เริ่มทดลองปลูกผักโปรเจคสุดปลาย ปลูกผักในห้องทดลอง


28 เม.ย. 2566

หลังจากทดลองปลูกผักมาหลายรูปแบบ เริ่มตั้งแต่ปลูกบ้าน ๆ ปลูกออแกนิกส์ ปลูกใส่ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ ปลูกโดยยาฆ่าแมลง ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์น้ำนิ่ง และน้ำวน โปรเจคสุดปลายคือปลูกในห้องทดลอง ควบคุมสิ่งแวดล้อมทุกอย่าง ยังคงตื่นเต้นเหมือนเริ่มหย่อนเมล็ดปลูกผักตั้งแต่โครงการแรก ๆ แต่ที่มากขึ้น คือประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักแบบต่าง ๆ ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้กับโปรเจคปลูกในห้องทดลอง และเริ่มเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปลูกผักแบบต่าง ๆ ให้ทราบกันมากยิ่งขึ้น

รอบนี้ทดลองปลูก 3 อย่าง คะน้า ผักกาดขาว และมะเขือเทศ ซึ่งจะทดลองควบคู่กันทั้งปลูกโดยแสงแดดตามธรรมชาติ และปลูกโดยไฟปลูกผักในห้องทดลอง ซึ่งคาดว่าในห้องทดลองน่าจะโต ให้ผลผลิตน้อยกว่าแสงแดดธรรมชาติราว 50%

เริ่มต้นเพาะเมล็ดในกล่องก่อน รอวันงอกก่อนจะดำเนินการต่อไป


2 ชุดนี้ เป็นผักกาดขาว และมะเขือเทศ หลังจากนี้วันสองวัน น่าจะมีการเปลี่ยนแปลง