ข่าวสารบ้านเรา

​รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดการเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 13 ปี 2565” ภายใต้แนวคิด “หาดใหญ่ร่วมแรง พร้อมรับอุทกภัย เข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ผนึกกำลังทุกภาคส่วน บูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบ

เมื่อ: 11:36 น. 12 ต.ค. 65   901 ครั้ง

วันนี้ (12 ต.ค. 65) ที่ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง...สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 13 ปี 2565” (หาดใหญ่ร่วมแรง พร้อมรับอุทกภัย เข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) โดยมี รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน คณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้แทนชุมชนชาวหาดใหญ่ และชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ความท้าทายที่ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย คือทุกภาคส่วนมีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม รวมถึงภัยพิบัติอื่น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม การขยายผลของแผนปฏิบัติการ หรือแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ ที่เป็น Model ทำให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักในการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้ และเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปีนี้ทั้งใน และต่างประเทศ มีเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมาก เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน และภาคประชาชน ได้ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการแก้ปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้อย่างยั่งยืน

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลชาติ โชติการ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ปี 2565” ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 13 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด Hatyai Model ทำให้ได้แนวคิด และแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างบูรณาการจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เช่น ระบบบ้านพี่เลี้ยงในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ แผนการเตรียมความพร้อม การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและจัดการน้ำท่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนตัวอย่าง และระบบเตือนภัยน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ เป็นต้น

สำหรับในปี 2565 นี้ ในช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม ของทุกปี ภาคใต้ของประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ของภาคใต้ ดังนั้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการรับมือและแก้ปัญหาน้ำท่วม จึงกำหนดจัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 13 ปี 2565” ภายใต้หัวข้อ “หาดใหญ่ร่วมแรง พร้อมรับอุทกภัย เข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดสงขลา ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสงขลา โดยกำชับทุกหน่วยติดตามสถานการณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ , การจะทำรายละเอียดและเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 11:36 น. 12 ต.ค. 65   901 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ปอมท. ร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2565
​“อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.” คว้ารางวัล 3rd Place Inspiring Solutions” จากงานประชุม 39th IASP World Conference 2022
​55 ปี วิศวฯ ม.อ. เดินหน้าสู่ Smart Engineer
​ม.อ. หารือ บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ จับมือร่วมวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ข่าวล่าสุด
​มรภ.สงขลา อบรม “ITA” ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ
เมื่อ: 16:04รอบรั้วการศึกษา
​โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดพิธีสมโภชหลักศิลาจารึกสำโรงและพิธีทักษิณานุปทานแก่บรรพชน
เมื่อ: 14:35ข่าวสารบ้านเรา
​เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน สนับสนุนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอน
เมื่อ: 12:36เศรษฐกิจบ้านเรา
ธ.อิสลาม เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สร้างโอกาสการเงินชาวใต้หวังโควิด-19
เมื่อ: 15:30เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ชาวสวนปาล์มสงขลาบุกศาลากลาง เรียกร้องแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ-ปุ๋ยแพง
  2812 ครั้ง
 2. ​ตรุษจีนหาดใหญ่ จัดยิ่งใหญ่ 10 วัน 10 คืน ฉลองครบรอบ 65 ปี มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)
  2601 ครั้ง
 3. ​2566 ปีกระต่ายวิ่งฉิว การเมืองครึกครื้น & ท่องเที่ยวคึกคัก
  2167 ครั้ง
 4. ​กรรมาธิการแรงงานส.ส.ลงพื้นที่สะเดา สัมมนาการพัฒนาความร่วมมือแรงงานระดับท้องถิ่น
  2072 ครั้ง
 5. ​เชิญเที่ยวงาน เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่
  1571 ครั้ง
 6. เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมบริการรถรับ-ส่ง
  1331 ครั้ง
 7. ยกระดับสงขลาไมซ์ซิตี้ สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ
  1328 ครั้ง
 8. ร่วมต้อนรับทีมกลันตัน เอฟซี สู่สงขลาในการแข่งขันฟุตบอลนัดยิ่งใหญ่
  1088 ครั้ง
 9. ​มูลนิธิชูเกียรติฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและช่วยเหลือสังคมที่สงขลา ปีที่ 12
  1065 ครั้ง
 10. 15 ม.ค. ปราสาทสายฟ้ายกพลชนทีมดังมาเลเซีย ที่สนามติณฯ ในรายการ ASEAN CHARITY SHIELD 2023
  1047 ครั้ง
 1. ​มรภ.สงขลา อบรม “ITA” ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ
  0 ครั้ง
 2. ​โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดพิธีสมโภชหลักศิลาจารึกสำโรงและพิธีทักษิณานุปทานแก่บรรพชน
  0 ครั้ง
 3. ​เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน สนับสนุนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอน
  0 ครั้ง
 4. ธ.อิสลาม เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สร้างโอกาสการเงินชาวใต้หวังโควิด-19
  0 ครั้ง
 5. ​คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” ที่สงขลา
  0 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลาจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
  0 ครั้ง
 7. ​มรภ.สงขลา ดูงาน มรภ.เชียงใหม่-มรภ.ลำปาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน SDGs
  0 ครั้ง
 8. "ดอกไม้เหล็ก ชายแดนใต้" แม่ทัพภาคที่ 4 ลงให้กำลังใจการฝึกกับหน้าที่และภารกิจรับใช้ชาติ
  0 ครั้ง
 9. ​สุดเจ๋ง มรภ.สงขลา คว้า 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ
  0 ครั้ง
 10. ม.หาดใหญ่ CATCH YOUR DREAM เปลี่ยนความฝัน ให้เป็นมืออาชีพ
  0 ครั้ง