ธ.อิสลาม เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สร้างโอกาสการเงินชาวใต้หวังโควิด-19


27 ม.ค. 2566

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ (SFIs) อีก 3 แห่งประกอบด้วย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 5 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2566 ตามนโยบายของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขหนี้สินของประชาชนอย่างครบวงจร ให้คำปรึกษาและความรู้ทางการเงิน พร้อมเติมทุนในการสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

โดยช่วงเช้าวันนี้ (27 ม.ค. 66) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายผ่านวิดีโอ และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการชุมชนซื่อสัตย์” ระหว่าง ไอแบงก์กับมัสยิดมูฮัมมาดียะห์ และมอบวงเงินสินเชื่อโครงการชุมชนซื่อสัตย์แก่ผู้แทนมัสยิดอูลูมุดดีนียะห์ เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบของพี่น้องมุสลิมในชุมชนพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งมีนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและเป็นผู้มอบวงเงินสินเชื่อดังกล่าว นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมพูดคุยกับลูกหนี้ไอแบงก์ สอบถามถึงประเด็นปัญหาจากลูกค้าของธนาคารเพื่อหาแนวทางแก้ไขและให้คำปรึกษาในการแก้ไขหนี้อย่างยั่งยืนต่อไป

นายทวีลาภ เผยว่า “ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ครั้งที่ 5 นี้ ไอแบงก์ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ และได้ขนมาตรการความช่วยเหลือในการแก้หนี้พร้อมโปรโมชันทางการเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้กับลูกค้าในพื้นที่ จ.สงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง มากมายดังนี้

1. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เปราะบาง

  • มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหา (NPF) สำหรับลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย เป็นมาตรการผ่อนผันชำระเงินต้น ผ่อนชำระเฉพาะกำไรและลดอัตรากำไรยาวถึง 12 เดือน
  • มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้ทั่วไป (Non - NPF) สำหรับลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (MSME) และสินเชื่ออเนกประสงค์ แบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและมีสถานะค้างชำระไม่เกิน 90 วัน สามารถขอผ่อนปรนชำระเฉพาะกำไร ไม่เกิน 12 เดือน และขยายระยะเวลาผ่อนชำระ ไม่เกิน 2 ปี หรือลดค่างวดการผ่อนชำระเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
  • มาตรการแก้หนี้ระยะยาวด้วยการรีไฟแนนซ์ (Refinance) และการรวมหนี้ (Debt Consolidation) เพื่อลดภาระค่างวดผ่อนชำระ สำหรับผู้ที่มีบัญชีสินเชื่อบ้านและบัญชีสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน สามารถเข้าร่วมมาตรการโดยการรวมหนี้ทั้งภายในธนาคาร และ สถาบันการเงินอื่น

2. การให้สินเชื่อใหม่ฟื้นฟูธุรกิจและสินเชื่อบุคคลอัตรากำไรต่ำ

  • สินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูธุรกิจ เป็นสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือลูกค้าสินเชื่อใหม่ที่ไม่มีวงเงินกับสถาบันการเงินใด ๆ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน และฟื้นฟูการดำเนินกิจการที่เป็นการเสริมศักยภาพธุรกิจให้สามารถแข่งขันและดำเนินการต่อได้อย่างยั่งยืน ทั้งจากกระแสดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือนวัตกรรมแห่งโลก

แคมเปญ “ไอแบงก์ ยืนหนึ่ง” ที่ครบเครื่องเรื่องสินเชื่อที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะซื้อ ซ่อม สร้าง รีไฟแนนซ์ คิดอัตรากำไรต่ำพิเศษ เริ่มต้น 1.99% ต่อปี (SPRL – 5.41% ปัจจุบัน SPRL = 7.4% ต่อปี) นาน 6 เดือน ให้วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนได้นานสูงสุด 35 ปี รวมถึงสินเชื่ออเนกประสงค์ Top up และสินเชื่อบ้านแลกเงิน อัตรากำไรต่ำพิเศษ พร้อมฟรีค่าประเมินและค่านิติกรรมสัญญา”

นายทวีลาภ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากธนาคารจะให้การช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารแล้ว ไอแบงก์ยังได้จัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศให้หลุดพ้นจากหนี้นอกระบบตลอดจนให้เงินทุนสร้างงานสร้างอาชีพผ่านโครงการชุมชนซื่อสัตย์ โดยอาศัยมัสยิดคัดกรองพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเข้าร่วมโครงการ ปัจจุบันมีมัสยิดร่วมโครงการกับธนาคารแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 1,250 แห่ง

ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.สงขลา และจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจ มาร่วมงานนี้ได้ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา”