ผู้ว่าฯจังหวัดสงขลา เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจัง ภายใต้ชื่อ “แรงงานสงขลา จิตอาสาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน 72 พรรษา”


30 เม.ย. 2567

เช้าวันนี้ (30 เม.ย. 67) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลานายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสงขลา ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่อ “แรงงานสงขลา จิตอาสาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน 72 พรรษา” โดยมีนายธุวานนท์ ดวงจักร์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม HR สงขลา คณะทำงานการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ผู้แทนนายจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

นายสุวานนท์ ดวงจักร์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสงขลา ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่อ “แรงงานสงขลา จิตอาสาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน 72 พรรษา” เพื่อเป็นการร่วมแสดงพลังสามัคคีของนายจ้าง ลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

นอกจากนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ โดยกำหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณีของสถานประกอบการ ส่งเสริมให้มีการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติเป็นประจำทุกปี และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง รำลึกถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานได้ทำกิจกรรมร่วมกับนายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะ ปรับปรุงทัศนียภาพ ทาสี ซ่อมแซมอุปกรณ์ออกกำลังกายและยังมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา