​พาณิชย์ ยกทัพสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น 50 ร้านร่วมจัดงาน “Southern Thailand Local BCG Plus Fair"


11 พ.ค. 2566

กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ยกทัพสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น กว่า 50 ร้าน ร่วมจัดงาน “Southern Thailand Local BCG Plus Fair" เชื่อมโยงการค้าและการค้าออนไลน์ การเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 10-14 พ.ค.66 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่


(11 พ.ค.66) ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “Southern Thailand Local BCG Plus Fair" เชื่อมโยงการค้าและการค้าออนไลน์ โดยมีพาณิชย์ 14 จังหวัดภาคใต้ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์ แขกผู้มีเกียรติ ผู้สนใจร่วมในพิธีเปิดและเลือกชม ช้อปสินค้าภายในงาน

นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากนโยบายการสร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานรากและนโยบายการตลาดนำการผลิต กระทรวงพาณิชย์ได้นำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมด้วยการ สร้างทีมเซลล์แมนจังหวัด และเซลล์แมนประเทศให้ขับเคลื่อนและผลักดันการค้าระหว่างกัน มุ่งเน้นการสร้าง ทีมเซลล์แมนให้เข้มแข็ง ทันต่อกระแสของโลก และเห็นโอกาสทางการตลาดจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงมุ่งเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบัน ผู้บริโภค นมาให้ความสําคัญกับประเด็น นายความทนนาน กระทรวง พาณิชย์จึงนำแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG มาใช้ในการสร้างมูลค่าการค้า เพิ่มศักยภาพการ แข่งขันของผู้ประกอบการ ยกระดับสินค้าท้องถิ่นก้าวสู่ระบบสากล ภายใต้แนวคิด Local BCG Plus โดยนำร่องด้วยการคัดเลือกสินค้า BCG หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้าอัตลักษณ์ และสินค้านวัตกรรม ที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดมาจัดแสดงและจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงสินค้าออนไลน์ และการเจรจาธุรกิจเพื่อขยายตลาดกับผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ


กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้า Local BCG Plus 5 งาน ใน 4 ภูมิภาค และจะรวบรวมผู้ประกอบการจากทุกภาคไปจัดงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ สำหรับการจัดงาน Southern Thailand Local BCG Plus Fair จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ต่อจากการจัดงานครั้งแรกที่ภาคเหนือ ที่ได้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ขอเชิญทุกท่านมาชมสินค้าดี สินค้าเด่น จาก 14 จังหวัดภาคใต้ ที่ไม่ควรพลาด กับงาน "Southern Thailand Local BCG Plus Fair ในระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2556 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบกันสัปดาห์หน้า ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2566 ที่จังหวัดขอนแก่น รองปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวสรุป