ประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด งข สงขลา มีรายได้กว่า 13.7 ล้านบาท


19 ก.พ. 2566

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประมูล ป้ายทะเบียนรถเลขสวย ทั้งหมวด งข และหมวดเสริม รายได้จากการประมูลครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 13,737,669 บาท โดยการจัดการประมูลมีขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ และผ่านทางระบบออนไลน์ www.tabienrod.com

รายได้จากการประมูลจะเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นำไปสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทน ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชน