เศรษฐกิจบ้านเรา

ประชุมศึกษาเสนอแผนสร้างสะพานหรือทางลอดทดแทนแพข้ามฟากสงขลา-สิงหนคร

เมื่อ: 13:45 น. 21 ก.พ. 66   2937 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานศึกษาความเหมาะสมในเบื้องต้น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์สงขลา เพื่อเชื่อมต่ออำเภอเมืองสงขลากับอำเภอสิงหนคร


(20 ก.พ.66) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศึกษาความเหมาะสมในเบื้องต้น สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาหรืออุโมงค์ลอดทะเลสาบสงขลา ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์สงขลา เพื่อเชื่อมต่ออำเภอเมืองสงขลากับอำเภอสิงหนคร ครั้งที่ 1/2566 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานทางหลวงที่ 18 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

โดยในที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบ เรื่องข้อสั่งการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย นายเจือ ราชสีห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกราบเรียน นายกรัฐมนตรีเพื่อกรุณาขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา โดยสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้กราบเรียนพิจารณาแล้ว มีบัญชาให้กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสงขลาและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมชาติ พิจารณาและเสนอความคิดเห็น ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และในส่วนขอรับการสนับสนุนการศึกษาความเหมาะในการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาหรืออุโมงค์ลอดทะเลสาบสงขลา ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์สงขลา เพื่อเชื่อมต่ออำเภอเมืองสงขลากับอำเภอสิงหนครของจังหวัดสงขลา ให้จังหวัดสงขลารวบรวมและจัดทำความเห็นสำหรับโครงการฯ ให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเสนอสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับเรื่องเพื่อพิจารณา ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการฯ แจ้งอำเภอทุกอำเภอเพื่อสำรวจความคิดเห็น ในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบ google from รวม 16 อำเภอ อำเภอละ 35 ชุด รวมถึงรวบรวมรายชื่อประชาชนที่มีความต้องการในการดำเนินโครงการฯ แจ้งจังหวัดทราบเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเสนอโครงการต่อไป ส่วนเรื่องการขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเส้นทางจราจรเข้า - ออก ตัวเมืองสงขลา ถนนติณสูลานนท์ และถนน อบจ.สงขลา 2051(ถนนสามสิบเมตร)มีช่องทางการจราจรคับแคบและชำรุดเสียหายเป็นปัญหาและอุปสรรคในการสัญจร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอความอนุเคราะห์ให้จังหวัดสงขลาสนับสนุนการขยายช่องจราจรและซ่อมแซมผิวจราจร ถนนติณสูลานนท์ และถนน อบจ.สงขลา 2051(ถนนสามสิบเมตร) ซึ่งอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ณ.กัลย์ ณะช้อย /ข่าว ทีปรกร-วิทยา /ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 13:45 น. 21 ก.พ. 66   2937 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

กมธ.กฎหมายฯ ติดตามข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกพื้นที่โบราณสถาน บริเวณเมืองเก่าสิงหนคร
​ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ในเขตโบราณสถานเขาน้อย สิงหนคร ชี้มูลค่าการขุดที่ดินกว่า 25 ล.อาจส่งผลกระทบต่อเจดีย์ในอนาคต
​ผู้ว่าฯ ติดตามคดีปัญหาการบุกรุกและทำลายโบราณสถานเขาแดง ย้ำให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามขั้นตอนกฎหมาย
ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบโบราณสถานเขาแดงและเขาน้อย หลังพบการบุกรุกย้ำต้องเอาคนผิดมาลงโทษ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City
เมื่อ: 17:52ข่าวสารบ้านเรา
เทศกาลเที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ Songkhla Seafood Festival ครั้งที่ 3
เมื่อ: 15:12ประชาสัมพันธ์
​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
เมื่อ: 14:53รอบรั้วการศึกษา
สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต
เมื่อ: 14:38ข่าวสารบ้านเรา

 1. มหกรรมว่าวสงขลา เดินชิว กินลม ชมว่าว
  3703 ครั้ง
 2. ​คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ผนึก ศจย. จัดประชุมวิชาการ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"
  1408 ครั้ง
 3. ​เปิดงาน “Songkhla Signature" เทศกาลอาหารคู่เมืองสงขลา
  1287 ครั้ง
 4. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการส่วนท้องถิ่น "วางพานพุ่มดอกไม้" ถวายรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่น
  1256 ครั้ง
 5. ​ซีแพค เปิดบ้านต้อนรับส.อสังหาฯ สงขลา โชว์นวัตกรรมการก่อสร้างสีเขียวย้ำแนวคิด ‘ล้ำ เปลี่ยน โลก’
  1150 ครั้ง
 6. ​แถลงข่าวความพร้อมจัดงาน “วันสงขลา” 9-11 มี.ค.66
  1120 ครั้ง
 7. ​ประเดิมที่สงขลา "ทีเส็บ" จัดโรดโชว์โครงการ ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย
  1083 ครั้ง
 8. วันสงขลา (โครงการสืบสานอัตลักษณ์ เมืองสงขลา) วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2566
  1082 ครั้ง
 9. Festival Economy for Songkhla MICE CITY ยกระดับสงขลาสู่การเป็นศูนย์กลางการจัด Event
  976 ครั้ง
 10. ​ก.พาณิชย์ ลุยช่วยดันสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลกเปิดรับสมัครชิงรางวัลการันตีคุณภาพแบรนด์
  955 ครั้ง
 1. จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City
  0 ครั้ง
 2. เทศกาลเที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ Songkhla Seafood Festival ครั้งที่ 3
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
  0 ครั้ง
 4. สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต
  0 ครั้ง
 5. ​ม.ทักษิณ มุ่งอนุรักษ์พันธุกรรมดอกดาหลา ส้มจุก และมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ เพื่อยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจ
  0 ครั้ง
 6. จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูคลองสำโรง (คลองสามกอง) เฉลิมพระเกียรติ
  0 ครั้ง
 7. OTOP ทั่วไทยร่วมใจสู่ชายแดนใต้ มหกรรม สินค้า OTOP & SMEs
  0 ครั้ง
 8. นศ. IBM คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand 60-Second Pitch 2023
  0 ครั้ง
 9. ​อบจ.สงขลา จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 "กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก"
  0 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา เปิดโอกาสเด็กสถานสงเคราะห์บ้านสงขลา ฝึก “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”
  0 ครั้ง