เทศบาลนครหาดใหญ่ แจ้งยกเลิก​จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ประจำปี 2564


24 ธ.ค. 2564

เทศบาลนครหาดใหญ่ แจ้งยกเลิกจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ประจำปี 2564 (Night Paradise Hatyai Countdown 2022 Funtastic Safari) ที่กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 18.30 - 24.00 น. ณ บริเวณลานจัตุรัสเทศบาลนครหาดใหญ่ (หอนาฬิกา) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคน