เศรษฐกิจบ้านเรา

​วชช.สงขลา จัดงานเที่ยวเขาล้อนช้อนกุ้งเคยที่หาดสะกอม หวังยกระดับสู่ที่เที่ยวใหม่สงขลา

เมื่อ: 10:00 น. 12 มี.ค. 64   990 ครั้ง

วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดกิจกรรม “วชช.สงขลา ชวนเที่ยวเขาล้อน มาช้อนกุ้งเคย” เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชายหาดพื้นที่อำเภอเทพา ผอ.นิยม ชูชื่น ฝากก่อนหมดวาระให้อบจ.ช่วยสานต่อหาดเขาล้อนเป็นสถานที่ท่องใหม่ของจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้น


(11 มี.ค. 64) ณ หาดเขาล้อน ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีการจัดโครงการตลาดนัดอาชีพและวัฒนธรรมสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ในกิจกรรม “วชช.สงขลา ชวนเที่ยวเขาล้อน มาช้อนกุ้งเคย” เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลาและชุมชน โดยได้รับเกียรติจากนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน นายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอเทพา นางสาวปารินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายกอบจ.สงขลา แขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยว ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมงาน โดยมีนายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และคณะครู นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การที่วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้มาจัดตั้งที่อำเภอเทพา นับเป็นพันธมิตรในการทำงานตามนโยบายของจังหวัดสงขลา ที่บูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่เพื่อให้สังคมร่มเย็นเป็นสุข สมานฉันท์ สงบ เรียบร้อย และมีความมั่นคง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้

และพลังที่สำคัญคือพลังความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ พลังของนักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ของชุมชนอำเภอเทพา เพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนับว่าทุกคนที่นี่เป็นส่วนสำคัญยิ่ง อันจะนำมาซึ่งความรักสามัคคีที่เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของชุมชนในด้านความมั่นคง ทราบว่าวันนี้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งแข่งขันทักษะทางด้านอาชีพ การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน และนำเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นจุดขายที่สนใจ

ทางด้านนายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ผู้บุกเบิกการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสงขลาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ ทั้งขยายสาขาการเรียนที่หลากหลาย ขยายพื้นที่ให้บริการในอำเภอต่างๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึง รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในด้านต่างๆ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน การเลือกจัดงานในพื้นที่หาดเขาล้อนแห่งนี้เพราะอยากผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา

สำหรับตนเองจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา อยากเห็นหาดเขาล้อน หาดสะกอมเทพา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา อยากฝากให้อบจ.สงขลา ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้ามาส่งเสริมสานต่อ เพราะชายหาดแห่งนี้มีความสวยงาม น้ำทะเลใส และมีเกาะขามเป็นจุดขายร่วมด้วย ซึ่งเชื่อว่าสามารถพัฒนาได้ไม่ยาก เมื่อตรงนี้เป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวสิ่งที่จะตามมาคือรายได้ของชาวบ้าน และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานวันนี้เป็นการรวมเอาผลงานการจัดการศึกษาและบริการทางวิชาการมานำเสนอพร้อมกับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยมีรูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย การแข่งขันวัฒนธรรมท้องถิ่น (วิถีชุมชน ประมงพื้นบ้าน) ได้แก่ การแข่งขันลากอวนริมหาด การช้อนกุ้งเคย และการแข่งขันกิจกรรมทางน้ำ เช่น การแข่งขันมวยทะเล ชักเย่อในน้ำ การก่อกองทราย เป็นต้น การแข่งขันทักษะอาชีพ (วัฒนธรรมด้านอาหารพื้นเมืองภาคใต้) จำนวน 3 รายการ ได้แก่ การทำขนมต้มสามเหลี่ยมใบพ้อ การทำตูปะซูตง หรือปลาหมึกต้มหวาน และการทำน้ำพริกกะปิ การจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสงขลาในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และดนตรีโฟล์คซองขอบคุณภาพข่าวบางส่วนจาก ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
 
เมื่อ: 10:00 น. 12 มี.ค. 64   990 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

บรรยากาศคึกคักกิจกรรม“ลงแขกดำนา” ตามโครงการโรงเรียนยุวชนชาวนาบ้านกระอาน เทพา
​กลุ่มสตรีมุสลิมเทพา รวมกลุ่มออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย
ผู้ว่าฯ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในเขตพื้นที่ลำไพล อ.เทพา
มทบ.42 ร่วมเวทีพหุวัฒนธรรม มอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านที่ลำไพล เทพา
ข่าวล่าสุด
สงขลา ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
ฝ่ายปกครองสงขลา ออกตรวจสถานประกอบการย่านชายทะเลแนะนำแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19
เมื่อ: 16:19ข่าวสารบ้านเรา
นิพนธ์ นำทัพ "วิ่งส่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ" เพื่อส่งต่อกำลังใจในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อ: 15:43ข่าวสารบ้านเรา
​สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ สงกรานต์การ์ดไม่ตก ขอ ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19
เมื่อ: 15:26คอลัมน์แนะนำ

 1. ​ส่องกระแสเปลี่ยน 48 เทศบาลของสงขลา มีนายกใหม่ถึง 27 คน
  1361 ครั้ง
 2. ​หาดใหญ่ก็มี ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแก้มตุ่ย "หนุ่ม กะลา" การันตีว่าหรอยอย่างแรง
  1098 ครั้ง
 3. เริ่มฉีดแล้ว วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มแรกของสงขลา พร้อมฉีดให้กลุ่มเสี่ยง 5,000 ราย
  1006 ครั้ง
 4. ​อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ยกระดับศักยภาพผู้บริหารระดับสูงด้วยหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม
  821 ครั้ง
 5. ​เริ่มแล้วมอเตอร์โชว์หาดใหญ่ 1-4 เม.ย.ทุกค่ายขนแคมเปญเด็ดกระตุ้นยอดขาย
  788 ครั้ง
 6. ​เปิดเป็นทางการลู่วิ่งยางรอบอ่างเก็บน้ำ ม.อ. พร้อมกิจกรรม VIRTUAL RUN เติมฝันผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ
  694 ครั้ง
 7. ​จัดใหญ่ 8-9 เม.ย.มหกรรมมวย "ศึกรวมพลคนจะนะ" มท.2 รับประกันมันส์ทุกคู่
  691 ครั้ง
 8. ​จุรินทร์ ย้ำแก้รัฐธรรมนูญกับปัญหาเศรษฐกิจทำควบคู่กันได้ พร้อมหนุนพรบ.ประชามติ
  677 ครั้ง
 9. เปิดงาน“ลองเล่น ” SONGKHLA BEACH JAM 2021 กระตุ้นท่องเที่ยวตามเทรนด์ใหม่
  630 ครั้ง
 10. ประชุมความพร้อมจัดงานกาชาดสงขลาและประเมินสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด
  606 ครั้ง
 1. สงขลา ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
  0 ครั้ง
 2. ฝ่ายปกครองสงขลา ออกตรวจสถานประกอบการย่านชายทะเลแนะนำแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19
  0 ครั้ง
 3. นิพนธ์ นำทัพ "วิ่งส่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ" เพื่อส่งต่อกำลังใจในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่น
  0 ครั้ง
 4. ​สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ สงกรานต์การ์ดไม่ตก ขอ ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19
  0 ครั้ง
 5. สืบสานประเพณีวันว่าง ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา
  0 ครั้ง
 6. โควิดเป็นเหตุ แจ้ง "เลื่อนไม่มีกำหนด" จัดงาน​กาชาดจังหวัดสงขลา ปี 2564
  0 ครั้ง
 7. ​มรภ.สงขลา สัมมนายกระดับจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์
  0 ครั้ง
 8. สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
  0 ครั้ง
 9. ​ม.หาดใหญ่ จัดงานวันสถาปนาครบ 24 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษา
  0 ครั้ง
 10. นิพนธ์ เช็คความพร้อม จ.นครศรีฯ - พัทลุง มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 64
  0 ครั้ง