ทน.หาดใหญ่ ทำความเข้าใจชุมชน ปรับปรุงตลาดมุสลิมโฉมใหม่


26 ก.ค. 2565

ประสานความร่วมมือชุมชน ทำความเข้าใจ ปรับปรุงตลาดมุสลิมโฉมใหม่ "

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

- เข้าประชุมร่วมกับชุมชนตลาดพ่อพรหม เพื่อที่จะพูดคุยทำความเข้าใจ ในการดำเนินการปรับปรุงตลาดชุมชนมุสลิมให้ทันสมัยขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และเพื่อสร้าง Landmark และเพิ่มจุดเช็คอินใหม่

โดยประสานความร่วมมือกับชุมชนรวมถึงเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่

ณ มัสยิดมะห์มูดียะห์ หาดใหญ่ใน