​เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน สนับสนุนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอน


28 ม.ค. 2566

เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน สนับสนุนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซพลอเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท ในการดำเนินโครงการทดลองเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนในตะกร้าไม้ใผ่ บริเวณดินเลนงอกใหม่ อ่าวทุ่งคา-สวี ให้กับ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร โดยมี นายสุวรรณเนาว์ แสนสุข (ที่ 4 จากซ้าย) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรในการฟื้นฟูป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์ โดยโครงการดังกล่าว นอกจากจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดของกล้าไม้ให้สามารถต้านแรงลมในฤดูมรสุม เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนเป็นแหล่งอาหารและแหล่งประกอบอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ป่าชายเลนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับประเทศไทยอีกด้วย