เศรษฐกิจบ้านเรา

​"มนต์รักบ้านขาว" คณะสถาปัตยฯ มทร.ศรีวิชัย เปิดเสน่ห์หัตถกรรมมโนราห์และท้องทุ่งนาระโนด

เมื่อ: 05:58 น. 14 ธ.ค. 64   2525 ครั้ง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เปิดกิจกรรม "มนต์รักบ้านขาว" นำเสน่ห์ลูกปัดมโนราห์และท้องทุ่งนาระโนด สร้างจุดขายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และเรียนรู้สู่ชุมชนยั่งยืน

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา จัดกิจกรรมการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่การยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และเรียนรู้สู่ชุมชนยั่งยืน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ณ ศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมลูกปัดมโนราห์บ้านขาว ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีพันจ่าเอก นิพนธ์ จันทร์ชู ปลัดอาวุโสอำเภอระโนด เป็นประธานเปิดงาน ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.ทัชชญา สังขะกูล หัวหน้าโครงการ U2T ตำบลบ้านขาว กล่าวรายงาน นายบุญพา ไชยมุติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ ชาวชุมชนบ้านขาว เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน หลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด (COVID-19) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการในพื้นที่ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ได้ออกแบบกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการฯ และความต้องการของชุมชน คือ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การยกระดับการท่องเที่ยวอย่างมีอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ การสรรค์สร้างสภาพแวดล้อมสู่การยกระดับการท่องเที่ยว การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน

นอกจากนี้ชุมชนยังมีความต้องการยกระดับศักยภาพตำบลบ้านขาวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะในการจัดการสูง มีการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ มีสัมมาชีพ มีการยกระดับจัดการวิสาหกิจ การท่องเที่ยวและการยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ สู่การพัฒนาอย่างครอบคลุมทุกมิติในด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงจากภาครัฐ โดยคณะทำงาน U2T บ้านขาว ได้ออกแบบกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จำนวน 12 กิจกรรม โดยได้ดำเนิการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการจัดนิทรรศการ "มนต์รักบ้านขาว" การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนของตําบลบ้านขาว และจัดแสดงผลการดําเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทิศทางการพัฒนาตําบลบ้านขาวสู้ชุมชนแห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ และการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

สู่ตลาดสากล การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG) ในปีถัดไป โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

1.พันจ่าเอกนิพนธ์ จันทร์ชู ปลัดอาวุโส อ.ระโนด

2.นายบุญพา ไชยมุติ รองปลัด อบต.บ้านขาว

3.นายณัฐพล หนูแสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 (ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านขาว)

4.น.ส.มุขดาวรรณ แก้วเหมือน

5.นายกิตธนา สุบรรพวงศ์ รองประธานและเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

5.นางสายใจ สังกะสี

6.น.ส.พรเพ็ญ ประกอบกิจ

7.ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ค U2t Ruts คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 05:58 น. 14 ธ.ค. 64   2525 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มทร.ศรีวิชัย จับมือชุมชนบางกล่ำ ทำผังภูมินิเวศน์ร่วมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
รับฟังความเห็นการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลปากแตระ ระโนด
มทร.ศรีวิชัย ผนึกกำลัง ร่วมกับท้องถิ่นชุมชนพื้นที่คลองบางกล่ำสร้างเส้นทางท่องเที่ยว 4 ตำบล
​มทร.ศรีวิชัย ผนึกกำลังขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและยกระดับของนวัตกรรมเปิดอบรมกว่า 20 หลักสูตร
ข่าวล่าสุด
​Carameaw cafe คาราแมว คาเฟ่ที่มีห้องแมว @พัทลุง
เมื่อ: 11:01G-SPECIAL
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงาน “ภูษาสง่าศิลป์ สายใยแห่งพระบารมี ภูษาทักษิณ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
เมื่อ: 10:33ข่าวสารบ้านเรา
เปิดการแข่งขันกรีฑาสี "ตรีจักรเกมส์" โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
เมื่อ: 09:19รอบรั้วการศึกษา
​ขอเชิญร่วมกิจกรรม “พาป๋าหลบบ้าน” 19-26 สิงหาคม 2565
เมื่อ: 09:08รายงานพิเศษ

 1. ​"นายกชาย" ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ MBI ไม่ใช่ท่อน้ำเลี้ยงไม่ใช่นายทุน
  1285 ครั้ง
 2. ​ทายาทขุนนิพัทธ์ ร่อน จม.แจงหลังมีผู้แอบอ้างเป็นทายาท หวั่นนำไปหาผลประโยชน์ทำเสียชื่อเสียง
  943 ครั้ง
 3. ​"ตลาดน้ำคลองแห" จากคลองน้ำเสียสู่สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์+สร้างเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  893 ครั้ง
 4. นิพนธ์ ​ตรวจความพร้อมตลาดน้ำคลองแหก่อนกลับมาเปิดให้บริการ 5 ส.ค.นี้
  817 ครั้ง
 5. เปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง (แห่งใหม่) อย่างเป็นทางการ
  558 ครั้ง
 6. ​พิธีสมโภชหลวงพ่อสมหวัง วัดม่วงหอม บางกล่ำ
  514 ครั้ง
 7. เดินหน้าฟื้นฟูและลดผลกระทบโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าและโบราณสถานภูเขาน้อย
  504 ครั้ง
 8. กลับมาอีกครั้ง “Sprite Music Contest ครั้งที่ 16” หาดทิพย์ จัดเต็ม ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
  492 ครั้ง
 9. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  444 ครั้ง
 10. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการติวภาษาอังกฤษ “พิชิต TCAS'66” (A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng)
  408 ครั้ง
 1. ​Carameaw cafe คาราแมว คาเฟ่ที่มีห้องแมว @พัทลุง
  0 ครั้ง
 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงาน “ภูษาสง่าศิลป์ สายใยแห่งพระบารมี ภูษาทักษิณ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
  0 ครั้ง
 3. เปิดการแข่งขันกรีฑาสี "ตรีจักรเกมส์" โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  0 ครั้ง
 4. ​ขอเชิญร่วมกิจกรรม “พาป๋าหลบบ้าน” 19-26 สิงหาคม 2565
  0 ครั้ง
 5. ​ธีระการช่าง ชวนคุณดูแลรถรับวันแม่ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องราคาพิเศษ 599.-
  0 ครั้ง
 6. มทร.ศรีวิชัย จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ภายใต้บริบท พลังปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  0 ครั้ง
 7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลาจะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
  0 ครั้ง
 8. ​จังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. แถลงข่าวกิจกรรม “พาป๋า หลบบ้าน” อัญเชิญอัฐิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กลับสู่จังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 9. ​“ทีม Singora Heritage” ชนะเลิศประกวดอาหารพื้นถิ่น เมนูสำรับลุ่มน้ำทะเลสาบฯ จัดโดย มรภ.สงขลา
  0 ครั้ง
 10. ​โออาร์ พบสื่อสงขลา เปิดแผนพัฒนาธุรกิจ "เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน"
  0 ครั้ง