรือแม้แต่ปฏิเสธบางเรื่องที่คิดว่าทำแล้วเกิดผลเสียมากกว่าผลดี เพราะที่ผ่านมาพวกเราก็รับทราบข้อมูล พร้อมทั้งมีการเสนอแนะ แลกเปลี่ยน พร้อมสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา และมีความพร้อมที่จะตรวจสอบ เสนอแนะความคิดเห็นตามสิทธิและกฎหมายในกระบวนการต่อไปไม่ว่าจะเป็นEIA หรือ EHIA ในอนาคต

วันนี้พวกเราในนามตัวแทนประชาชนอำเภอจะนะ ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายโครงการ และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินโครงการ ขอความเป็นธรรมจากทุกภาคส่วนพิจารณาขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวต่อไป โดยให้ความสำคัญกับการรับข้อมูลข้อเท็จจริงจากประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้าน คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง และขอให้หน่วยงานของรัฐและที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนดำเนินการต่อไปตามกฎหมายให้ครบถ้วนตามกระบวนการต่อไป

 
เมื่อ: 21:04 น. 29 ก.ย. 63   510 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ยื่นคัดค้านการเปลี่ยนผังเมืองรวมจะนะ
​องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสงขลา
ชาวบ้าน​นับพันร่วมถกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ ศอ.บต.ยันพร้อมฟังเสียงหนุน-ค้าน
​การเลี้ยงหอยนางรมแบบคอนโดชั้นเดียว อาชีพเสริม เพิ่มรายได้ของชาวบ้านตำบลนาทับ จะนะ
Tags: จะนะ
ข่าวล่าสุด
กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ย้ำให้ดำเนินการด้วยความ “สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย”
เมื่อ: 12:42ข่าวสารบ้านเรา
พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 1)
เมื่อ: 09:50รายงานพิเศษ
​โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต้อนรับ ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการคนใหม่
เมื่อ: 06:53รอบรั้วการศึกษา
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
เมื่อ: 05:48G-SPECIAL

 1. ทุ่ม 630 ล้าน เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง พร้อมรับนักเรียนใหม่ปี 64
  1483 ครั้ง
 2. ​ชัยวุฒิ-อับดลรอหมาน-สุภาพร นั่งว่าที่รองนายก ทีมไพเจน มากสุวรรณ์
  1226 ครั้ง
 3. ​นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คนใหม่ลูกระโนด ศิษย์เก่าวิศวะฯ ม.อ.
  1105 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์"แจงทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ไม่หวั่นปปช.ไต่สวนละเลยปฏิบัติหน้าที่ครั้งนั่งนายกอบจ.สงขลา
  924 ครั้ง
 5. ​เอกชนสร้างจุดขนถ่ายตู้สินค้าทางรางเจ้าแรกในสงขลา ที่สถานีรถไฟบางกล่ำ
  816 ครั้ง
 6. ​การบ้านข้อใหญ่ของปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง คนใหม่ของเทศบาลนครหาดใหญ่
  780 ครั้ง
 7. ​ก่อนถึงวันเข้าคูหามาทำความรู้จักกับ 36 เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.สงขลากันก่อน
  691 ครั้ง
 8. ​มทร.ศรีวิชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่สาย 1 หาดใหญ่ เก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
  665 ครั้ง
 9. โฉมใหม่ ตลาดน้ำบางกล่ำ 3D แหล่งเช็คอิน ชิม ช้อป ของผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวพบกันทุกวันเสาร์
  543 ครั้ง
 10. จุรินทร์ ห่วงใยชาวสวนยางพารา ยืนยันพร้อมผลักดันให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลก
  531 ครั้ง
 1. กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ย้ำให้ดำเนินการด้วยความ “สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย”
  0 ครั้ง
 2. พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 1)
  0 ครั้ง
 3. ​โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต้อนรับ ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการคนใหม่
  0 ครั้ง
 4. ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
  0 ครั้ง
 5. เริ่มเเล้ว “Coffee & Bakery Fest Hat Yai 2020” เทศกาลความสุข เอาใจผู้รักกาแฟ และเบเกอรี่ 22 – 25 ตุลาคมนี้
  0 ครั้ง
 6. ​แอร์เอเชีย เปิดบินเส้นทางใหม่หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ กระตุ้นการเดินทางรับปีใหม่
  0 ครั้ง
 7. ​อินเตอร์ลิ้งค์ฯ เดินหน้าจัดแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 8 “Cabling Contest 2020” หวังยกระดับวงการศึกษาไทย
  0 ครั้ง
 8. Solo Surakarta
  0 ครั้ง
 9. ​สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา สำรวจพื้นที่ เตรียมความพร้อม “กีฬาเรือยาวประเพณี”
  0 ครั้ง
 10. ​หาดทิพย์ รับรางวัล Med PSU’s Devoted Friends of the Year 2020 วันแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์
  0 ครั้ง