​ เตรียมจัดงาน Flower Festa @สงขลา รับเปิดประเทศส่งท้ายปี 24-26 ธ.ค.ที่หาดสมิหลา


20 ธ.ค. 2564

จังหวัดสงขลา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมจัดกิจกรรม “Flower Festa @สงขลา” มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องการเปิดประเทศ

(20 ธ.ค. 64) ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม “Flower Festa @สงขลา” โดยมี นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ผู้แทนสถานีตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่ ผู้แทนจากเทศบาลนครสงขลา ตลอดจนคณะผู้จัดงาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรม “Flower Festa @สงขลา” ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2564 บริเวณโซนนางเงือกริมหาดสมิหลา ซึ่งมีรูปแบบงานเป็นการติดตั้งชิ้นงานประติมากรรม และดอกไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้วงกว้างทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสงขลาที่มีความพร้อมด้านสินค้า การบริการ และการจัดการเพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการนำร่องของการเปิดประเทศ

ภายในงานจัดให้มีการแสดงประติมากรรมดอกไม้ริมหาดสมิหลา โดยมีแรงบันดาลใจจากความเป็นมาและเสน่ห์ของจังหวัดสงขลา และบรรยากาศของพระอาทิตยในเวลาต่างๆ ประกอบด้วย

- ประติมากรรม Heritage Sailing เรือสำเภา โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินข้ึนไปถ่ายรูปบนเรือสำเภาได้

- ประติมากรรม Joy Entrapment ได้รับแรงบันดาลใจจากการทำประมง

- ประติมากรรม MorningGlory กลุ่มดาวแมงป่อง

- ประติมากรรม Colors of the Wind การเล่นว่าวริมหาด

- ประติมากรรม Sea Breath ที่นั่งริมทะเลที่ทุกคนห้ามพลาดกับบรรยากาศของหาดไมอามี่

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Workshop งานฝีมือ เป็นการจัดดอกไม้ เพ้นท์แจกันคราฟท์ ซึ่งผู้สนใจจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า โดยจะต้องผ่านการตรวจ ATK และมีหลักฐานยืนยันการรับวัคซีนตามที่กำหนด นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาถ่ายรูป และร่วมกิจกรรม Workshop ได้ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ บริเวณริมหาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งทางคณะผู้จัดได้ดำเนินการจัดงานภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สุธิดา / ข่าว โปรดปราน / ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา