​อบจ.สงขลาส่งมอบสนามกีฬาและลู่วิ่งมาตรฐานสากลแก่อบต.คลองหอยโข่ง


30 มี.ค. 2566

สนามกีฬาประจำอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นอีกหนึ่งสนามกีฬาที่ได้รับการปรับปรุงตามโครงการ 1 อำเภอ 1 สนามกีฬามาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) ที่มีการก่อสร้างด้วยงบประมาณกว่า 30 ล้านบาท พร้อมส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง (อบต.คลองหอยโข่ง) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลให้เป็นสนามกีฬาประจำอำเภอให้ทุกฝ่ายได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป


ซึ่งขณะนี้การดำเนินการปรับปรุงสนามแล้วเสร็จทางผู้รับเหมาพร้อมส่งมอบงานแล้ว และในวันที่ 30 มีนาคม 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกอบจ.สงขลา ได้มีการส่งมอบสนามใหัแก่นายภาษิต สุขสันต์ นายกอบต.คลองหอยโข่ง โดยมีนายเดชอิศม์ ขาวทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นางสาวสุภาพร กำเนิดผล อดีตส.ส.เขต 6 สงขลา นายมานิต บริพันธ์ นายอำเภอคลองหอยโข่ง นายอุดม แก้วสุวรรณ ส.อบจ.เขตอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบแชะแสดงความยินดี

สำหรับการปรับปรุงสนามกีฬาประจำอำเภอคลองหอยโข่ง เกิดจากความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นำเสนอผ่านนายภาษิต สุขสันต์ นายกอบต.คลองหอยโข่ง นายอุดม แก้วสุวรรณ ส.อบจ.เขตอำเภอคลองหอยโข่ง โดยมีนางสาวสุภาพร กำเนิดผล รองนายกอบจ.สงขลาในขณะนั้น เป็นผู้รับเรื่องและผลักดันโครงการผ่านทางนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกอบจ.สงขลา และสภาอบจ.เห็นชอบอนุมัติดำเนินโครงการในปี 2565 ด้วยงบประมาณ 30 ล้าน 2 แสนบาท ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมให้พี่น้องชาวคลองหอยโข่งและใกล้เคียง มาใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อน ใช้เป็นพื้นที่จัดกีฬาและสันทนาการของชุมชน พร้อมทั้งรองรับการแข่งกีฬาในทุกระดับอีกด้วย โดยส่วนของลู่วิ่งพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 ส่วนของสนามฟุตบอลต้องดูแลหญ้าให้อุดมสมบูรณ์ก่อนคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในเดือนกรกฎาคมนี้ และจะมีการจัดพิธีเปิดสนามอย่างเป็นทางการอีกครั้ง