จุรินทร์-นิพนธ์ ประชุม กรอ.พาณิชย์ภาคใต้ เร่งหาตลาดรองรับฤดูผลไม้ภาคใต้


22 เม.ย. 2565

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ด้านการพาณิชย์ 14 จังหวัดภาคใต้ (กรอ.ภาคใต้) หารือวาระเร่งด่วนในการหาตลาดรองรับฤดูกาลผลไม้ภาคใต้ที่กำลังจะเริ่มออกสู่ตลาด


โดยการประชุมในวันนี้ (22 เม.ย.65) จัดขึ้น ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูกติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในพื้นที่ และประชุมผ่านระบบออนไลน์จากทั่วภาคใต้ ซึ่งการประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญคือการหารือเรื่องการหาตลาดรองรับฤดูผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้

สำหรับตลาดในประเทศได้ประสานความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า สถานีบริการน้ำมันทั้ง ปตท. เชลส์ บางจาก พีที รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการจัดจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้สินค้ามีพื้นที่วางจำหน่ายมากที่สุด ในส่วนของการส่งออกนอกจากจีนและอาเซียนที่เป็นตลาดหลักแล้ว ตอนนี้ได้ขยายตลาดไปยังอินเดีย และตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และมีกำลังซื้อสูง

ส่วนการนำเสอนจากภาคเอกชน ได้มีการเสนอให้จัดหาพื้นที่สร้างตลาดผลไม้บริเวณบ้านด่านนอก อ.สะเดา ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อให้พ่อค้าชาวมาเลเซียสามารถเข้ามาซื้อผลไม้ไปจำหน่ายต่อ ในประเด็นนี้นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้นำเสนอพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ซึ่งมีกว่า 600 ไร่ หรือพื้นที่ของอบจ. 100 กว่าไร่ ซึ่งอยู่ใกล้แนวพรมแดนและยังมีพื้นที่เหลือเพียงพอที่จะสร้างตลาดได้ โดยให้ทางจังหวัดประสานการดำเนินงานในรายละเอียดต่อไป

รวมทั้งยังมีการหารือในประเด็นอื่นๆ จากจังหวัดต่างๆ อาทิ การผลักดันจังหวัดชายแดนใต้สู่ครัวโลกด้านฮาลาล การส่งเสริมการเลี้ยงโคในพื้นที่ชายแดนใต้ การส่งเสริมตลาดสมุนไพร การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้า หารือเรื่องปุ๋ยเคมีที่ราคาพุ่งสูขึ้นอย่างต่อเนื่อง การรับมือการขึ้นราคาของน้ำมันดีเซลหลังรัฐบาลเลิกตรึงราคา ซึ่งปัญหาระดับพื้นที่ก็ได้มอบหมายให้ทางจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานระดับพื้นที่รับไปดำเนินการ ส่วนประเด็นมหภาคก็จะนำเข้าที่ประชุมกรอ.ส่วนกลาง หรือนำเสนอในคณะรัฐมนตรีต่อไป