​รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา จับมือ กกท. และจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม Sports Expo ภายใต้โครงการ Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival


3 ก.ย. 2565

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา จับมือ กกท. และจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม Sports Expo ภายใต้โครงการ Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival ประจำปี 2565 เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจด้วย Sports Tourism นำร่อง 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

วันนี้ (3 ก.ย. 65) เวลา 15.30 น. ที่ลานกิจกรรมบริเวณลานด้านหน้า เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ร่วมเปิดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ Sports Expo ภายใต้โครงการกิจกรรมกีฬาเชิงการท่องเที่ยว Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมภายในงานอย่างคึกคัก

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการกีฬา ภายใต้โครงการ “Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival 2022” ริเริ่มจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ.2563 ณ จังหวัดภูเก็ต พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีดำริให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีจัดการแข่งขันกีฬาเป็นตัวนำร่องซึ่งถือเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนทั้งในด้านเศรษฐกิจ จึงได้มีนโยบายให้การส่งเสริม สนับสนุนโดยเฉพาะจังหวัดในรอบทะเลอันดามันและอ่าวไทย เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการกีฬา และการท่องเที่ยว ทั้งนี้ รมว. ท่องเที่ยวและกีฬา จึงมอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาภายใต้มหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival ประจำปี 2565 โดยกีฬาที่แข่งขันจะครบทุกมิติทั้งทางอากาศ ทางบกและทางน้ำ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนหลักมาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้จัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ Sports Expo ขึ้นควบคู่ไปกับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทุกจังหวัด เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย Sports Tourism นำร่อง 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง กระบี่ ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี โดยในครั้งนี้จังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรรม Sports Expo ขึ้น ณ ลานกิจกรรมบริเวณด้านหน้า เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ โดยภายในงานมีร้านค้าในจังหวัดนับ 10 ร้าน ร่วมออกบูธ ทั้งอุปกรณ์กีฬา สินค้า OTOP และร้านอาหารท้องถิ่นมากมาย พร้อมการแสดงจากศิลปินดัง อาทิ ไอซ์ ศรัณยู และการแสดงพื้นเมืองอีกด้วย

ที่สำคัญจังหวัดสงขลายังเป็นพื้นที่ในการจัดการแข่งขันอีสปอร์ต รวมถึงกีฬาชายหาด วิ่งเทรล และกีฬาทางอากาศ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยว นักกีฬา ผู้ชมเข้ามาในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน พร้อมกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว วิทยา - ทีปรกร/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา