เศรษฐกิจบ้านเรา

​เวทีเสวนา ศอ.บต.แนะใช้กรอบ IMT-GT พัฒนาเศรษฐกิจไทย-มาเลเซีย

เมื่อ: 13:15 น. 15 ต.ค. 64   976 ครั้ง

ดันภาคเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย-มาเลเซีย ภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาระดับอนุภูมิภาคไอเอ็มที-จีที ชูโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลสองประเทศตัวช่วยสำคัญ จับตาจุดเปลี่ยนการค้าชายแดนบนแพลตฟอร์ม

เวลา 13.00 น.-16.00 น. 14 ตุลาคม 2564 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดเสวนา “ฝ่าวิกฤตฺดควิด-19 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้” ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “โอกาสและข้อจำกัดการร่วมพัฒนา เศรษฐกิจ ไทย-มาเลเซีย บริเวณเขตแดนเชื่อมต่อของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับ 5 รัฐ ของประเทศมาเลเซีย ” โดยมี นางวริยา ภิสัชเพ็ญ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภาคแผนงาน IMT-GT (CIMT) , ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ , นายสุมิตร กาญจนัมพะ กรรมการบริษัท เอสแพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) และรองนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา , นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร อดีตนายด่านศุลกากรสะเดา

นางวริยา ภิสัชเพ็ญ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภาคแผนงาน IMT-GT (CIMT) กล่าวว่า IMT-GT จะเน้นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพราะว่าการเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะท่าเรือ หรือด่านต่างๆ รวมไปถึงการสร้างถนน สร้างสะพานต่างๆ จะเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ซึ่งเป้าหมายหลัก คือการเพิ่มหรือสร้างรายได้ให้กับประชากรในพื้นที่ ปัจจัยเดิมของ IMT-GT เราเน้นจังหวัดที่มีรายได้น้อย และไม่เจริญมาก เพื่อเข้าไปช่วย ตอนนี้มีโครงการต่างๆมากมาย โดยของไทยเรา มีในเรื่องของสนามบินเบตง ที่เป็นโครงการใหม่เข้ามา และมีความก้าวหน้า ตัวนี้สามารถเป็นจุดเด่นของภาคใต้ตอนล่างได้

IMT-GT มองว่า ประเทศมาเลเซีย เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมระหว่างประเทศไทย กับประเทศอินโดนีเซียได้ ซึ่งอินโดนีเซียมีความน่าสนใจคือ ถนนไฮเวย์ ของอินโดนีเซีย แต่อินโดนีเซียมีปัญหาในเรื่องของขนส่ง ถนนน้อย มี project ของเกาะสุมาตรา เป็นถนนยาวไปถึงครึ่งเกาะ ทำให้นักธุรกิจทั้งอินโดนีเซีย และมาเลเซียมีมุมมองที่จะช่วยให้สุมาตรามีความเจริญมากขึ้น

ประเทศมาเลเซียมีด่านที่ติดกับประเทศไทย โดยติดกับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีช่องที่จะเชื่อมโยงกันถึง 7 ช่องทาง ภายใต้ 7 ช่องทางนี้ ก็มีในเรื่องของการพัฒนาแนวพรมแดนต่างๆ มีโครงการที่อยู่ในความดูแลของ IMT-GT เป็นพื้นที่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ

โครงการด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ทางททท. กระทรวงการท่องเที่ยวไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ร่วมกันทำในเรื่องของการส่งเสริมการตลาด และโพสต์ลงในช่องทางของกระทรวงการท่องเที่ยวมาเลเซีย โดยมาเลเซียเป็นเจ้าภาพให้ และมีในเรื่องของดิจิตอล โดยมีเว็บไซต์ของภาคใต้ ที่ขายอาหารฮาลาลเท่านั้น และมาร่วมกับ IMT-GT เป็น IMT-GT E-Commece ในอนาคตก็อาจจะช่วยการตลาด

ในปีนี้ทาง IMT-GT มีการเซ็นลงนาม MOU เพื่อจะได้ร่วมมือพัฒนาร่วมกัน และเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว ของจีโอพาร์ค (Geopark) สตูล , ลังกาวี , Lake Toba ทั้งสามแห่ง ทางยูเนสโก (UNESCO) จีโอพาร์ค (Geopark)

ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า ประเทศมาเลเซียมีความมั่นคงทางการเมือง ในขณะที่ไทยมีนโยบายในเรื่องของการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า เน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงกลุ่มอาเซียนโดยรวมในปี 1990 ไทยและมาเลเซีย เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ จนกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม ในส่วนของเศรษฐกิจที่ขยาย ทำให้เกิดความมั่งคั่ง มั่นคง ในภูมิภาค ควบคู่การการลดปัญหาความยากจน

นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร อดีตนายด่านศุลกากรสะเดา กล่าวว่า ต้องการเห็นรถไฟทางคู่ จากหาดใหญ่ ไปสุไหงโก-ลก เชื่อมต่อกับตุมปัด ไปโกตาบารู เพื่อไปเชื่อมกับโจโฮร์บะฮ์รู เพื่อไปสิงคโปร์ และสามารถกลับมาที่ปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็นเส้นทางทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ราชกาลที่ 5

นายสุมิตร กาญจนัมพะ กรรมการบริษัท เอสแพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) และรองนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ประเทศคู่ค้า อย่างมาเลเซีย ก็มีข้อจำกัดมากมาย มีอุปสรรค์ทางการค้าต่างๆ อาทิ ภาษี เป็นต้น ปัจจุบันทำให้คลี่คลายลง

การส่งเสริมการลงทุน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวชายแดน ไทย –มาเลเซีย ทั่วประเทศมี 10 เขต ในส่วนของภาครัฐมีการสนับสนุน โปรโมท จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการ คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2565

ในส่วนของกิจการที่จะนำมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวชายแดน ไทย –มาเลเซีย ไม่ใช่เรื่องง่าย การทำการตลาดต้องทำอย่างเข้าใจ ก่อนที่จะชวนเขาเข้ามา ต้องเข้าใจในธุรกิจนั้นๆ การที่จะดึงสักกิจการหนึ่ง อาจจะอยู่ไม่ได้ นอกจากการได้รับการสนับสนุนจากเครืออื่นๆ เราต้องพิจารณาดูให้ดี

 
เมื่อ: 13:15 น. 15 ต.ค. 64   976 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ชายแดนใต้หลังโควิด เอกชนขานรับเวทีศอ.บต.ร่วมแก้เศรษฐกิจ
​เจาะ‘ทุน’ฮาลาล จชต.! ม.อ.ต่อยอด 3 หลักสูตร-เอกชนขอยุทธศาสตร์
ดันศอ.บต.ตั้งศูนย์พัฒนา”สตาร์ทอัพ” รับธุรกิจดิจิทัลจว.ชายแดนภาคใต้โต
​ทุน ’เหนือข้อจำกัด จชต.! สร้าง “โอกาส” ผ่าวิกฤติโควิด-19
ข่าวล่าสุด
​นิพนธ์ เตือนจังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการปภ.ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง
เมื่อ: 18:08ข่าวสารบ้านเรา
ชาวสงขลาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นสายฝนตกเกือบทั้งวัน
เมื่อ: 11:50รายงานพิเศษ
​มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงานเด่น คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
เมื่อ: 10:38รอบรั้วการศึกษา
เตือนภัยฉบับใหม่ ฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่ภาคใต้ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64
เมื่อ: 09:52ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​"อ่างเก็บน้ำคลองหลา" ใกล้ชิดธรรมชาติที่โครงการพระราชดำริ
  1833 ครั้ง
 2. ​จับเข่าคุย "นิพัฒน์ อุดมอักษร" เกิด เติบโต สร้างธุรกิจที่หาดใหญ่ ขออาสารับใช้บ้านเกิด (ตอนที่ 1)
  1788 ครั้ง
 3. ​“นิพนธ์” ยันไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่เป็นการปกป้องผลประโยชน์รัฐมั่นใจไม่กระทบคุณสมบัติรัฐมนตรี
  1752 ครั้ง
 4. ฉายแล้ววันนี้ Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด
  1598 ครั้ง
 5. ​พาไปแลแม่หมาเลี้ยงลูกแมว ที่วัดป่าคงคาเลี้ยว รัตภูมิ
  1538 ครั้ง
 6. สถาบันฮาลาล ม.อ. จับมือโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ลงนาม MOU ด้านโลจิสติกส์ฮาลาล
  1444 ครั้ง
 7. ​ส่งมอบแท็บเล็ต โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” แก่ 23 โรงเรียนภาคใต้
  1421 ครั้ง
 8. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2564
  1375 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือแฟลช เอ็กซ์เพรส ปั้นบัณฑิตคุณภาพรองรับธุรกิจโลจิสติกส์
  1371 ครั้ง
 10. ชายแดนใต้หลังโควิด เอกชนขานรับเวทีศอ.บต.ร่วมแก้เศรษฐกิจ
  1329 ครั้ง
 1. ​นิพนธ์ เตือนจังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการปภ.ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง
  0 ครั้ง
 2. ชาวสงขลาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นสายฝนตกเกือบทั้งวัน
  0 ครั้ง
 3. ​มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงานเด่น คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
  0 ครั้ง
 4. เตือนภัยฉบับใหม่ ฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่ภาคใต้ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64
  0 ครั้ง
 5. ​โออาร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนสงขลา แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาธุรกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม
  0 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลา มอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 400 ถุง
  0 ครั้ง
 7. ครุศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งนวัตกรรมระบบพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในชุมชน
  0 ครั้ง
 8. มรภ.สงขลา ผนึก รพ.สงขลา เปิดศูนย์ “CI ราชภัฏ” เปลี่ยนหอพัก นศ. เป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา เชิญร่วมอุดหนุนเสื้อที่ระลึก “เล่าขานตำนาน เรือยาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”
  0 ครั้ง
 10. จังหวัดสงขลา กำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 26-30 พ.ย.นี้
  0 ครั้ง