เศรษฐกิจบ้านเรา

เครือข่ายร้านอาหารเมืองสงขลายื่นหนังสือแก่ผู้ว่าฯ เพื่อขอรับการเยียวยาในฐานะผู้ได้รับผลกระทบ

เมื่อ: 15:20 น. 12 ก.ค. 64   1201 ครั้ง

กลุ่มเครือข่ายร้านอาหารอำเภอเมืองสงขลา เข้ายื่นหนังสือแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาและขอรับการเยียวยาในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นกรณีเร่งด่วน


(12 ก.ค. 64) ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงลา ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายร้านอาหารอำเภอเมืองสงขลา นำโดยนายประพันธ์ ฉลวยธนาพร ตัวแทนผู้ประกอบการ เดินทางมายื่นหนังสือเสนอต่อนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาและขอรับการเยียวยาในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นกรณีเร่งด่วนไปยังรัฐบาล เนื่องจากที่ผ่านมาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ระลอกแรกจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้รับผลกระทบและเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเท่าเดิม หรือเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีผู้ประกอบการร้านอาหารจำนวนไม่น้อยตัดสินใจเลิกกิจการ เพราะไม่สามารถแบกรับภาระในระยะยาวได้ นายประพันธ์ ฉลวยธนาพร ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายร้านอาหารอำเภอเมืองสงขลา กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดในระลอกแรกภาครัฐมีคำสั่งให้ผู้ประกอบการ ร้านอาหารสามารถเปิดดำเนินการได้แต่ไม่ให้มีการนั่งรับประทานอาหารที่ร้าน สามารถสั่งแบบกลับไปรับประทานที่บ้านเท่านั้น ทำให้ยอดขายหรือรายได้ลดลง 60-70 % ในขณะที่รายจ่ายของผู้ประกอบการร้านอาหารมีเท่าเดิม ทั้งค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำค่าไฟฟ้า ค่าจ้างพนักงาน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่ภาครัฐไม่ได้มีการช่วยเหลือเยียวยา จนถึงปัจจุบันการระบาดในระลอกที่ 3 ภาครัฐมีคำสั่งให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. โดยห้ามนั่งรับประทานอาหารที่ร้านทุกกรณี แต่ภาครัฐไม่ได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างเป็นรูปธรรม

ในโอกาสนี้ ทางเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร อำเภอเมืองสงขลา จึงขอเสนอแนะและขอรับการช่วยเหลือเยียวยาในฐานะผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากทางจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ข้อ ประกอบด้วย 1. ขอรับวัคซีนสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ครอบครัว พนักงาน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ในการสัมผัสและพบปะลูกค้าเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา จำนวน 10,000 โดส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการลูกค้า 2.จัดหางบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และขอให้มีการเจรจากับสถาบันการเงินทั้งของภาครัฐและเอกชน ให้มีการปล่อยเงินกู้ในลักษณะ ดอกเบี้ยระยะยาว เช่น วงเงินกู้ต่ำสุด 200,000 บาท สูงสุด 5,000,000 บาท ระยะต้นปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน จากนั้นคิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี โดยชำระไม่เกินภายในระยะเวลา 5 ปี เป็นต้น

3. จังหวัดสงขลา ต้องมีโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมรายได้ของผู้ประกอบการร้านอาหารใน พื้นที่อำเภอเมืองสงขลา หลังภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้สอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่จะเปิดประเทศในระยะเลา 120 วัน โดยจัดมหกรรมแนะนำร้านอาหารอร่อย ภายใต้ชื่อกิจกรรม “เมืองสงขลาร้านอาหารอร่อย ... อาหารหรอยสองเล” โดยเป็นกิจกรรมออกร้าน 5 -7 วัน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดสงขลา และเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในจังหวัดสงขลาสู่สังคมภายนอก และ 4. ให้จังหวัดสงขลามีมาตรการในการฟื้นฟูร้านอาหารในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา และขอให้จังหวัดสงขลาทำโครงการนำเสนอรัฐบาล โดยใช้งบประมาณเงินกู้ 5 แสนล้านบาท ในการสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูเยียวยาผู้ประกอบการร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ด้านนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทางจังหวัดสงขลาจะนำข้อเสนอดังกล่าวนี้ส่งไปยังรัฐบาลให้ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนที่ผู้ประกอบการ ฯ ต้องประสบมาในทุกระลอกของการระบาดโรคโควิด-19 และเพื่อให้รัฐบาลได้รับฟังเสียงจากพี่น้องผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อที่จะหาทางออกให้ผู้ประกอบการต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว ประชา-จิรัชญา/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 15:20 น. 12 ก.ค. 64   1201 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ม.อ. พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบ COVID ต่อเนื่อง ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา
เมื่อ: 14:08รอบรั้วการศึกษา
​ส่องผลงานหลังมาตรการล๊อกดาวน์ 12-25 ก.ค.ติดเชื้อใหม่ 2,605 เสียชีวิต 24 ราย
เมื่อ: 13:28ข่าวสารบ้านเรา
​มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ คณะ วจก. ม.อ.
เมื่อ: 11:36รอบรั้วการศึกษา
​คนเก่งจากนานาชาติบลูมส์เบอรี่ "พิพิชชญะ ศรีดำ" เหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ
เมื่อ: 09:02รอบรั้วการศึกษา

 1. ยลเสน่ห์เกาะยอ กับ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าไทร ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
  5809 ครั้ง
 2. ​"สมพล ชีววัฒนาพงศ์" ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ หวังเห็นการพัฒนาสงขลาพร้อมรับการท่องเที่ยวรอบใหม่
  3665 ครั้ง
 3. โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.ขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเติมอีกกว่า 400 เตียง
  2230 ครั้ง
 4. ​สโมสรไลออนส์หาดใหญ่+ชมรมกอล์ฟ​ G20 ร่วมบริจาคสนับสนุนศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 อบจ.สงขลา
  2128 ครั้ง
 5. ​ทน.หาดใหญ่ จัดระเบียบถนนรัถการห้ามขายของบนถนนตลอดแนวสองข้างทาง
  1985 ครั้ง
 6. ​"ธีระการช่าง" เราคือผู้เชี่ยวชาญงานโช้คอัพ ช่วงล่าง รถมีปัญหามาที่นี่แก้ไขได้
  1863 ครั้ง
 7. ​หาดทิพย์ บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
  1557 ครั้ง
 8. ครม.อนุมัติชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทยแบบที่ 14
  1532 ครั้ง
 9. โปรเดือน 7 ออกรถกับพิธาน-อริยะ ไม่ว่าสาขาไหนก็รับไปเลย ส่วนลดสูงสุดถึง 50,000 บาท
  1478 ครั้ง
 10. มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบเครื่องสแกนอุณหภูมิ สามารถแสดงผลใบหน้า อุณหภูมิ และเวลา ของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์
  1473 ครั้ง
 1. ม.อ. พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบ COVID ต่อเนื่อง ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา
  0 ครั้ง
 2. ​ส่องผลงานหลังมาตรการล๊อกดาวน์ 12-25 ก.ค.ติดเชื้อใหม่ 2,605 เสียชีวิต 24 ราย
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ คณะ วจก. ม.อ.
  0 ครั้ง
 4. ​คนเก่งจากนานาชาติบลูมส์เบอรี่ "พิพิชชญะ ศรีดำ" เหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ
  0 ครั้ง
 5. ​23-07-64 โควิด-19 สงขลายังพบผู้ป่วยสูงถึง 234 ราย ยอดสะสมใกล้แตะหลักหมื่น
  0 ครั้ง
 6. ​สคร.12 สงขลา ชวน ปชช. “งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย” วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2564
  0 ครั้ง
 7. ​กิมหยงชงข่าว ส่องสถานการณ์โควิด-19 และการระดมความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ
  0 ครั้ง
 8. ​ 22-07-64 โควิด-19 สงขลายอดพุ่ง 253 ราย คลัสเตอร์โรงงาน 103 ราย
  0 ครั้ง
 9. ​กาชาดสงขลาร่วมกับวัดไทรงาม ส่งมอบข้าวกล่องแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครสงขลา
  0 ครั้ง
 10. ​20-07-64 โควิด-19 สงขลา เริ่มลดลงแต่ยังสูงพบผู้ป่วยรายใหม่ 121 ราย
  0 ครั้ง