เศรษฐกิจบ้านเรา

สงขลา เตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดประเทศกำหนดจัดแข่งจักรยานและวิ่งมาราธอน ธ.ค.นี้

เมื่อ: 17:00 น. 15 พ.ย. 64   1136 ครั้ง

จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดประเทศ พร้อมเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 75 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้ชาวสงขลา


(15 พ.ย. 64) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสงขลา และการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการสำคัญในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม WebEx กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรการป้องกันโควิด-19

โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา ยังมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนจากการตรวจค้นหาเชิงรุก ล่าสุดในวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จํานวน 462 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 54,198 ราย กำลังรักษาตัว 5,870 ราย หายกลับบ้านในวันนี้ 541ราย หายกลับบ้านสะสม 49,315 ราย และเสียชีวิต 5 ราย รวมยอดผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 211 ราย ในส่วนของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ดำเนินการฉีดสะสมแล้วจำนวน 1,071,451 คิดเป็นร้อยละ 72.07 โดยเข็ม 1 ร้อยละ 72.04, เข็ม 2 ร้อยละ 48.37 และเข็ม 3 ร้อยละ 4.37 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 2564)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้หารือแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับการเปิดประเทศจังหวัดสงขลา ซึ่งมีมาตรการเตรียมความพร้อมทั้งการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก โดยเร่งการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อฯ ในทุกพื้นที่แบบปูพรม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนเทสต์คิท (ATK) ให้มีอัตราส่วนในการติดเชื้อน้อยกว่า 20 คน ต่อ 1 แสนประชากรในพื้นที่ เน้นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 แบบครอบจักรวาล เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เน้นกลุ่มเปราะบาง และผู้ที่มีปัญหาในการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยให้มีการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชากรในพื้นที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและมีความเข้าใจ

อีกทั้งรับทราบแนวทางปฏิบัติการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยจะต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดผังที่เลือกตั้ง จัดระเบียบการเข้าแถว และเก้าอี้สำหรับนั่งรอให้มีระยะห่างตามที่กำหนด ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าแสดงตนที่หน่วยเลือกตั้ง จัดแยกคูหาลงคะแนนสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัดไว้เป็นการเฉพาะ การทำความสะอาดปากกา โต๊ะที่ใช้สำหรับการลงคะแนนเป็นระยะ ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และ Faceshield ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ และหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ตลอดจนการเตรียมสถานที่สำหรับผู้สังเกตการณ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาหารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19, การขออนุญาตจัดตั้ง LQ / CI / Hospitel, การดำเนินงาน Factory sandbox, การเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 โดยจังหวัดสงขลาได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวระยะที่สองระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 และได้กำหนดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวตามมาตรการ COVID Free Setting จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา และอำเภอเมืองสงขลา โดยกำหนด kickoff พื้นที่การท่องเที่ยวในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นี้ และการขอจัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัดสงขลา ได้แก่ การแข่งขันจักรยานทางไกล ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2564 และการแข่งขันวิ่งสงขลามาราธอน ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สามารถดำเนินการจัดการแข่งขันได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด และผู้เข้าร่วมจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว ประชา-โปรดปราน/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 17:00 น. 15 พ.ย. 64   1136 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​นิพนธ์ เตือนจังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการปภ.ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง
เมื่อ: 18:08ข่าวสารบ้านเรา
ชาวสงขลาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นสายฝนตกเกือบทั้งวัน
เมื่อ: 11:50รายงานพิเศษ
​มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงานเด่น คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
เมื่อ: 10:38รอบรั้วการศึกษา
เตือนภัยฉบับใหม่ ฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่ภาคใต้ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64
เมื่อ: 09:52ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​"อ่างเก็บน้ำคลองหลา" ใกล้ชิดธรรมชาติที่โครงการพระราชดำริ
  1830 ครั้ง
 2. ​จับเข่าคุย "นิพัฒน์ อุดมอักษร" เกิด เติบโต สร้างธุรกิจที่หาดใหญ่ ขออาสารับใช้บ้านเกิด (ตอนที่ 1)
  1786 ครั้ง
 3. ​“นิพนธ์” ยันไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่เป็นการปกป้องผลประโยชน์รัฐมั่นใจไม่กระทบคุณสมบัติรัฐมนตรี
  1750 ครั้ง
 4. ฉายแล้ววันนี้ Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด
  1596 ครั้ง
 5. ​พาไปแลแม่หมาเลี้ยงลูกแมว ที่วัดป่าคงคาเลี้ยว รัตภูมิ
  1536 ครั้ง
 6. สถาบันฮาลาล ม.อ. จับมือโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ลงนาม MOU ด้านโลจิสติกส์ฮาลาล
  1443 ครั้ง
 7. ​ส่งมอบแท็บเล็ต โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” แก่ 23 โรงเรียนภาคใต้
  1420 ครั้ง
 8. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2564
  1374 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือแฟลช เอ็กซ์เพรส ปั้นบัณฑิตคุณภาพรองรับธุรกิจโลจิสติกส์
  1370 ครั้ง
 10. ชายแดนใต้หลังโควิด เอกชนขานรับเวทีศอ.บต.ร่วมแก้เศรษฐกิจ
  1328 ครั้ง
 1. ​นิพนธ์ เตือนจังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการปภ.ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง
  0 ครั้ง
 2. ชาวสงขลาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นสายฝนตกเกือบทั้งวัน
  0 ครั้ง
 3. ​มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงานเด่น คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
  0 ครั้ง
 4. เตือนภัยฉบับใหม่ ฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่ภาคใต้ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64
  0 ครั้ง
 5. ​โออาร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนสงขลา แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาธุรกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม
  0 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลา มอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 400 ถุง
  0 ครั้ง
 7. ครุศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งนวัตกรรมระบบพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในชุมชน
  0 ครั้ง
 8. มรภ.สงขลา ผนึก รพ.สงขลา เปิดศูนย์ “CI ราชภัฏ” เปลี่ยนหอพัก นศ. เป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา เชิญร่วมอุดหนุนเสื้อที่ระลึก “เล่าขานตำนาน เรือยาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”
  0 ครั้ง
 10. จังหวัดสงขลา กำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 26-30 พ.ย.นี้
  0 ครั้ง