​อบจ.สงขลา ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 2 จัดโครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำ


30 มี.ค. 2566

อบจ.สงขลา ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 2 จัดโครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แข่งขันเรือใบสงขลารีกัตต้า ครั้งที่ 2) โดยมีทัพนักกีฬาเรือใบจากทั่วประเทศไทย ร่วมชิงชัย

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ หาดชลาทัศน์ หน้าศูนย์ฝึกซ้อมเรือใบสาขาสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แข่งขันเรือใบรีกัตต้า ครั้งที่ 2) พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนราเดช คำทัปน์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตอำเภอเมืองสงขลา พลเรือตรีสมชาย ศิพะโย ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 และคณะ นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสมาคมเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินนักกีฬา และนักกีฬา เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ โดยมี พลเรือตรีสมชาย ศิพะโย ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 กล่าวให้การต้อนรับนักกีฬา นายสัญชาย ชาตรีทัพ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ทัพเรือภาคที่ 2 จัดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย ตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมนักกีฬาเรือใบในทุกระดับ ให้ได้รับการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็นประเภทเรือใบออฟตี้มิตส์ และประเภทเรือใบเลเซอร์

โครงการโดย : กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.สงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา