ประชาสัมพันธ์

​หาดทิพย์ ส่งมอบ “ห้องหาดทิพย์” และรถพยาบาลฉุกเฉินสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อ: 14:08 น. 17 ม.ค. 65   3228 ครั้ง

หาดทิพย์ ส่งมอบ “ห้องหาดทิพย์” ห้องอเนกประสงค์ทางการแพทย์ และรถพยาบาลฉุกเฉินเฉพาะกิจ สนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี

14 มกราคม 2565 จ.สุราษฎร์ธานี : นายดำรงรักษอภิบาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส - Corporate Affairsพร้อมด้วย นายเสกสรรค์ เพชรสุทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ-Operation และ นายสยาม สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้แทน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ “ห้องหาดทิพย์” ให้กับ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยออกแบบให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการปรับปรุงพื้นที่ใต้ตึกของอาคาร 24 ปีท่าโรงช้าง พื้นที่ขนาด 616 ตารางเมตร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยในโอกาสครบรอบ 24 ปี ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ ร่วมกับ นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง พร้อมกับเยี่ยมชมรถพยาบาลฉุกเฉิน ของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบให้กับ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ใช้เฉพาะกิจในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน


นายสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการพัฒาเพื่อความยั่งยืน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ พลตรี พัชรรัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการช่วยเหลือและสนับสนุนโรงพยาบาลท่าโรงช้างเพื่อการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเริ่มต้นตั้งแต่ การตั้งโรงพยาบาลสนาม ทางหาดทิพย์เอง ได้สนับสนุนและช่วยเหลือในหลายด้าน เช่น น้ำดื่มเพื่อการอุปโภคและบริโภค มอบของใช้ อาหารและสิ่งของจำเป็นอื่นๆ สำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินของบริษัทฯ ใช้เฉพาะกิจในการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อนำส่งโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จนกว่าสถานการณ์เป็นปกติ และปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคาร 24 ปีท่าโรงช้างแห่งนี้ขนาดพื้นที่ 616 ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่ จำนวน 1.5 ล้านบาท ให้เป็นห้องอเนกประสงค์ทางการแพทย์ โดยได้ออกแบบให้ถูกต้องตามหลักอาชีวะอนามัย กล่าวคือ มีการวางระบบการระบายอากาศภายในให้มีการถ่ายเทได้ตลอดเวลาโดยติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ซึ่งเป็นการดูดอากาศเข้า และระบายออกได้อย่างดี เพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนของอากาศภายใน รวมถึงการปรับปรุงพื้นให้เป็นพื้น PU MF

เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค และแบคทีเรีย รวมไปถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานและการฆ่าเชื้อ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ทั้งในช่วงเวลาสภาวะปกติ และในสภาวะวิกฤติ ต่างๆอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป ครับ

นอกจากนั้น ในปี 2564 ที่ผ่านมา หาดทิพย์ ได้สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือสังคมในการยับยั้งความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ร่วมกับมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือบุคคลากรทางแพทย์ และพี่น้องในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยสนับสนุนเครื่องดื่มเพื่อบริการบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร และหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมไปถึง มอบวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม บริจาคให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ผ่านจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำดื่มน้ำทิพย์ในราคาพิเศษให้กับสภาภาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และสนับสนุนรถพยาบาลให้เทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยืมใช้งานรับ-ส่งผู้ป่วย หรือกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ารับการรักษา/ส่งตรวจไปยังสถานพยาบาลต่างๆ เป็นระยะเวลา ครั้งละ 6 เดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมมูลค่าการช่วยเหลือ กว่า 5.8 ล้านบาท

ด้าน นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง กล่าวว่า “ ขอขอบคุณหาดทิพย์ที่ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆให้กับคนไข้ ชุมชน และโรงพยาบาล ซึ่งเกินความคาดหวังของเรามาก ที่หาดทิพย์ได้เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ โดย “ห้องหาดทิพย์” ได้รับการออกแบบให้ถูกต้องตามหลักอาชีวะอนามัยและการเคลื่อนย้ายอากาศพลศาสตร์ ทำให้การเดินอากาศถ่ายเทในทิศทางเดียว ไม่ก่อให้มีการติดเชื้อ โดยโรงพยาบาลจะนำไปใช้งานได้ทั้งในช่วงเวลาสภาวะปกติ และ ในสภาวะวิกฤติต่างๆ คือ ส่วนที่ 1 ใช้เป็นหอผู้ป่วย โควิด-19 ที่สามารถรองรับได้ 60 เตียง ส่วนที่ 2 คือ ใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวในช่วงเกิดภัยพิบัติอุทกภัย สามารถรองรับได้ 20 ครัวเรือน และส่วนที่ 3 ในกรณีที่ไม่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน จะใช้ห้องนี้สำหรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถรองรับได้ 1,000 รายต่อวัน ซึ่งทางโรงพยาบาลจะใช้และดูแลคนไข้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ”


“หาดทิพย์ เคียงข้าง ข้างชาวใต้”

 
เมื่อ: 14:08 น. 17 ม.ค. 65   3228 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​สัมผัสนิยามซ่าจากนอกโลก! ครั้งแรกกับ “Coca-Cola Starshine™” รุ่น Limited Edition
​หาดทิพย์ จับมือ ม.อ. จัดทำโครงการนำร่องตู้อัตโนมัติ “ล่วมยา รวมใจ ผ่านภัย โควิด”
​หาดทิพย์ มอบทุนสนับสนุนปฏิบัติงาน “กองทุนพนักงานเปล ดีเด่น”ประจำปี 2564
พลตรีพัชร รัตตกุล รับรางวัล คนดีศรีสงขลา-นักธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2564
ข่าวล่าสุด
​ปชป.จัดเวทีสัมมนาเตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง 3 แม่ทัพใต้เน้นชูผลงานประจักษ์-อุมดมการณ์ทันสมัย
เมื่อ: 11:41รายงานพิเศษ
​SUCHADA A-TOWN 3 แกรนด์โอเพนนิ่ง รับสุข x3 กับบ้านมินิมอลทำเลดีที่สุด
เมื่อ: 14:15เศรษฐกิจบ้านเรา
​“Life Di Center” จุฬาฯ ผนึกศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน
เมื่อ: 17:56รอบรั้วการศึกษา
เตือนผู้ทำงานใกล้ชิดลิงหรืออยู่แนวชายป่า ระวังไข้มาลาเรียสายพันธุ์ “โนวไซ” แพร่เชื้อจากลิงสู่คนได้
เมื่อ: 16:23คอลัมน์แนะนำ

 1. สงขลา พร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 4 พ.ค.-มิย.นี้
  882 ครั้ง
 2. ​เมกาโฮม ลดหนัดเหนียนสูงสุด70% ช่างและคนทำบ้านห้ามพลาด
  758 ครั้ง
 3. ​กราบขอพร พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ วัดธาตุน้อย นครศรีธรรมราช
  572 ครั้ง
 4. 3 พ.ค.65 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60
  519 ครั้ง
 5. ​สัมผัสนิยามซ่าจากนอกโลก! ครั้งแรกกับ “Coca-Cola Starshine™” รุ่น Limited Edition
  510 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับนายกสภา มรภ.อุบลราชธานี พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือเชิงนโยบาย
  492 ครั้ง
 7. ​เพราะศิลปะไม่มีที่สิ้นสุด ศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย คว้า 6 รางวัล โครงการ Easter Day: A Brighter Day
  446 ครั้ง
 8. ​รองผู้ว่าฯ นำชาวบ้านร่วมประเพณีเปลี่ยนผ้าองค์เจดีย์ ณ Sky walk @ควนเจดีย์ อำเภอเทพา
  377 ครั้ง
 9. ​SUCHADA A-TOWN 3 แกรนด์โอเพนนิ่ง รับสุข x3 กับบ้านมินิมอลทำเลดีที่สุด
  338 ครั้ง
 10. มรภ.สงขลา ชวนฟังเสวนามนุษย์มด Talk วาระพิเศษ “เตือนภัย ! นักศึกษาระวังป้องกันมิจฉาชีพหลอกทำงานออนไลน์”
  269 ครั้ง
 1. ​ปชป.จัดเวทีสัมมนาเตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง 3 แม่ทัพใต้เน้นชูผลงานประจักษ์-อุมดมการณ์ทันสมัย
  0 ครั้ง
 2. ​SUCHADA A-TOWN 3 แกรนด์โอเพนนิ่ง รับสุข x3 กับบ้านมินิมอลทำเลดีที่สุด
  0 ครั้ง
 3. ​“Life Di Center” จุฬาฯ ผนึกศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน
  0 ครั้ง
 4. เตือนผู้ทำงานใกล้ชิดลิงหรืออยู่แนวชายป่า ระวังไข้มาลาเรียสายพันธุ์ “โนวไซ” แพร่เชื้อจากลิงสู่คนได้
  0 ครั้ง
 5. ​กราบขอพร พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ วัดธาตุน้อย นครศรีธรรมราช
  0 ครั้ง
 6. ​สัมผัสนิยามซ่าจากนอกโลก! ครั้งแรกกับ “Coca-Cola Starshine™” รุ่น Limited Edition
  0 ครั้ง
 7. ​รองผู้ว่าฯ นำชาวบ้านร่วมประเพณีเปลี่ยนผ้าองค์เจดีย์ ณ Sky walk @ควนเจดีย์ อำเภอเทพา
  0 ครั้ง
 8. มรภ.สงขลา ชวนฟังเสวนามนุษย์มด Talk วาระพิเศษ “เตือนภัย ! นักศึกษาระวังป้องกันมิจฉาชีพหลอกทำงานออนไลน์”
  0 ครั้ง
 9. ​เมกาโฮม ลดหนัดเหนียนสูงสุด70% ช่างและคนทำบ้านห้ามพลาด
  0 ครั้ง
 10. สงขลา พร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 4 พ.ค.-มิย.นี้
  0 ครั้ง