เศรษฐกิจบ้านเรา

​มท. 2 เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ ศึกชิงจ้าวสายน้ำคลองบางกล่ำ

เมื่อ: 18:43 น. 7 พ.ย. 63   969 ครั้ง

มท. 2 เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 24 ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่


(7 พ.ย. 63) ที่บริเวณตลาดน้ำประชารัฐบางกล่ำ ท่าน้ำวัดบางหยี อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้ทราบความเป็นมาและภูมิหลังของชุมชนเป็นเครื่องมือในการค้นหาประวัติศาสตร์ของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ควรที่จะหวงแหน และร่วมมือกันพัฒนา อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปประเพณีการแข่งขันเรือยาวของพี่น้องอำเภอบางกล่ำ เป็นสื่อที่อธิบายถึงความเป็นมา ภูมิหลัง ประวัติศาสตร์และเป็นมรดกของชาวอำเภอบางกล่ำในอดีตที่แสดงถึงการใช้ประโยชน์จากเรือและแม่น้ำลำคลอง เป็นบ่อเกิดประเพณีวัฒนธรรม แม้ในปัจจุบันจำนวนเรือจะลดลง การสัญจรทางเรือจะมีน้อย แม่น้ำ ลำคลอง ก็ยังเป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชน อีกมากมายหลายด้าน เช่น การเกษตร การประมง การรักษาความสมดุลของธรรมชาติ และขอให้ทุกท่านช่วยกัน อนุรักษ์เพื่อประโยชน์สำหรับพี่น้องตลอดไป

พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมต่อพี่น้องชาวบางกล่ำ ที่ได้ฟื้นฟูจัดประเพณีการแข่งขันเรือยาว ให้เป็นที่สนใจของคนทั่วไป ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ขึ้นชื่อของพี่น้องจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นสื่อในการเชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวแขกต่างถิ่น ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนอีกทางหนึ่ง ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์รวมแห่งความรัก ความร่วมมือ สามัคคี ความเจริญก้าวหน้าของชาวบางกล่ำ และจะเป็นที่รู้จักนิยมแพร่หลายกว้างขวางยิ่งๆขึ้นไป

สำหรับประเพณีการแข่งขันเรือยาวของชาวอำเภอบางกล่ำ เป็นประเพณีเก่าแก่ที่จัดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน และจะจัดหลังจากวันออกพรรษา ซึ่งเป็นฤดูฝนมีน้ำหลาก โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท เพื่อร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์การแข่งขันให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอบางกล่ำ และยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายตลอดทั้งงาน เช่น กิจกรรมการจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าชุมชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นต้น

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว ประชา-วิทยา /ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 18:43 น. 7 พ.ย. 63   969 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

รองผู้ว่าฯ ตรวจการรับสมัครเลือกตั้งอบต.วันแรกที่บางกล่ำ มีผู้สมัครนายก 1 ราย
เชิญชมฟุตบอลอาวุโสการกุศลสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง อำเภอบางกล่ำ
โฉมใหม่ ตลาดน้ำบางกล่ำ 3D แหล่งเช็คอิน ชิม ช้อป ของผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวพบกันทุกวันเสาร์
​เอกชนสร้างจุดขนถ่ายตู้สินค้าทางรางเจ้าแรกในสงขลา ที่สถานีรถไฟบางกล่ำ
ข่าวล่าสุด
เปิดการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สเตจที่ 1 เส้นทางสงขลา-พัทลุง
เมื่อ: 17:27ข่าวสารบ้านเรา
​จังหวัดสงขลา วางแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระยะที่ 2
เมื่อ: 17:22เศรษฐกิจบ้านเรา
รองผู้ว่าฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าก่อสร้างศูนย์คมนาคมรอบรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา
เมื่อ: 17:15เศรษฐกิจบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สอวช.-ราชภัฏ 38 แห่ง สนับสนุนการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
เมื่อ: 06:24รอบรั้วการศึกษา