​พาณิชย์ - DITP เดินหน้าเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG


28 มี.ค. 2565

พาณิชย์ - DITP เดินหน้าเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์ที่ได้สั่งการให้สนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นนั้น กรมฯ ร่วมกับ สมาคมการพิมพ์ไทย และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทยในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก (ภาคใต้) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่น ตลอดจนยกระดับมาตรฐานด้านบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถขยายธุรกิจออกสู่ตลาดต่างประเทศ

โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรม Online Coaching ให้คำปรึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และกิจกรรม Onsite จำนวน 2 วัน ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ กิจกรรม Workshop และกิจกรรมสร้างเครือข่ายจับคู่เจรจาธุรกิจ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และผู้ประกอบการ OTOP/SMEs กลุ่มอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น สินค้าอุปโภคและบริโภคที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ที่มีศักยภาพและต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2565 ได้ที่ช่องทาง https://forms.gle/M74EYNMv3di1CqmW6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวนพรัตน์ โชติกไพศาล (ผู้ประสานงาน) หมายเลขโทรศัพท์ 086-609-1565 , 02-961-2426-8 ต่อ 11 หรือ E-mail : [email protected] Facebook page : DITP Printing & Packaging