โรงไฟฟ้าจะนะ เข้าพบปราชญ์ชาวบ้านเพื่อรดน้ำดำหัว ขอพรเพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย


18 เม.ย. 2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 นายชนาธิป ชิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนจากโรงไฟฟ้าจะนะ เข้าพบปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นคณะกรรมการอาวุโสของโรงไฟฟ้าจะนะ เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมา และขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล แก่โรงไฟฟ้าจะนะเนื่องในวันปีใหม่ไทยจากลุงเคล้า แก้วเพชร ปราชญ์ชาวบ้านตำบลนาหว้า และลุงอัมพร ด้วงปาน ปราชญ์ชาวบ้านตำบลคลองเปียะ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณต่อโรงไฟฟ้าจะนะ และยังเป็นการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีที่คนไทยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน